as nghĩa là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

Phó từ
 • phó từ

  như

  Bạn đang xem: as nghĩa là gì

  as you know

  như anh đang được biết

  some People's Democracies as Vietnam, Korea...

  một số nước dân người sở hữu dân như nước ta, Triều Tiên...

  ví dụ khác

 • là, với tư cơ hội là

  I speak to lớn you as a friend

  tôi rằng với anh với tư cơ hội là một trong những người bạn

 • cũng, bằng

  he is as old as you

  anh tớ cũng già cả vị anh, anh tớ vị tuổi hạc anh

  to go far as the station

  đi đến tới tận mái ấm ga

 • đến chừng nấc mà

  far as I know

  đến chừng nấc nhưng mà tôi biết, theo đuổi toàn bộ những điều nhưng mà tôi biết

  as far back as two years ago

  lui về kiểu cách phía trên nhì năm; cách đó nhì năm

  ví dụ khác

 • cũng chừng này, cũng vị này

  you can take as much as you like

  anh quí từng nào thì hoàn toàn có thể cứ lấy chừng nấy

  I thought as much

  tôi cũng suy nghĩ như vậy

 • liên từ

  lúc khi, trong những lúc mà; đúng vào khi nhưng mà ((cũng) just as)

  he came in as I was speaking

  khi tôi đang được rằng thì hắn vào

 • vì, vị vì

  as it was raining hard, we could not start

  vì trời mưa to lớn công ty chúng tôi ko thể xuất hành được

  Xem thêm: a spring in his step là gì

 • để, cốt để

  he ví arranged matters as to lớn suit everyone

  anh tớ thu xếp từng việc cốt nhằm thực hiện cho tới phù hợp với toàn bộ từng người

  be ví kind (good) as to lớn let u know...

  anh hãy mừng rỡ lòng cho tới tôi biết...

 • tuy rằng, mặc dù rằng

  tired as she was did not leave her task undone

  tuy mệt nhọc thiệt đấy cô tớ cũng ko quăng quật công việc

  he is not equal to lớn the task, as it were

  hắn ko xứng với trọng trách, hoàn toàn có thể nghĩ rằng như vậy

 • đại từ

  mà, người nhưng mà, loại nhưng mà...; như

  he is the same man as I met yesterday

  ông tớ thực sự người nhưng mà ngày qua tôi gặp

  such a genius as Marx

  một tài năng thiên bẩm như Mác

 • điều cơ, loại cơ, loại ấy

  he was a foreigner, as they perceived from his accent

  ông tớ là một trong những người quốc tế, người tớ nhận ra vấn đề đó ở tiếng nói của ông ta

 • danh từ

  đồng át (tiền La mã)

  Cụm từ/thành ngữ

  as far as

  xa tận, đến tới tận đến

  as far back as

  lui tận về

  as far; as to

  về phía, về phần

  thành ngữ khác

  Xem thêm: smart là gì trong tiếng anh

  Từ sát giốngTừ vựng giờ đồng hồ Anh theo đuổi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản