at the sight of là gì

Nhìn người kỳ lạ khóc thì.

An Nhiên hoảng loàn Lúc nhìn nhập tấm poster phim.

Bạn đang xem: at the sight of là gì

Thấy người kỳ lạ đang được khóc.

Cô tức giẫn dữ nhìn ông!

Upon returning outside, she almost cried at the sight of him.

Khi cô con quay rời khỏi nom lão,gã suýt hét lên vì thế thấy.

Cô ấy tạm dừng để nhìn tôi và chớp đôi mắt vài ba phen.

At the sight of this, Lee Hyun who was far in front, came back.

Thấy cảnh này, Lee Hyun đang làm việc trước đang được quay trở lại.

Her mother and grandmother even fainted at the sight of needles.

Mẹ và bà nước ngoài cô thậmchí đang được ngất xỉu Lúc nhìn thấy kim tiêm.

As soon as you find it, aim the zombie at the sight and shoot to tát kill.

Ngay sau khi chúng ta nhìn thấy nó, hãy nhắm nhập zombie ở tầm nhìn và phun nhằm giết mổ.

Like all Americans, I cheered at the sight of young Germans tearing it down and taking chunks of it for souvenirs.

Giống như toàn bộ những người dân Mỹ không giống, tôi vui sướng mừng trước cảnh tượng những thanh niên Đức kéo ụp nó và nhặt những miếng vỡ thực hiện kỉ niệm.

Greek soldiers, entering in tìm kiếm of state treasure,are aghast at the sight of the women's mass suicide.

Những binh lực Hy Lạp nhập chống nhằm mò mẫm tìm tòi quốc bảo,đã đặc biệt hãi kinh trước cảnh tượng những người dân phụ nữ giới tự động tử một loạt.

Go back to tát sleep," he told his 9-year-old son,who started crying at the sight of the strange men.

Con quay về ngủ chuồn,” ông bảo nhắn con cháu trai 9 tuổi hạc của ông, đứa nhỏ xíu chính thức khóc vì thế sự hiệndiện của những người dân con trai kỳ lạ mặt.

And among ourselves we may even laugh at the sight we thus offer.

Và thân thích tất cả chúng ta, tất cả chúng ta thậm chí là hoàn toàn có thể mỉm cười trước cảnh tượng tất cả chúng ta vì thế trình diễn.

By order, excited at the sight of a bare torso, the gay yaoi clung to tát the budding thành viên of his friend.

Theo trật tự, vui sướng mừng trước mắt của một thân thích bản thân trần, yaoi đồng tính phụ thuộc vào member đang được tăng của công ty.

I remember being quite shocked at the sight of men kissing, partly because we never had any education around it.

Xem thêm: alternating là gì

Tôi lưu giữ rằng tôi đã khá sốc Lúc nhìn thấy những người dân con trai thơm nhau, một trong những phần vì thế tôi ko lúc nào được dạy dỗ về sự này.

Ông ấy nhìn vào nhập người này:“ Vấn đề là gì?

At the sight of his dead sons, Amphion either committed suicide or was also killed by Apollo for wanting to tát avenge his children's deaths.

Trước cảnh những người con của tớ bị giết mổ, Amphion hoặc tự động tử hoặc cũng trở thành giết mổ vì chưng Apollo vì thế ham muốn trả thù hằn cho tới chết choc của đám con cái.

When your father flinches at the sight of you and your mother hangs herself in the barn, driven mad by what she's done?

Khi tía cô chùn bước lúc nom thấy cô còn u cô lại treo cổ ẩn bên trong kho thóc, đang được hóa điên vì thế những gì bản thân thực hiện ấy?

At the sight of this important asymmetry, it is highly doubtful that promise.

Trước sự bất đối xứng cần thiết này, người tớ hoàn toàn có thể nghi vấn lời hứa hẹn này.

Ron started to tát laugh, but at the sight of the enormous pile of wedding presents waiting for them in Mrs. Weasley's room, stopped quite abruptly.

Ron đập phá rời khỏi mỉm cười tuy nhiên nhìn thấy lô vàng cưới vĩ đại đang được hóng tụi nó nhập chống bà Weasley, nó lập tức nín luôn luôn.

O Jesus, as I am about to tát write this, I tremble at the sight of the horrible things that bear witness against him….

Ôi Chúa Giêsu, Lúc con cái chuẩn bị viết lách điều này rời khỏi, con cái rùng bản thân về cảnh tượng của những điều kinh hoàng thực hiện chứng cáo giác vong hồn này….

She looked terrified at the sight of the approaching sixth years and droppedthe heavy brass scales she was carrying.

Cô nhỏ xíu đang được đặc biệt kinh hoảng hãi trước sự việc có mặt của những đứa năm sáu và thực hiện rơi khuôn mẫu cân nặng đồng cô đang được cầm cố.

Perona recognized Kuma and shook in fear at the sight of him.

Perona nhìn thấy Kuma vàrun lên nhập kinh hoảng hãi từ khuôn mẫu nhìn của ông tớ.

Pale, pale as ashes, all bedaub would in blood,All in gore-blood;--I swounded at the sight.

Xanh xao, lợt lạt như lô tro tàn, toàn bộ những bedaub would nhập tiết, Tất cả nhập máu- me;-swounded tức thì từ khuôn mẫu nhìn.

Ron was standing at the top of the stairs, looking bewildered at the sight of Harry.

Ron đang được đứng bên trên đầu trên cầu thang, ngờ ngạc nom cái cảnh tượng của Harry.

The Death Eaters know Ron's with you now, they're bound to tát target the family-don't apologize,” he added at the sight of Harry's expression.

Xem thêm: 1 day là gì

Bọn Tử Thần Thưc Tử giờ đang được biết Ron chuồn với em, chắc hẳn rằng bọn họ tiếp tục nhắm tiến công gia đình… Khỏi van lơn lỗi,” anhnói tăng thấy lúc vẻ mặt của Harry.

It is very consoling for bủ to tát remember that You, the God of might, knew our weaknesses,that You shuddered at the sight of the bitter cup which earlier You had so ardently desired to tát drink.

Thật yên ủi Lúc nghĩ về cho tới Chúa Giêsu là Chúa mạnh mẽ và uy lực, đang được hiểu rõ sâu xa toàn bộ từng yếuđuối của tất cả chúng ta, Ngài đang được run rẩy lên Lúc thấy chén đắng, chén đắng tuy nhiên trước phía trên Ngài hằng mong ước.”.