australia nghĩa là gì

Bản dịch của "Australia" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: australia nghĩa là gì

Bản dịch

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "Australia" nhập một câu

They point vĩ đại new ports being built vĩ đại transport coal from nước Australia that would bring more traffic towards the Great Barrier Reef.

As India gets phối vĩ đại face colossal nước Australia in the gold medal match of the Men's Hockey, memories of 2010 Commonwealth Games freshen up.

Government expenditure has plateaued over the last two years, unlike in nước Australia and most other western countries.

Xem thêm: deconstructed là gì

Thus, the biggest single item of government expenditure in nước Australia is social welfare.

The Warrumbungles, part of the Great Dividing Range, were in part caused by nước Australia passing over volcanic hotspots.

Xem thêm: carry through là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "Australia":

Australia

English

  • Commonwealth of Australia