baffle là gì

/'bæfl/

Thông dụng

Danh từ

Sự cản ngăn, sự trở ngại
(kỹ thuật) màng ngăn, vách ngăn
(kỹ thuật) loại báp, nài thay đổi hướng

Ngoại động từ

Làm trở ngại
Làm hư đốn, thực hiện thất bại
to baffle a plan
làm thất bại một tiếp hoạch

hình thái từ

  • V_ed : baffled: bế tắc
  • V_ing : baffling

Chuyên ngành

Môi trường

Báp
Một tấm hoặc dĩa phẳng lặng, cỗ thực hiện chếch, vũ trang chỉnh phía hoặc tương tự động được gắn hoặc bịa trong những khối hệ thống loại chảy của nước hoặc bùn than vãn nhằm thực hiện vận tốc loại chảy tương đồng rộng lớn, nhằm mục đích hít vào tích điện và chuyển sang làn đường khác hoặc lý thuyết hóa học lỏng.

Cơ - Điện tử

Tấmchắn, vách chắn, nài bướm, cánh lái dòng

Cơ khí & công trình

mố rời sức
vách chắn gió

Xây dựng

bộ cản âm
bộ gửi hướng
bừng
rào ngăn, tấm chắn

Giải mến EN: A barrier or obstruction; specific uses include: an artificial obstruction for checking or deflecting light flow.

Xem thêm: goth là gì

Bạn đang xem: baffle là gì

Giải mến VN: Hàng rào ngăn nhằm đánh giá huặc tấm chắn thực hiện mệnh lệnh phía độ sáng (tia lửa).

thiết bị tiêu xài năng

Y học

lá sách

Điện tử & viễn thông

ngưỡng phân dòng

Điện lạnh

vách cơ hội âm

Kỹ thuật cộng đồng

bộ thực hiện lệch
bộ tiêu xài âm
spherical baffle
bộ tiêu xài âm hình cầu
bức chắn
ngăn
air baffle plate
tấm vách ngăn ko khí
avalanche baffle
sự ngăn tuyết lở
baffle beam
dầm ngăn
baffle board
vách ngăn
baffle brick
gạch xây vách ngăn
baffle plate
bản ngăn
baffle plate
màng ngăn
baffle plate
tấm ngăn bụi
baffle plate
vách ngăn
baffle sheet
vách ngăn
by-pass baffle
van ngăn lỗ phun phụ
cross baffle
van ngăn chữ thập
impingement baffle
màng ngăn chạm đập
insulated baffle
vách (ngăn) cơ hội nhiệt
longitudinal baffle
màng ngăn dọc
ngưỡng hắt nước
làm thay đổi hướng
màn chắn nằm trong hưởng
màng ngăn
impingement baffle
màng ngăn chạm đập
longitudinal baffle
màng ngăn dọc
tấm chắn
arc baffle
tấm chắn hồ nước quang
baffle (plate)
tấm chắn (giảm loại chảy)
baffle collector
bộ gom đem tấm chắn
tấm chắn gió
tấm ngăn
baffle plate
tấm ngăn bụi
tường ngăn
vách ngăn
air baffle plate
tấm vách ngăn ko khí
baffle brick
gạch xây vách ngăn
insulated baffle
vách (ngăn) cơ hội nhiệt
van điều tiết
van thay đổi hướng
gas baffle
van thay đổi phía khí
water baffle
van thay đổi phía nước

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
addle , amaze , astound , befuddle , bewilder , buffalo , confound , confuse , daze , disconcert , dumbfound , elude , embarrass , faze , floor * , get , mix up , muddle , mystify , nonplus , puzzle , rattle , stick * , stump * , stun , throw , beat , block , kiểm tra , circumvent , dash , defeat , disappoint , foil , frustrate , impede , obstruct , prevent , ruin , thwart , upset , balk , checkmate , stymie , astonish , confusion , counteract , deceive , discomfit , dumfound , euchre , evade , neutralize , obfuscate , obscure , outfox , outwit , perplex , stultify , stump , unsettle

Từ trái khoáy nghĩa