bé tiếng anh là gì

Bản dịch

Chúng tôi xin xỏ mừng mừng thông tin rằng mái ấm gia đình công ty chúng tôi vừa phải mừng đón một trai/ gái.

expand_more We would lượt thích to tướng announce the birth of our new baby boy/girl.

Bạn đang xem: bé tiếng anh là gì

Chúc mừng nhị bà xã ck và trai/ gái mới nhất kính chào đời!

Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!

Chúng tôi rất rất mừng lúc nghe đến tin yêu trai/ gái nhà của bạn mới nhất ra đời. Chúc mừng mái ấm gia đình bạn!

We were delighted to tướng hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.

Ví dụ về phong thái dùng

Chúng tôi rất rất mừng lúc nghe đến tin yêu trai/ gái nhà của bạn mới nhất ra đời. Chúc mừng mái ấm gia đình bạn!

We were delighted to tướng hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.

Chúng tôi xin xỏ mừng mừng thông tin trai/ gái của công ty chúng tôi tiếp tục ra đời.

We are overjoyed to tướng announce the arrival of our son/daughter.

Chúng tôi xin xỏ mừng mừng thông tin rằng mái ấm gia đình công ty chúng tôi vừa phải mừng đón một trai/ gái.

We would lượt thích to tướng announce the birth of our new baby boy/girl.

Chúng tôi xin xỏ mừng mừng reviews trai/ gái ngôi nhà công ty chúng tôi...

We are delighted to tướng introduce you to tướng...our new son/daughter.

Xem thêm: bloody là gì

Chúc mừng nhị bà xã ck và trai/ gái mới nhất kính chào đời!

Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!

Tôi xin xỏ mừng mừng thông tin... tiếp tục sinh một trai/ gái.

I'm happy to tướng tell you that…now have a little son/daughter.

Chúng tôi xin xỏ mừng mừng đón rước sự Ra đời của ...

With love and hope we welcome…to the world.

Chúng tôi rất rất mừng mừng thông tin sự Ra đời của ...

We are happy to tướng announce the birth of…

thấp cổ họng

not powerful enough to tướng make oneself heard

thấp cổ họng

Xem thêm: air force là gì

to have no voice in a matter

., xin xỏ mừng mừng thông tin ... tiếp tục ra đời.

Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to tướng announce the birth of…