ate nghĩa là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/i:t/

Bạn đang xem: ate nghĩa là gì

Thêm vô tự vị của tôi

chưa sở hữu ngôi nhà đề
 • động từ

  ăn; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ăn cơm

  this gaufer eats very crispy

  bánh quế này ăn giòn

 • ăn hao mòn, ăn thủng, thực hiện hỏng

  acids eat [intio] metals

  axit làm mòn kim loại

  the moths have eaten holes in my coat

  nhậy ăn thủng cái áo choàng của tôi trở nên lỗ

  Xem thêm: recently nghĩa là gì

 • nấu cơm trắng (cho ai)

  Cụm từ/thành ngữ

  to eat away

  ăn dần dần làm mòn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  to eat up

  ăn tinh khiết, ăn hết; ngốn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  to eat humble pie

  (xem) humble

  thành ngữ khác

  Xem thêm: function là gì trong tiếng anh

  Từ sát giống

  masturbate water state date late


Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo gót ngôi nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản