admission fee là gì

Phí nhập cửa so với người rộng lớn là ¥ 800 và bị cấm tự sướng bên phía trong.

The admission fee for the Chiang Mai Zoo is not inclusive of the fee vĩ đại visit the Pandas.

Bạn đang xem: admission fee là gì

Phí nhập cửa mang lại vườn thú Chiang Mai không bao hàm phí nhằm viếng thăm Pandas.

When you enter and pay the admission fee, you can also buy some food for the foxes for 100 yen.

Khi chúng ta nhập và trả phí nhập học, chúng ta cũng rất có thể mua sắm đồ ăn mang lại chú cáo mang lại 100 yên ổn.

Phí nhập học mang lại toàn bộ những lịch trình Cử nhân được phú tự giờ đồng hồ Anh là 100 PLN.

Phí nhập cửa là 500 yên và vị trí này rất có thể tiếp cận tự xe pháo buýt.

Phí nhập cửa là 400 yên ổn dành riêng cho tất cả những người lớn và 200 yên ổn dành riêng cho trẻ nhỏ.

However, there are many places vĩ đại visit including museums,historical places and the admission fee is quite costly.

Tuy nhiên, với thật nhiều điểm nhằm tham ô quan tiền bao hàm kho lưu trữ bảo tàng,địa điểm lịch sử dân tộc và phí nhập cửa khá tốn tầm thường.

Being famous for the tourism,there are many spots vĩ đại visit lượt thích architectures and museums, and the admission fee is quite costly in Spain.

Nổi giờ đồng hồ về phượt,có nhiều điểm tham ô quan tiền như phong cách xây dựng, kho lưu trữ bảo tàng và phí nhập cửa khá tốn tầm thường ở Tây Ban Nha.

The admission fee does not include travel, meals and accommodation expenses during the stay for the entrance examination.

Chi phí nhập học ko bao hàm những chi phí đi đi lại lại, ăn ở nhập quy trình thi đua đánh giá nguồn vào.

For the admission fee 30000 rials you will have the chance vĩ đại see a collection of most expensive jewels in the world.

Cho rials lệ phí nhập học 30.000 các bạn sẽ với thể bắt gặp một bộ thu thập của một trong những những đồ dùng trang sức quý nhiều tiền nhất bên trên toàn cầu.

Guests need vĩ đại pay the admission fee only at the first time, and can use it throughout your stay.

Khách chỉ cần trả lệ phí nhập học chuyến trước tiên và rất có thể dùng nhập xuyên suốt thời hạn tồn tại.

The admission fee will be paid directly vĩ đại the INFACEN Institute of Technology and Education.

Phí tuyển chọn sinh tiếp tục nộp thẳng mang lại kế toán của INFACEN Viện cải tiến và phát triển technology và dạy dỗ.

The admission fee vĩ đại the museum is 50 yen for an adult, 30 yen for a high school student, and không tính phí of charge for a student of junior high school and younger.

Xem thêm: panini là gì

Phí nhập cửa của kho lưu trữ bảo tàng là 50 yên so với SV ĐH và người rộng lớn, 30 yên ổn so với học viên cấp cho 3, học viên trung học tập trở xuống sẽ tiến hành miễn phí.

Applicants are required vĩ đại transfer the admission fees(application fee: 80 EUR, registration fee: 60 EUR) only in case of admission, together with the tuition fee in the amount of 3000 EUR until the over of June(in case of February intake: until the over of November) in order vĩ đại receive their visa in time.

Ứng viên được đòi hỏi fake phí nhập học( phí đăng ký: 80 EUR, phí đăng ký: 60 EUR) chỉ nhập tình huống nhập học tập, cùng theo với học phí với số chi phí 3000 EUR cho tới vào cuối tháng 6( nhập tình huống nhập học mon 2: cho tới vào cuối tháng 11) nhằm có được thị thực của mình nhập thời hạn.

Phí nhập cửa ngõ hòn đảo Nami là 8,000 Won.

Giá vé nhập cửa ngõ của kho lưu trữ bảo tàng cũng tương đối rẻ rúng.

The admission fee is 120,000 rupees, and, thereafter, it will be 15,000 rupees each month.

Phí đăng ký là 120.000 rupee,phí mỗi tháng là 15.000 rupee.

Besides, franchisees have vĩ đại pay the admission fee of VND200 million, not including VAT and the monthly brand fee, estimated at 3 percent of revenue.

Bên cạnh ê,người nhận quyền cần trả 200 triệu đồng lệ phí gia nhập, ko bao hàm thuế VATphí Brand Name mỗi tháng, dự trù khoảng tầm 3% lệch giá.

The admission fee is 1,000 KRW(~$1 USD), and all of the proceeds will be donated vĩ đại a hearing aid organization for deaf children.

Giá là một trong.000 won(~ 1 USD), và toàn bộ số chi phí chiếm được sẽ tiến hành tặng mang lại một đội nhóm chức trợ thính mang lại trẻ nhỏ khiếm thính.

Here's a helpful analogy I came across- when you go vĩ đại a waterpark,you pay the admission fee and in return, you get a wristband.

Đây là một trong sự tương tự động hữu ích nhưng mà tôi từng gặp- khi chúng ta tiếp cận khu vui chơi công viên nước,bạn cần trả lệ phí và thay đổi lại, các bạn sẽ đã đạt được một dây mang cổ tay.

If this building still does not impress you enough,rest assured that museums are abound and the admission fees are generally low.

Nếu tòa ngôi nhà này vẫn không khiến tuyệt hảo với chúng ta đầy đủ, hãy yên ổn tâm rằngviện kho lưu trữ bảo tàng với thật nhiều và lệ phí nhập học trình bày cộng đồng là thấp.

Applicants shall pay the admission processing fee(PHP 500) at the UA&P Accounting Office and shall submit the following documents:

Người nộp đơn cần nộp lệ phí nhập học( Php 500) bên trên Văn chống Kế toán UA& P.. và nộp những sách vở sau:

Check the admission fee and transportation costs first and compare with the Lisboa thẻ, and If it is cheaper, get a Lisboa thẻ.

Xem thêm: tunnel vision là gì

Kiểm tra giá bán và ngân sách vận fake trước và đối chiếu trước lúc đưa ra quyết định mua sắm thẻ Lisboa.

More information, including the programme and the admission fees, is available on the trang web of Letní Letná.

Xem thêm thắt vấn đề bao gồmcả lịch trình của liên hoan và vé nhập cửa bên trên trang web Letní Letná.