bà tiếng anh đọc là gì

Bản dịch

expand_more Dear Sir / Madam,

Tôi vô cùng vui vẻ lòng được tiến bộ cử... vì như thế tôi trọn vẹn tin yêu tưởng rằng cậu ấy / cô ấy tiếp tục là 1 trong những member tâm đắc cho tới công tác của ông/.

Bạn đang xem: bà tiếng anh đọc là gì

expand_more He / She will be a credit vĩ đại your program.

Tôi tin yêu tưởng vô cùng vô năng lực... chất lượng tốt của cậu ấy / cô ấy và nài được tiến bộ cử cậu ấy / cô ấy cho tới công tác đào tạo và giảng dạy bên trên ngôi trường của ông / , điểm cậu ấy / cô ấy rất có thể cải tiến và phát triển và phần mềm tài năng sáng sủa giá bán của tôi.

I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.

Nếu cần thiết tăng vấn đề, ông/ rất có thể tương tác với tôi qua loa thư / gmail.

expand_more You can liên hệ u by letter / e-mail if you require any further information.

Tôi vô cùng cảm ơn nếu như ông/ rất có thể đánh giá yếu tố này kịp lúc.

I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.

Đây là thông tin nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/ vẫn không được thanh toán giao dịch.

This is vĩ đại remind you that the above invoice is still unpaid.

Nếu cần thiết tăng vấn đề, ông/ rất có thể tương tác với tôi qua loa thư / gmail.

expand_more You can liên hệ u by letter / e-mail if you require any further information.

Tôi vô cùng cảm ơn nếu như ông/ rất có thể đánh giá yếu tố này kịp lúc.

I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.

Đây là thông tin nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/ vẫn không được thanh toán giao dịch.

This is vĩ đại remind you that the above invoice is still unpaid.

Nếu cần thiết tăng vấn đề, ông/ rất có thể tương tác với tôi qua loa thư / gmail.

expand_more You can liên hệ u by letter / e-mail if you require any further information.

Tôi vô cùng cảm ơn nếu như ông/ rất có thể đánh giá yếu tố này kịp lúc.

I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.

Đây là thông tin nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/ vẫn không được thanh toán giao dịch.

This is vĩ đại remind you that the above invoice is still unpaid.

Tôi vô cùng vui vẻ lòng được tiến bộ cử... vì như thế tôi trọn vẹn tin yêu tưởng rằng cậu ấy / cô ấy tiếp tục là 1 trong những member tâm đắc cho tới công tác của ông/.

expand_more He / She will be a credit vĩ đại your program.

Tôi tin yêu tưởng vô cùng vô năng lực... chất lượng tốt của cậu ấy / cô ấy và nài được tiến bộ cử cậu ấy / cô ấy cho tới công tác đào tạo và giảng dạy bên trên ngôi trường của ông / , điểm cậu ấy / cô ấy rất có thể cải tiến và phát triển và phần mềm tài năng sáng sủa giá bán của tôi.

I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.

Nếu cần thiết tăng vấn đề, ông/ rất có thể tương tác với tôi qua loa thư / gmail.

expand_more You can liên hệ u by letter / e-mail if you require any further information.

Tôi vô cùng cảm ơn nếu như ông/ rất có thể đánh giá yếu tố này kịp lúc.

I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.

Đây là thông tin nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/ vẫn không được thanh toán giao dịch.

This is vĩ đại remind you that the above invoice is still unpaid.

Nếu cần thiết tăng vấn đề, ông/ rất có thể tương tác với tôi qua loa thư / gmail.

expand_more You can liên hệ u by letter / e-mail if you require any further information.

Tôi vô cùng cảm ơn nếu như ông/ rất có thể đánh giá yếu tố này kịp lúc.

I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.

Đây là thông tin nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/ vẫn không được thanh toán giao dịch.

This is vĩ đại remind you that the above invoice is still unpaid.

Nếu cần thiết tăng vấn đề, ông/ rất có thể tương tác với tôi qua loa thư / gmail.

expand_more You can liên hệ u by letter / e-mail if you require any further information.

Tôi vô cùng cảm ơn nếu như ông/ rất có thể đánh giá yếu tố này kịp lúc.

I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.

Đây là thông tin nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/ vẫn không được thanh toán giao dịch.

This is vĩ đại remind you that the above invoice is still unpaid.

Nếu cần thiết tăng vấn đề, ông/ rất có thể tương tác với tôi qua loa thư / gmail.

expand_more You can liên hệ u by letter / e-mail if you require any further information.

Tôi vô cùng cảm ơn nếu như ông/ rất có thể đánh giá yếu tố này kịp lúc.

I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.

Đây là thông tin nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/ vẫn không được thanh toán giao dịch.

This is vĩ đại remind you that the above invoice is still unpaid.

Xem thêm: grave là gì

Nếu cần thiết tăng vấn đề, ông/ rất có thể tương tác với tôi qua loa thư / gmail.

expand_more You can liên hệ u by letter / e-mail if you require any further information.

Tôi vô cùng cảm ơn nếu như ông/ rất có thể đánh giá yếu tố này kịp lúc.

I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.

Đây là thông tin nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/ vẫn không được thanh toán giao dịch.

This is vĩ đại remind you that the above invoice is still unpaid.

Ví dụ về kiểu cách dùng

Chúng tôi vô nằm trong hàm ơn nếu như ông/ ko phiền hỗ trợ tăng vấn đề về...

We would appreciate it if you could send us more detailed information about…

Nếu ông cần thiết tăng vấn đề gì, nài chớ ngần lo ngại liên hệ với tôi.

Should you need any further information, please tự not hesitate vĩ đại liên hệ u.

Chúng tôi vô cùng mong chờ ông/ rất có thể nhanh gọn lẹ thanh toán giao dịch vô vài ba ngày cho tới.

We would appreciate if you cleared your trương mục within the next few days.

Nếu cần thiết tăng vấn đề, ông/ rất có thể tương tác với tôi qua loa thư / gmail.

You can liên hệ u by letter / e-mail if you require any further information.

Chúng tôi đã nhận được được fax của ông/ và nài xác nhận lô hàng như vô fax.

We have just received your fax and can confirm the order as stated.

Tôi vô cùng cảm ơn nếu như ông/ rất có thể đánh giá yếu tố này kịp lúc.

I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.

Tôi vô cùng mong chờ sẽ sở hữu được thời cơ được thảo luận thẳng và ví dụ về địa điểm này với ông/.

I would welcome the opportunity vĩ đại discuss further details of the position with you personally.

Tôi vô cùng vinh hạnh được ứng tuyển chọn địa điểm... tuy nhiên công ty lớn ông/ đang được lăng xê.

I have pleasure in applying for the advertised position, as…

Đây là thông tin nhắc nhở rằng hóa đơn của ông/ vẫn không được thanh toán giao dịch.

This is vĩ đại remind you that the above invoice is still unpaid.

Như đang được thỏa thuận hợp tác bởi vì điều, công ty chúng tôi nài gửi ăn ý đồng cho tới ông/ ký.

In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.

Nếu công ty chúng tôi rất có thể tương hỗ được gì cho tới ông/, nài hãy cho tới công ty chúng tôi biết.

If we can be of any further assistance, please let us know.

Tôi e rằng tôi nên phiền ông/ dời lịch bịa chỗ/đặt chống của tôi kể từ... lịch sự...

I am afraid I must ask you vĩ đại alter my booking from…to…

., tôi được biết công ty lớn ông/ đang được tuyển chọn nhân sự cho tới địa điểm... tuy nhiên tôi vô cùng quan hoài.

I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.

Nếu ông/ cần thiết tăng vấn đề gì, nài vui vẻ lòng tương tác với tôi.

If you require any further information, feel không tính phí vĩ đại liên hệ u.

Tôi nài tương tác với ông/ về địa điểm... được lăng xê vào trong ngày...

I am writing in response vĩ đại your advertisement posted on…

Tôi vô cùng sẵn lòng vấn đáp bất kì vướng mắc nào là của ông/.

I will be pleased vĩ đại answer any additional questions you may have.

Tôi cỗ vũ và trọn vẹn tin yêu tưởng rằng... là 1 trong những người tìm việc sáng sủa giá bán cho tới công tác của ông/.

I enthusiastically recommend...as a promising candidate.

Chúng tôi nài mạn quy tắc nhắc ông/ rằng đang được quá hạn thanh toán giao dịch cho tới...

May we remind you that your payment for...is overdue.

Ông/ vui vẻ lòng gửi xác nhận ngày ship hàng và giá bán qua loa fax.

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?

Đơn sản phẩm của ông/ đang rất được xử lý. Chúng tôi dự trù lô hàng tiếp tục sẵn sàng và để được trả cho tới ông trước...

Your order is being processed, and we expect vĩ đại have the order ready for shipment before…

Ví dụ về đơn ngữ

Your great-grandmother would consider what you have the height of style and convenience, wouldn't she?

I want vĩ đại be a grandmother, and maybe a great-grandmother, and tự all the normal things other people can tự.

Xem thêm: goth là gì

In kindergarten, my great-grandmother had just given u a new purple jogging suit.

I know what it is lượt thích vĩ đại have an old handkerchief, one that my great-grandmother embroidered.

The same bed my great-grandmother had been born in.