bệnh viện đọc tiếng anh là gì

hospital

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: bệnh viện đọc tiếng anh là gì

UK/ˈhɒs.pɪ.təl/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈhɑː.spɪ.t̬əl/

 • /h/ as in hand
 • /ɒ/ as in sock
 • /s/ as in say
 • /p/ as in pen
 • /ɪ/ as in ship
 • /t/ as in town
 • /əl/ as in label
 • /h/ as in hand
 • /ɑː/ as in father
 • /s/ as in say
 • /p/ as in pen
 • /ɪ/ as in ship
 • // as in cutting
 • /əl/ as in label