admiral là gì

Bách khoa toàn thư phanh Wikipedia

Danh xưng Đô đốc nhập giờ Việt thời buổi này được hiểu theo gót nghĩa hẹp là bậc quân hàm sĩ quan tiền thời thượng nhập lực lượng Hải quân những vương quốc, tương tự level admiral nhập giờ Anh; hoặc theo gót nghĩa rộng lớn là những tướng soái thủy quân, bao hàm cả những level Phó đô đốc và Chuẩn đô đốc. Theo nghĩa hẹp, level Đô đốc sẽ là level thời thượng nhất tuy nhiên một sĩ quan tiền thủy quân hoàn toàn có thể đạt được ở nhiều vương quốc. Một số vương quốc còn tạo hình quân hàm bậc bên trên như Đô đốc Hải quân (admiral of the navy), Thủy sư đô đốc/Đô đốc hạm đội (fleet admiral, admiral of the fleet), hoặc Đại đô đốc (grand admiral) bên trên cả level Đô đốc, tương tự hàm Thống tướng mạo, Thống chế hoặc Nguyên soái. Tuy nhiên, trong không ít vương quốc, quân hàm Đô đốc là quân hàm tối đa của lực lượng thủy quân, tương tự Đại tướng mạo 4 sao.

Bạn đang xem: admiral là gì

Từ nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Danh xưng Đô đốc nhập giờ Việt với xuất xứ kể từ chữ Hán 都督. Đây là tên tuổi của dịch vụ võ quan tiền quân chủ yếu thời thượng bên dưới thời phong con kiến của Trung Quốc, tác động tới mức Triều Tiên và nước Việt Nam. Trải qua loa những thời kỳ lịch sử vẻ vang không giống nhau, dịch vụ đô đốc thời phong con kiến với những quyền lực tối cao không giống nhau.

Tại Trung Quốc, thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều, với ghi nhận dịch vụ Trì tiết đô đốc, vốn liếng là tướng soái tự TW cử cút những khu vực nhằm lãnh việc quân, về sau dần dần với quyền rộng lớn và kiêm loại sử những châu và trở nên quan tiền lớn số 1 về quân chủ yếu bên trên khu vực. Thời Bắc Chu, triều đình thực hiện chính sách phủ binh. Dưới Đại đô đốc, Soái đô đốc với Đô đốc, trật Thất mệnh.

Thời Đường, nhập năm 624 cải gọi Tổng quản lí thực hiện Đô đốc. Có Đại, Trung, Hạ Đô đốc phủ, từng phủ với cùng một Đô đốc, phẩm cấp với phân biệt tòng nhị phẩm, chánh tam phẩm hoặc tòng tam phẩm phụ trách cứ vận hành trở nên luỹ, binh mã giáp trượng, thực phẩm... một số trong những châu. Do đầu mái ấm Đường, quân group đều phụ thuộc nhập TW nên Đô đốc không tồn tại nhiều quyền lực tối cao. Sau loàn An Sử, thì Đô đốc phủ bị huỷ bỏ, Đô đốc trở nên dịch vụ danh dự.

Thời Nam Tống lấy Đô đốc quân mã thực hiện quan tiền thống binh tự Tể tướng mạo đích đằm thắm cử. Dưới một cung cấp gọi là Đồng đô đốc quan tiền mã, Đốc thị quân mã. Nơi thao tác làm việc gọi là Đô đốc phủ. Thời Nguyên cũng đặt điều Đại đô đốc phủ, Chánh nhị phẩm. Thời Minh đặt điều Trung quân, Tả quân, Hữu quân, Tiền quân và Hậu quân ứng với 5 Đô đốc phủ. Mỗi phủ với Tả, Hữu đô đốc trật Chánh nhất phẩm, Đô đốc đồng tri, Đô đốc thiêm sự từng chức 2 người, Tòng nhất phẩm.

Tại nước Việt Nam, nhập năm Quang Thái, mái ấm Trần với đặt điều chức Đô đốc ở cung cấp lộ. Tháng 12 năm Tân Tỵ (1461), Lê Lộng được bổ nhiệm thực hiện Đô đốc Bình chương quân quốc trọng sự. Đầu thời mái ấm Lê chức Đô đốc hàng đầu võ ban, Bình chương quân quốc trọng sự, là bậc Tể tướng mạo. Tháng 4 năm Bính Tuất (1466), triều đình chính thức đặt điều 5 phủ là Trung quân phủ, Đông quân phủ, Tây quân phủ, Nam quân phủ và Bắc quân phủ cũng gọi là Ngũ quân Đô đốc phủ. Có những chức Tả/Hữu đô đốc, Đô đốc đồng tri, Đô đốc thiêm sự, chuyên nghiệp lưu giữ việc quân. Quan chế đời Hồng Đức cho tới Tả/Hữu Đô đốc trật Tòng Nhất phẩm, ngang với Tam thiếu hụt. Đến đời chỉ bảo Thái, đô đốc cho tới Tòng Nhất phẩm, ngang với Thái tử tam thái

Danh xưng Đô đốc chỉ dùng bên trên thực tiễn nhằm chỉ level sĩ quan tiền thủy quân thời thượng bên trên nước Việt Nam kể từ sau năm 1964 theo gót quy lăm le tên tuổi level Hải quân nước Việt Nam Cộng hòa, Từ đó level tướng soái thủy quân được phân trở nên level Thủy sư Đô đốc, Đô đốc, Phó đô đốc, Đề đốc và Phó đề đốc.

Hải quân Nhân dân nước Việt Nam mãi cho tới năm 1981 level Đô đốc vừa mới được quy lăm le đầu tiên cùng theo với những level Phó đô đốc và Chuẩn đô đốc.

Ngày nay[sửa | sửa mã nguồn]

Trong Hải quân Nhân dân nước Việt Nam, quân hàm Đô đốc tương tự Thượng tướng mạo. Quân hàm Đô đốc được quy lăm le chuyến thứ nhất nhập luật phát hành ngày 31 mon 12 năm 1981. Cho đến giờ mới mẻ với 2 sĩ quan tiền Hải quân Nhân dân nước Việt Nam được phong hàm Đô đốc là Giáp Văn Cương (1921-1990) phong hàm năm 1988 và Nguyễn Văn Hiến phong hàm năm 2011. Theo Luật sĩ quan tiền Quân group Nhân dân nước Việt Nam (1999) thì Phó Đô đốc là bậc quân hàm tối đa của quân nhân lưu giữ dịch vụ Tư mệnh lệnh Quân chủng Hải quân. Chỉ phong Đô đốc là Thứ trưởng Sở Quốc chống, Phó Tổng Tham mưu đồ trưởng hoặc Phó Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị kiêm nhiệm.

Các quân hàm tương tự cung cấp tướng mạo, bên dưới hàm Đô đốc ở một số trong những nước bao gồm có:

 • Phó Đô đốc (Vice Admiral), tương tự Trung tướng
 • Chuẩn Đô đốc (Rear Admiral), tương tự Thiếu tướng
 • Đề đốc (Commodore), tương tự Chuẩn tướng

Trong Hải quân Pháp với những quân hàm sau đây:

 • Đô đốc (Amiral), tương tự Đại tướng mạo, với 5 sao
 • Phó Đô đốc Hạm đội (Vice-amiral d'escadre), tương tự Trung tướng mạo, với 4 sao
 • Phó Đô đốc (Vice-amiral), tương tự Thiếu tướng mạo, với 3 sao
 • Đề đốc/Chuẩn Đô đốc (Contre-amiral), tương tự Chuẩn tướng mạo, với 2 sao

Trước phía trên từng với level Đô đốc Pháp quốc. Từ năm 1830 cho tới năm 1869, đang được với 12 quân nhân được phong Đô đốc Pháp quốc (Amiral de France). Từ cơ trở cút không người nào được phong level này nữa. Ngày 29 mon 6 năm 1939, theo gót một sắc mệnh lệnh, Đô đốc Darlan được phong Đô đốc Hạm đội (Amiral de la Flotte) nhằm ngoài "lép vế" trước đồng nhiệm Anh đem quân hàm Admiral of the Fleet, tuy nhiên phía trên đơn giản tên tuổi đơn thuần chứ không cần nên là 1 quân hàm riêng rẽ.

Tại Trung Quốc, Hải quân thượng tướng (海军上将) là quân hàm vô thượng của Quân chủng thủy quân.

Xem thêm: financing là gì

 • Quân hàm Đô đốc Hải quân Nhân dân Việt Nam

 • Quân hàm Đô đốc Hải quân Liên bang Nga

 • Quân hàm Đô đốc Hải quân Đức

  Quân hàm Đô đốc Hải quân Đức

 • Quân hàm Đô đốc Hải quân Pháp

  Quân hàm Đô đốc Hải quân Pháp

 • Quân hàm Đô đốc Hải quân Hoàng gia Thái Lan

 • Quân hàm Đô đốc Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc

 • Quân hàm Đô đốc Hải quân Canada

  Quân hàm Đô đốc Hải quân Canada

  Xem thêm: tolerable là gì

 • Quân hàm Đô đốc Hải quân Hoàng gia Anh

 • Quân hàm Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ

  Quân hàm Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Phần lịch sử vẻ vang tìm hiểu thêm Từ điển chức quan tiền Việt Nam, người sáng tác Đỗ Văn Ninh. Nhà xuất phiên bản Thanh niên, xuất phiên bản năm 2006