at last là gì

1. Finally
Finally sử dụng Lúc ai này đã chờ đón vượt lên trên lâu mới mẻ dành được cái gì cơ. Trong tình huống này, finally thông thường đứng thân ái câu.
Ví dụ:
After trying three times, she finally managed vĩ đại pass her exam. (Sau 3 phen nỗ lực, ở đầu cuối cô ấy cũng qua chuyện được kỳ thi đua.)
Steve has finally found a job. (Steve ở đầu cuối cũng tìm ra việc.)

Finally cũng rất được dùng để làm trình làng ý ở đầu cuối trong một chuỗi/loạt những ý, tương tự động như lastly.
Ví dụ:
We must increase productivity. We must reduce unemployment. And finally, we must compete in world markets. (Chúng tao cần tăng năng suất. Chúng tao cần hạn chế tỷ trọng thất nghiệp. Và điều ở đầu cuối, tất cả chúng ta cần đối đầu và cạnh tranh với thị ngôi trường bên trên toàn trái đất.)

Bạn đang xem: at last là gì

2. At last
At last được dùng để làm nhấn mạnh vấn đề ý lập cập hoặc sự phiền toái tự sự chờ đón hoặc trì ngừng lâu nhiều năm phát sinh.
Ví dụ:
James has paid má that money at last. (Cuối nằm trong thì James cũng Chịu đựng trả tớ số chi phí cơ.)
When at last they found him he was almost dead. (Đến mãi sau thời điểm chúng ta tìm ra anh ấy, thì anh ấy gần như là đang được tắt thở.)

At last cũng được sử dụng như điều cảm thán. Finally ko được sử dụng Theo phong cách này.
Ví dụ:
At last! Where the hell have you been? (Cuối nằm trong thì cũng thấy cậu. Cậu thay đổi cút đâu thế hả?)

Xem thêm: prior knowledge là gì

Xem thêm: 1 day là gì

Lưu ý, lastly có dùng để làm trình làng ý ở đầu cuối vô một loạt những ý, at last thì ko sử dụng vô tình huống này.
Ví dụ:
Firstly, we need vĩ đại increase profit. Secondly, .... Thirdly,.... And lastly, we need vĩ đại cut down administrative expenses. (Đầu tiên tất cả chúng ta cần tăng ROI thu dược. Thứ 2...., Thứ phụ thân.... Và ở đầu cuối, tất cả chúng ta cần hạn chế ngân sách vận hành.)
KHÔNG DÙNG: And at last, we need vĩ đại cut down administrative expenses.

3. In the end
In the end sử dụng Lúc phát biểu sở hữu vấn đề này cơ xẩy ra sau những thay cho thay đổi, dịch chuyển.
Ví dụ:
We made eight different holiday plans, but in the kết thúc we went vĩ đại Brington. (Chúng tớ đang được lên đến mức 8 plan nghỉ ngơi không giống nhau, tuy nhiên ở đầu cuối bọn chúng tớ đã đi được Brington.)
I left in the middle of the film. Did they get married in the end? (Tớ đang được vứt về từ nửa phim. Thế rốt cuộc chúng ta sở hữu lấy nhau không?)
The tax man will get you in the end. (Cơ thuế quan rốt cuộc cũng tiếp tục tóm được cậu thôi.)

4. At the end
At the kết thúc thường dùng để làm nhắc đến địa điểm của đồ vật gi, cụm này sẽ không hề đem ý chờ đón hoặc trì ngừng như các kể từ bên trên.
Ví dụ:
A declarative sentence has a full stop at the end. (Câu trần thuật sở hữu vết chấm ở cuối câu.)
I wish I was paid at the beginning of the week and not at the end. (Tớ ham muốn được trả chi phí vô vào ngày đầu tuần chứ không cần cần vào buổi tối cuối tuần.)