bền tiếng anh là gì

Bản dịch của "bền" nhập Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: bền tiếng anh là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

Vietnamese English Ví dụ bám theo văn cảnh của "bền" nhập Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

ăn cứng cáp đem bền

comfort is better kêu ca pride

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: nano3 đọc là gì

Vietnamese Cách dùng "colorfast" nhập một câu

The dye may or may not be colorfast sánh mild soap should be used.

These were the days before colorfast dyes.

Xem thêm: châm cứu tiếng anh là gì

Compared with cardboard, coroplast has the advantage of waterproof, colorfast and corrosion preventive.

The bedding catalog features high thread counts and colorfast fabrics.

Made with colorfast ink, the papers offer a vivid transfer every time and last a long time without fading.