applications là gì

/æplɪ'keɪʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự gắn nhập, sự áp nhập, sự ghép nhập, sự gắn thêm nhập, sự đậy nhập, sự tra nhập ( (cũng) appliance)
the application of a plaster đồ sộ a wound
sự đậy dung dịch nhập vết thương
Vật gắn, vật áp, vật ghép, vật gắn thêm, vật đậy, vật tra
Sự người sử dụng, sự vận dụng, sự ứng dụng
medicine for external application
thuốc người sử dụng ngoài da
Sự chuyên nghiệp cần thiết, sự chuyên nghiệp tâm
a man of close application
một người đặc biệt chuyên nghiệp cần
Lời van lơn, câu nói. thỉnh cầu; đơn xin
application for a job
đơn ứng tuyển làm
to make an application đồ sộ someone for something
gửi đơn cho tới ai nhằm ứng tuyển gì
to put in an application
đệ đơn van lơn, kiến nghị và gửi đơn xin
(tin học) trình ứng dụng

Chuyên ngành

Toán & tin tưởng

(phép) khai triển

Xây dựng

hình vẽ chắp
hình vẽ ghép
sự áp đặt
sự đặt điều mua
sự rải lên
sự thỉnh cầu

Kỹ thuật công cộng

chương trình phần mềm
application software program
chương trình ứng dụng ứng dụng
chương trình ứng dụng
Application (APP)
ứng dụng, Chương trình ứng dụng
application package
bộ công tác ứng dụng
application program exit routine
thủ tục bay công tác ứng dụng
application program image
hình hình ảnh công tác ứng dụng
application program interface
giao diện công tác ứng dụng
Application Program Interface (API)
giao diện công tác ứng dụng
application program interface-API
giao diện công tác ứng dụng
application program major node
nút chủ yếu của công tác ứng dụng
application program output limits
các số lượng giới hạn công tác ứng dụng
application-oriented package
gói công tác ứng dụng
Bridge Application Program Interface (BAPI)
giao diện công tác phần mềm cầu
CNM (communicationnetwork management application program)
chương trình phần mềm CNM
CNM (communicationnetwork management application program)
chương trình phần mềm quản ngại trị mạng truyền thông
communication network management application program
chương trình phần mềm mạng truyền thông
Geographic Application Program (GA- PROGRAM)
chương trình phần mềm địa lý
HLL Application Programme Interface (HLLAPI)
Giao diện của công tác phần mềm HLL
Java Management Application Program Interface (IMAPI)
Giao diện công tác phần mềm quản lý và vận hành Java
License Services Application Program Interface (LSAPI)
giao diện của công tác phần mềm những cty cấp cho phép
primary application program
chương trình phần mềm sơ cấp
secondary application program
chương trình phần mềm loại cấp
Telephone Application Program Interface (TAPI)
giao diện công tác phần mềm của sản phẩm năng lượng điện thoại
VTAM application program
chương trình phần mềm VTAM
Web Site Application Program Interface (O'Reilly) (WSAPI)
Giao diện công tác phần mềm Web site (O'Reilly)
Windows Open Application Programme Interface (WOAPI)
giao diện công tác phần mềm phanh của Windows
Writing Tools Application Programme Interface (WTAPI)
giao diện công tác phần mềm của những khí cụ ghi
đơn xin
áp dụng
application field
lĩnh vực áp dụng
application of law
áp dụng luật
application of Space Techniques Relating đồ sộ Aviation-ASTRA
áp dụng chuyên môn không khí nhập ngành mặt hàng không
application technology satellite ATS
vệ tinh anh vận dụng kỹ thuật
earlier application
áp dụng đầu tiên
European patent application
sự vận dụng paten Châu Âu
field of application
phạm vi áp dụng
line application
sự vận dụng chạc chuyền
Method of application for Certificates of Payment
phươg pháp vận dụng giấy tờ ghi nhận thanh toán
NCA (networkconfiguration application)
áp dụng thông số kỹ thuật mạng
payment, method of application for
phương pháp vận dụng nhằm thanh toán
to be susceptible of industrial application
nhạy với vận dụng công nghiệp
zone of application
lĩnh vực áp dụng
phần mượt ứng dụng
application software installation server (ASIS)
máy ngôi nhà thiết đặt ứng dụng ứng dụng
Application Software Integration Support Tools (ASIS)
các khí cụ trợ hùn tích hợp ý ứng dụng ứng dụng
Application Software Interface (ASI)
giao diện ứng dụng ứng dụng
application software program
chương trình ứng dụng ứng dụng
ASLS (applicationsoftware installation server)
máy ngôi nhà thiết đặt ứng dụng ứng dụng
Digital TV Application Software Environment (DASE)
môi ngôi trường ứng dụng phần mềm truyền hình số
entertainment application software
phần mượt phần mềm giải trí
Experiment Computer Application Software (ECAS)
phần mượt phần mềm PC demo nghiệm
phụ lục
sự áp dụng
European patent application
sự vận dụng paten Châu Âu
line application
sự vận dụng chạc chuyền
sự đặt điều vào
sự tra vào
sự ứng dụng
computer application
sự phần mềm máy tính
excessive cooling application
sự phần mềm lạnh lẽo thừa
ultracold application
sự phần mềm siêu lạnh
sự vận dụng
ứng dụng

Giải quí VN: Một công tác PC được kiến thiết sẽ giúp thế giới tiến hành một loại việc làm này cơ. Vì thế, một phần mềm không giống với cùng một hệ điều hành và quản lý (để chạy máy tính), một trình iện ích (để tiến hành những việc làm nhỏ nhặt công cộng hoặc bảo quản), và một ngôn từ (nhờ nó những công tác PC được tạo). Tùy theo đòi việc làm nhưng mà nó được kiến thiết, một phần mềm hoàn toàn có thể điều tác văn phiên bản, số lượng, hình họa, hoặc một nhóm hợp ý những bộ phận này. Một số cỗ phần mềm sở hữu năng lượng đo lường và tính toán đáng chú ý nhờ triệu tập vào trong 1 việc làm đơn lẻ, ví dụ như xử lý văn bản; một vài không giống (mệnh danh là ứng dụng tích hợp) tuy rằng sở hữu khá không nhiều năng lượng rộng lớn tuy nhiên lại gộp nhiều phần mềm, ví dụ như trình xử lý văn phiên bản, trình bảng tính và trình hạ tầng tài liệu.

Xem thêm: bulletproof là gì

Bạn đang xem: applications là gì

AAS (authorizedapplication specialist)
chuyên gia phần mềm được phép
AAS (authorizedapplication specialist)
chuyên viên phần mềm sở hữu thẩm quyền
ABI (applicationbinary interface)
giao diện nhị phân ứng dụng
ACA (ApplicationControl Architecture)
kiến trúc điều khiển và tinh chỉnh ứng dụng
ACAP (Applicationconfiguration Access Protocol)
giao thức truy nhập thông số kỹ thuật ứng dụng
ACB (applicationcontrol block)
khối điều khiển và tinh chỉnh ứng dụng
ACBGEN (applicationcontrol block generation)
sự tạo ra khối điều khiển và tinh chỉnh ứng dụng
ACC (applicationcontrol code)
mã điều khiển và tinh chỉnh ứng dụng
Access Control Service Element (ApplicationLayer) (ACSA)
Phần tử cty điều khiển và tinh chỉnh truy nhập ( Lớp phần mềm )
active application
ứng dụng hiện tại hành
active application
ứng dụng hoạt động
Adjunct Switch Application Interface (ASAI)
giao diện phần mềm của đem mạch phụ
ADR (applicationdefinition record)
bản ghi khái niệm ứng dụng
AEP (applicationenvironment profile)
hiện trạng môi trường xung quanh ứng dụng
AES (applicationenvironment specifications)
đặc miêu tả môi trường xung quanh ứng dụng
AIA (applicationIntegration Architecture)
cấu trúc phối kết hợp ứng dụng
AIA (artificialintelligence application)
ứng dụng trí tuệ nhân tạo
ALL (applicationload list)
danh sách vận chuyển ứng dụng
AMH (applicationmessage handler)
bộ xử lý thông tin ứng dụng
APA (applicationPortability Architecture)
cấu trúc khả đem ứng dụng
APF (applicationprocessing function)
chức năng xử lý ứng dụng
APF (applicationprocessing function)
hàm xử lý ứng dụng
API (applicationprogramming interface)
giao diện lập trình sẵn ứng dụng
app (applicationprogram)
chương trình ứng dụng
Application (APP)
ứng dụng, Chương trình ứng dụng
Application Activity Model (AAM)
mô hình sinh hoạt ứng dụng
application association
sự phối kết hợp ứng dụng
Application Association (AA)
hiệp hội ứng dụng
application audit
kiểm tra ứng dụng
application binary interface
giao diện nhị phân ứng dụng
Application Binary Interface (ABI)
giao diện nhị phân ứng dụng
Application Binary Interface (ABI)
ứng dụng hình mẫu nhị phân
Application Business Unit (ABU)
khối sale ứng dụng
application centric
hướng nhập ứng dụng
application centric
tập trung nhập ứng dụng
application computer language
ngôn ngữ PC ứng dụng
application configuration access protocol (ACAP)
giao thức truy vấn thông số kỹ thuật ứng dụng
Application Configuration Access Protocol (ACAP)
giao thức truy nhập thông số kỹ thuật ứng dụng
application context
ngữ cảnh ứng dụng
Application Context (AC)
ngữ cảnh ứng dụng
application control architecture (ACA)
cấu trúc điều khiển và tinh chỉnh ứng dụng
application control block (ACB)
khối điều khiển và tinh chỉnh ứng dụng
application control block generation (ACBGEN)
sự tạo ra khối điều khiển và tinh chỉnh ứng dụng
application control code
mã điều khiển và tinh chỉnh ứng dụng
application control code (ACC)
mã điều khiển và tinh chỉnh ứng dụng
Application Control Management (ACM)
quản lý điều khiển và tinh chỉnh ứng dụng
application control menu
menu điều khiển và tinh chỉnh ứng dụng
application control menu
trình đơn điều khiển và tinh chỉnh ứng dụng
application control menu
trình đơn trấn áp ứng dụng
Application Control Service Element (INMARSAT) (ACSE)
phần tử cty điều khiển và tinh chỉnh ứng dụng
Application Control Services (ACS)
các cty điều khiển và tinh chỉnh ứng dụng
application control statement
câu mệnh lệnh điều khiển và tinh chỉnh ứng dụng
application data
dữ liệu ứng dụng
Application Data Types (ADT)
các loại tài liệu ứng dụng
application definition record
bản ghi khái niệm ứng dụng
application definition record (ADR)
bản ghi khái niệm ứng dụng
application development
phát triển ứng dụng
Application Development Environment
môi ngôi trường trở nên tân tiến ứng dụng
Application Development Environment (ADE)
môi ngôi trường trở nên tân tiến ứng dụng
application development language
ngôn ngữ trở nên tân tiến ứng dụng
Application Development Solutions (AT& T) (ADS)
các biện pháp trở nên tân tiến ứng dụng
application development system
hệ trở nên tân tiến ứng dụng
application development system
hệ thống trở nên tân tiến ứng dụng
Application Development System (ADS)
hệ thống trở nên tân tiến ứng dụng
application development tool
công cụ trở nên tân tiến ứng dụng
Application Directory (ADI)
thư mục ứng dụng
application driven
hướng theo đòi ứng dụng
Application Entity (AE)
thực thể ứng dụng
Application Entity Title (AET)
tên thực thể ứng dụng
Application Environment Profile (AEP)
định dạng môi trường xung quanh ứng dụng
application environment profile (AEP)
lược sử môi trường xung quanh ứng dụng
application environment profile (AEP)
hiện trạng môi trường xung quanh ứng dụng
application environment specifications (AES)
đặc miêu tả môi trường xung quanh ứng dụng
application file
tập tin tưởng ứng dụng
Application File Transfer (AFT)
chuyển tệp ứng dụng
application growth
sự trở nên tân tiến ứng dụng
application heap
vùng ứng dụng
application host
máy ngôi nhà ứng dụng
application icon
biểu tượng ứng dụng
application information service
dịch vụ vấn đề ứng dụng
Application Integration Architecture (AIA)
cấu trúc tích hợp ý ứng dụng
application layer
lớp ứng dụng
application layer
tầng ứng dụng
Application Layer (AL)
lớp ứng dụng
Application Layer Structure (ALS)
cấu trúc lớp ứng dụng
Application Layer Unit (ALU)
khối lớp ứng dụng
application load balancing
cân bởi trọng lực ứng dụng
application load balancing
sự thăng bằng vận chuyển ứng dụng
application load list
danh sách vận chuyển ứng dụng
application load list (ALL)
danh sách vận chuyển ứng dụng
application management
quản lý ứng dụng
application management
sự quản ngại trị ứng dụng
Application Marker (APP)
đánh lốt ứng dụng
application message handler (AMH)
bộ xử lý thông tin ứng dụng
application mode
chế chừng ứng dụng
application network platform
nền phần mềm mạng
application object
đối tượng ứng dụng
application object name
tên đối tượng người tiêu dùng ứng dụng
Application Operating Environment (AOE)
môi ngôi trường điều hành và quản lý ứng dụng
application option
tùy lựa chọn ứng dụng
Application OSI Management (AOM)
Quản lý OSI ứng dụng
application package
bộ công tác ứng dụng
application package
bó trình ứng dụng
application package
gói ứng dụng
application part
phần ứng dụng
Application Portability Architecture (APA)
cấu trúc khả đem ứng dụng
Application Portability Profile (APP)
đặc trưng dịch rời được của những ứng dụng
application problem
bài toán ứng dụng
application problem
trục trặc nhập ứng dụng
application problem
vấn đề của ứng dụng
application problem
vấn đề ứng dụng
application processing function (APF)
chức năng xử lý ứng dụng
application processing function (APF)
hàm xử lý ứng dụng
Application Processing Services (APS)
các cty xử lý ứng dụng
application processor
bộ xử lý ứng dụng
application profile
tóm tắt ứng dụng
application program
chương trình ứng dụng
application program
phần mượt ứng dụng
application program
trương trình ứng dụng
Application Program (AP)
chương trình ứng dụng
Application Program (APP)
chương trình ứng dụng
application program exit routine
thủ tục bay công tác ứng dụng
application program identification
mã hiệu trình ứng dụng
application program image
hình hình ảnh công tác ứng dụng
application program image
ảnh trình ứng dụng
application program interface
giao diện công tác ứng dụng
application program interface
giao diện trình ứng dụng
Application Program Interface (API)
giao diện công tác ứng dụng
application program interface-API
giao diện công tác ứng dụng
application program major node
nút chủ yếu của công tác ứng dụng
application program output limits
các số lượng giới hạn công tác ứng dụng
Application Programmers Toolkit (APT)
bộ khí cụ của những lập trình sẵn viên ứng dụng
application programming interface (API)
giao diện lập trình sẵn ứng dụng
application programming language
ngôn ngữ lập trình sẵn ứng dụng
Application Protocol Data Unit (APDU)
khối tài liệu giao phó thức ứng dụng
Application Resource Manager (ARM)
bộ quản lý và vận hành khoáng sản ứng dụng
application routine
chương trình con cái ứng dụng
application routine
thủ tục ứng dụng
application server
bộ đáp ứng ứng dụng
application server
máy ngôi nhà ứng dụng
application service
dịch vụ ứng dụng
application service element
thành phần cty ứng dụng
Application Service Object (ASO)
đối tượng cty ứng dụng
application services
các cty ứng dụng
application shortcut key
phím rút gọn gàng ứng dụng
application software
chương trình ứng dụng
application software
phần mượt ứng dụng
application software installation server (ASIS)
máy ngôi nhà thiết đặt ứng dụng ứng dụng
Application Software Integration Support Tools (ASIS)
các khí cụ trợ hùn tích hợp ý ứng dụng ứng dụng
Application Software Interface (ASI)
giao diện ứng dụng ứng dụng
application software program
chương trình ứng dụng ứng dụng
Application Specific Functional Blocks (ASFB)
các khối tác dụng đặc thù ứng dụng
Application Specific Integrated Circuit (ASIC)
mạch tổng hợp sở hữu phần mềm đặc biệt
Application Specific Switches (ASS)
các đem mạch đặc thù ứng dụng
application structure definition
định nghĩa cấu tạo ứng dụng
application structure preserving
bảo toàn cấu tạo ứng dụng
application structure review
duyệt coi cấu tạo ứng dụng
application structure specification
đặc miêu tả cấu tạo ứng dụng
application study
nghiên cứu vớt ứng dụng
application system (AS)
hệ thống ứng dụng
Application System (SNA, APPN) (AS)
Hệ thống phần mềm (SNA, APPN)
Application Technology Satellite (ATS)
vệ tinh anh technology ứng dụng
Application Timesharing Software Engineering (ATSE)
thiết tiếp ứng dụng share thời hạn ứng dụng
application transaction program
chương trình giao dịch thanh toán ứng dụng
application transaction program
chương trình toàn tác ứng dụng
Application Transaction Program (ATP)
chương trình giao dịch thanh toán ứng dụng
Application Virtual Terminal (AVT)
thiết bị đầu cuối bởi ứng dụng
application windows
cửa tuột ứng dụng
application-association
hiệp hội ứng dụng
Application-layer Service Data Unit (ASDU)
khối tài liệu cty lớp ứng dụng
application-oriented
hướng ứng dụng
application-oriented language
ngôn ngữ phía ứng dụng
application-oriented package
gói công tác ứng dụng
application-process
phương pháp ứng dụng
application-process
quy trình ứng dụng
Application-Protocol-Control-Information (APCI)
thông tin tưởng điều khiển và tinh chỉnh giao phó thức ứng dụng
Application-Service Element (ASE)
môi ngôi trường cty ứng dụng
Application-Specific Integrated Circuit (ASIC)
mạch tích hợp ý phần mềm đặc biệt
artificial intelligence application (AIA)
ứng dụng trí tuệ nhân tạo
AS (applicationsystem)
hệ thống ứng dụng
ASLS (applicationsoftware installation server)
máy ngôi nhà thiết đặt ứng dụng ứng dụng
authorized application specialist
chuyên gia phần mềm được phép
available application
ứng dụng có mức giá trị
B-ISDN Application protocols for access signalling Q.29xx-series (Q.2931)
Các giao phó thức phần mềm B-ISDN cho tới truy nhập báo hiệu sêri Q.29
Backweb Application Language Interface (BALI)
Giao diện của ngôn từ phần mềm Backweb
Base Station Sub-system Application Part (BSSAP)
phần phần mềm của khối hệ thống con cái trạm gốc
Base Station System Management Application Part (BSSMAP)
phần phần mềm dể quản lý và vận hành những khối hệ thống trạm gốc
batch application
ứng dụng bó
batch application
ứng dụng cả gói
batch application
ứng dụng đuổi theo lô
batch application
ứng dụng lô
Billing Validation Application (BVA)
ứng dụng phê chuẩn chỉnh cước phí
Bridge Application Program Interface (BAPI)
giao diện công tác phần mềm cầu
brine application
ứng dụng nước muối
business application
ứng dụng thương mại
Business Application Language (BAL)
ngôn ngữ phần mềm kinh doanh
CAE (commonapplication environment)
môi ngôi trường phần mềm chung
CAE (CommonApplication Environment)
môi ngôi trường phần mềm công cộng
calendar application Programming Interface (CAPI)
giao diện lập trình sẵn phần mềm lịch
CAMEL Application Protocol (CAP)
Giao thức phần mềm CAMEL
CAPI (calendarApplication Programming Interface)
giao diện lập trình sẵn phần mềm lịch
CAPI (cryptographicApplication Programming Interface)
giao diện lập trình sẵn phần mềm mã hóa
client application
ứng dụng khách
client application
ứng dụng thân thích chủ
client-server application
ứng dụng máy khách-máy chủ
client-side application
ứng dụng phía máy khách
Client/server Application Development Environment (CADE)
môi ngôi trường trở nên tân tiến phần mềm khách/ chủ
CNM (communicationnetwork management application program)
chương trình phần mềm CNM
CNM (communicationnetwork management application program)
chương trình phần mềm quản ngại trị mạng truyền thông
cold application
ứng dụng lạnh
command/response application
ứng dụng đáp ứng/lệnh
Common Application Service Elements (CASE)
các thành phần cty phần mềm chung
Communication Application Platform (CAP)
nền tảng phần mềm truyền thông
communication network management application program
chương trình phần mềm mạng truyền thông
computer application
sự phần mềm máy tính
computer application
ứng dụng máy tính
Computer Supported Telephony Application (CSTA)
ứng dụng điện thoại cảm ứng sở hữu sự tương hỗ của sản phẩm tính
conforming SGML application
ứng dụng tuân theo đòi SGML
container application
trình phần mềm chức đựng
control application
ứng dụng điều khiển
control oriented application
ứng dụng phía điều khiển
cooperative application
ứng dụng nằm trong tác
cooperative application
ứng dụng hợp ý tác
Crosstalk Application Scripting Language [DCA] (CASL)
Ngôn ngữ ghi chép kịch phiên bản phần mềm xuyên âm [DCA]
cryogenic application
ứng dụng cryo
cryptographic application programming interface (CAPI)
giao diện lập trình sẵn phần mềm mã hóa
Data Access Protocol (DEC'sDNA - Application Layer) (DAP)
Giao thức truy nhập tài liệu (Lớp phần mềm DNA của DEC)
Database Application Remote Interface [IBM] (DARI)
giao diện đầu xa cách của phần mềm hạ tầng dữ liệu
desk application
ứng dụng bên trên bàn
desk application
ứng dụng văn phòng
desktop application
ứng dụng bên trên bàn
desktop application
ứng dụng văn phòng
Developers Application Programming Interface Extensions (DAPIE)
mở rộng lớn hình mẫu lập trình sẵn phần mềm ở trong nhà phân phát triển
DFU application
ứng dụng DFU
Digital TV Application Software Environment (DASE)
môi ngôi trường ứng dụng phần mềm truyền hình số
Direct Transfer Application Part (DTAP)
phần phần mềm của đem vận chuyển trực tiếp
distributed application
ứng dụng phân tán
Distributed Office Application Model (DOAM)
mô hình phần mềm văn chống phân tán
Distribution Application Framework (DAF)
khung phần mềm phân bố
Embedded Application (EA)
ứng dụng được cài đặt vào
Emulator High Level Language Application Programming Interface (EHLLAPI)
giao diện lập trình sẵn phần mềm ngôn từ bậc cao của cục tế bào phỏng
Enterprise Application Integration (EAI)
tích hợp ý phần mềm của doanh nghiệp
entertainment application software
phần mượt phần mềm giải trí
excessive cooling application
sự phần mềm lạnh lẽo thừa
excessive cooling application
ứng dụng lạnh lẽo thừa
expansion valve application
ứng dụng nài dãn nở
expansion valve application
ứng dụng nài giãn nở
Experiment Computer Application Software (ECAS)
phần mượt phần mềm PC demo nghiệm
Experts Group for Command Application Environment (EG-CAE)
nhóm Chuyên Viên về môi trường xung quanh phần mềm lệnh
Extended Application Near-Edge Structure (XALS)
cấu trúc lớp phần mềm mở
Extended Messaging Application Programming Interface (EMAPI)
giao diện lập trình sẵn phần mềm nhắn tin tưởng phanh rộng
Extended Messaging Services Application Programming Interface (EMSAPI)
giao diện lập trình sẵn phần mềm những cty nhắn tin tưởng phanh rộng
Extensive Application Programming Interface (XAPI)
giao diện lập trình sẵn phần mềm phanh rộng
field of application
lĩnh vực ứng dụng
field of application
phạm vi ứng dụng
Fist Application System Test (FAST)
đo demo khối hệ thống phần mềm đợt loại nhất
front-end application
ứng dụng phía trước
front-end application
ứng dụng trung gian
full screen application
ứng dụng toàn mùng hình
full-screen application
ứng dụng toàn-bình phong
function application
ứng dụng hàm
functional application
ứng dụng chức năng
Gateway Application Programming Interface (GAPI)
giao diện lập trình sẵn phần mềm cổng
generic interactive application (GINA)
ứng dụng tương tác chung
Geographic Application Program (GA- PROGRAM)
chương trình phần mềm địa lý
GINA (genericinteractive application)
ứng dụng tương tác chung
Government Document Application Profile (GDAP)
định dạng phần mềm tư liệu chủ yếu phủ
heat pump application
ứng dụng của bơm nhiệt
HLL Application Programme Interface (HLLAPI)
Giao diện của công tác phần mềm HLL
hypermedia application
ứng dụng siêu phương tiện
IAC (inter-application communications architecture)
cấu trúc truyền thông liên ứng dụng
industrial application
ứng dụng công nghiệp
integrated application
ứng dụng tích hợp
Integrated Database Application Programming Interface (IDAPI)
giao diện lập trình sẵn phần mềm hạ tầng tài liệu liên kết
Integrated Voice Application (IVA)
ứng dụng thoại tích hợp
Intelligent Networks Application Part (INAP)
phần phần mềm những mạng thông minh
inter-application communication architecture (IAC)
cấu trúc truyền thông liên ứng dụng
Interactive Application System (IAS)
hệ thống phần mềm tương tác
international application
ứng dụng quốc tế
Internet Application Programming Interface (IAPI)
Giao diện lập trình sẵn phần mềm Internet
Internet server application programming interface (ISAPI)
giao diện lập trình sẵn phần mềm sever Internet
ISAPI (Internetserver application programming interface)
giao diện lập trình sẵn phần mềm sever Internet
Java Management Application Program Interface (IMAPI)
Giao diện công tác phần mềm quản lý và vận hành Java
Java Telephony Application Programming Interface (JTAPI)
Giao diện lập trình sẵn phần mềm điện thoại cảm ứng Java
Joint Application Design (JAD)
thiết tiếp phần mềm chung
killer application
ứng dụng tuyệt hảo
License Services Application Program Interface (LSAPI)
giao diện của công tác phần mềm những cty cấp cho phép
liquid chilling application
ứng dụng thực hiện lạnh lẽo hóa học lỏng
Local Application (T611) (LA)
ứng dụng toàn cục (T611)
Logical Unit Application (interface) (LUA)
ứng dụng khối logic (giao diện)
mail application programming interface
giao diện lập trình sẵn phần mềm thư
Mail Enabled Application (MEA)
ứng dụng được cho phép gửi thư (điện tử)
Management Application Function (TMN) (MAF)
Chức năng phần mềm quản lý và vận hành (TMN)
Management Application Protocol (MAP)
giao thức phần mềm bảo dưỡng
Management Application Protocol Data Unit (MAPDU)
Khối tài liệu giao phó thức phần mềm quản ngại lý
medical refrigeration application
ứng dụng lạnh lẽo (trong) nó học
mobile application part
bên phần mềm di động
Mobile Application Part (MAP)
phần phần mềm di động
Mobility Management Application Protocol (T1S1) (MMAP)
Giao thức phần mềm quản lý và vận hành tính địa hình (T1S1)
Multilingual Application Programming Interface (MLAPI)
giao diện lập trình sẵn phần mềm nhiều ngữ
Multiple Application VDM (MAVDM)
VDM nhiều ứng dựng
network application
ứng dụng mạng
network application tư vấn (NAS)
hỗ trợ phần mềm mạng
Network application tư vấn (NAS)
trợ hùn phần mềm mạng
network configuration application (NCA)
ứng dụng thông số kỹ thuật mạng
Network Problem Determination Application (NPDA)
ứng dụng xác lập yếu tố mạng
New Technical Recommendation Application Committee (NTRAC)
Hội đồng phần mềm Khuyến nghị chuyên môn mới
non stop application
ứng dụng ko dừng
non transaction application
ứng dụng ko giao phó dịch
non transactional application
ứng dụng bất toàn tác
non Windows application
trình phần mềm không-Windows
non-Windows application
ứng dụng ko cho tới Windows
Object-Based Virtual Application Language (Psion) (OVAL)
ngôn ngữ phần mềm ảo dựa vào đối tượng
office application
ứng dụng văn phòng
Open Services Application Layer (OSAL)
lớp phần mềm những cty mở
Operations and Maintenance Application Part (OMAP)
phần phần mềm khai quật và bảo dưỡng
PAB (primaryapplication block)
khối phần mềm sơ cấp
PCS Application (PCSAP)
ứng dụng PCS
primary application
ứng dụng sơ cấp
primary application block
khối phần mềm sơ cấp
primary application program
chương trình phần mềm sơ cấp
query application
ứng dụng hỏi
query application
ứng dụng vấn tin
RAD (rapidapplication development)
phát triển phần mềm nhanh
range of application
lĩnh vực ứng dụng
rapid application development (GAD)
phát triển phần mềm nhanh
Rapid Application Development (RAD)
triển khai phần mềm nhanh
Rapid Application Development and Deployment (RADD)
phát triển và thực hiện phần mềm nhanh
Rapid Application Prototyping (RAP)
tạo vẹn toàn khuôn mẫu phần mềm nhanh
Real - Time Application Programming Interface (RTAPI)
giao diện lập trình sẵn phần mềm thời hạn thực
Real - time Technology and Application Symposium (RTAS)
hội nghị chuyên mục về technology và phần mềm theo đòi thời hạn thực
Remote Access Service Application Programming Interface (RASAPI)
Giao diện lập trình sẵn phần mềm cty truy nhập kể từ xa cách [Microsoft]
Remote Operation Service Element (ApplicationLayer) (ROSE)
phần tử cty sinh hoạt kể từ xa cách (lớp ứng dụng)
Remote Transfer Service Element (ApplicationLayer) (RTSE)
phần tử cty truyền đạt xa cách (lớp ứng dụng)
RJE system application
ứng dụng khối hệ thống RJE
routing application
ứng dụng toan tuyến
routing application
ứng dụng tạo ra đàng truyền
SAA (SystemsApplication Architecture)
kiến trúc phần mềm những hệ thống
SAB (serviceapplication block)
khối phần mềm dịch vụ
SAPL (schedulingapplication programming interface)
giao diện lập trình sẵn phần mềm lập biểu
scheduling application programming interface (SAPI)
giao diện lập trình sẵn phần mềm lập biểu
secondary application
ứng dụng loại cấp
secondary application program
chương trình phần mềm loại cấp
Segmentation Application Part (SAP)
phần phần mềm phân đoạn
server application
trình phần mềm chủ
service application block
khối phần mềm dịch vụ
service application block (SAB)
khối phần mềm dịch vụ
single application
ứng dụng đơn
Single Application VDM (SAVDM)
VDM (Virtual DOS Machine) phần mềm đơn
slave application
ứng dụng lệ thuộc
SNA Application Monitor (SALMON)
Bộ giám sát phần mềm SNA
Space Application Centre (ISROAhmedabad, India) (SAC)
Trung tâm phần mềm dải ngân hà (ISRO Ahmedabad, bấm Độ)
Specific Application Service Element (SASE)
thành phần cty phần mềm đặc biệt
spread sheet application
ứng dụng bảng tính
SQL-windows Application Language (SAL)
Ngôn ngữ phần mềm những hành lang cửa số SQL
stand alone application
ứng dụng độc lập
Standard Promotion and Application Group SA (SPAG)
Nhóm xúc tiến thủ và phần mềm chi chuẩn chỉnh SA (Nhóm đề xướng và tiến hành những chi chuẩn chỉnh SA)
System management application part (SMAP)
phần phần mềm quản lý và vận hành hệ thống
Systems Application Architecture (IBM) (SAA)
Kiến trúc phần mềm những khối hệ thống (IBM)
Systems Application Architecture (SAA)
kiến trúc phần mềm những hệ thống
Systems management application Entity (SMAE)
thực thể phần mềm quản lý và vận hành những hệ thống
Systems management application service element (SMASE)
môi ngôi trường cty phần mềm của quản lý và vận hành những hệ thống
TAPL (TelephonyApplication Programming Interface)
giao diện lập trình sẵn phần mềm năng lượng điện thoại
Telecoms Application Specific Kernel (TASK)
cốt lõi đặc thù của phần mềm viễn thông
Telematic Internetworking Application (TIAS)
ứng dụng nối liên mạng viễn tin
Telephone Application Program Interface (TAPI)
giao diện công tác phần mềm của sản phẩm năng lượng điện thoại
Telephony Application Programming Interface (TAPI)
giao diện lập trình sẵn phần mềm năng lượng điện thoại
text processing application
ứng dụng xử lý văn bản
Time Slot Sequence Application Part (TSSAP)
phần phần mềm chuỗi - khe thời gian
TPT Application Entity (TPTAE)
Thực thể phần mềm TPT
transaction capabilities application part
bên phần mềm kỹ năng giao phó dịch
Transaction Capabilities Application Part (TCAP)
phần phần mềm những kỹ năng giao phó dịch
ultracold application
sự phần mềm siêu lạnh
ultracold application
ứng dụng siêu sạch
Unrecoverable Application Error (UAE)
lỗi phần mềm ko thể tự khắc phục
Unsequenced Application (UA)
ứng dụng không áp theo trật tự, ko tuần tự
user application network
mạng phần mềm của những người dùng
User Application Process (UAP)
quá trình phần mềm người sử dụng
vertical application
ứng dụng hẹp
VTAM application program
chương trình phần mềm VTAM
Wabi (Windowsapplication binary interface)
giao diện nhị phân phần mềm Windows
WAP (WirelessApplication Protocol)
giao thức phần mềm ko dây
Web Application Interface (Netscape) (WAI)
Giao diện phần mềm Web (Netscape)
Web Site Application Program Interface (O'Reilly) (WSAPI)
Giao diện công tác phần mềm Web site (O'Reilly)
Widows Application Server (WAS)
Server phần mềm Windows
Windows application
trình phần mềm Windows
windows application
ứng dụng windows
Windows Application Binary Interface (SunSoft) (WABI)
Giao diện nhị phân phần mềm Windows (SunSoft)
Windows application binary Interface (Wabi)
giao diện nhị phân phần mềm Windows
Windows Open Application Programme Interface (WOAPI)
giao diện công tác phần mềm phanh của Windows
Wireless Application Protocol (WAP)
giao thức phần mềm vô tuyến
Writing Tools Application Programme Interface (WTAPI)
giao diện công tác phần mềm của những khí cụ ghi

Kinh tế

đơn xin
đơn van lơn việc
application for a job
đơn ứng tuyển làm
sự ứng dụng
commercial application
sự phần mềm nhập thương nghiệp
sự yêu thương cầu
thỉnh cầu

Kỹ thuật công cộng

Địa chất

sự vận dụng, sự đua hành