acquisition nghĩa là gì

/¸ækwi´ziʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự được, sự giành được, sự nhận được, sự đạt được, sự lần được
Cái giành được, loại tiếp nhận được

Chuyên ngành

Toán & tin tưởng

sự tiêu thụ (dữ liệu, thông tin)

Xây dựng

sự thụ đắc

Kỹ thuật cộng đồng

dò sóng

Giải quí EN: The detection of a desired radio signal or broadcast emission, usually by adjusting an antenna or telescope..

Giải quí VN: Việc dò xét sóng radio hoặc TV bằng phương pháp kiểm soát và điều chỉnh ăng ten.

Bạn đang xem: acquisition nghĩa là gì

sự đạt tới
sự thu nhận
acquisition of signal-AOS
sự tiếp nhận tín hiệu
automatic data acquisition (ADA)
sự tiếp nhận tài liệu tự động động
carrier acquisition
sự tiếp nhận sóng mang
image acquisition
sự tiếp nhận hình ảnh
information acquisition
sự tiếp nhận thông tin
measurement data acquisition
sự tiếp nhận tài liệu đo
source data acquisition
sự tiếp nhận tài liệu nguồn
target acquisition
sự tiếp nhận mục tiêu
sự thu thập
sự tiếp nhận
acquisition of measured data
sự tiêu thụ dữ liệu
knowledge acquisition
sự tiêu thụ tri thức
measurement data acquisition
sự tiêu thụ dữ liệu

Kinh tế

sự sáp nhập (sát nhập)

Hai hoặc nhiều doanh nghiệp thích hợp lại cùng nhau nhằm tạo ra 1 doanh nghiệp độc nhất. Các doanh nghiệp bị sáp nhập (sát nhập) không hề tồn bên trên, chỉ tồn bên trên độc nhất doanh nghiệp sáp nhập (sát nhập). Chú ý: không giống với nghĩa Hợp nhất.

Xem thêm: bamboo clapper là gì

Xem thêm: pig đọc tiếng anh là gì

sự thâu tóm về (công ty)
thôn tính
vật mua sắm được
việc mua sắm lại

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
accretion , achievement , acquirement , acquiring , addition , attainment , buy , gain , gaining , learning , obtainment , possession , prize , procuration , procurement , procuring , property , purchase , pursuit , recovery , redemption , retrieval , salvage , winning , accomplishment , allowance , annuity , award , benefit , bonus , commission , dividend , donation , earnings , fortune , gift , grant , income , increment , inheritance , net , premium , proceeds , profit , remuneration , return , reward , riches , salary , security , wages , wealth , winnings , effort , feat , accession , augmentation

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ