best wishes là gì

[best 'wiʃiz]

Ví dụ về dùng Best wishes vô một câu và phiên bản dịch của họ

Best Wishes is the second album by Thành Phố New York hardcore band, Cro-Mags.

Best Wishes là album loại nhị của ban nhạc Hardcore: Cro- Mags.

Chúng tôi gửi những câu nói. chúc tốt lành lặn cho tới Jose.”.

Best wishes and keep up the great work… Keith, England.

Chúc chúng ta trở thành công!

With gratitude and best wishes to tát your excellent company.”.

Xem thêm: take by là gì

Chân trở thành cảm ơn và chúc quý doanh nghiệp thịnh vượng”.

Chúc anh chị và con cháu sức mạnh.”.

Chúc năm học tập 2009- 2010 thành công xuất sắc chất lượng tốt đẹp!

Best wishes on choosing the right parents for your baby!

Chúc những bậc cha mẹ với được lựa lựa chọn tốt nhất có thể cho tới con em của mình mình!

Kết quả: 317, Thời gian: 0.0415

Xem thêm: inventive là gì

Từng chữ dịch

Cụm kể từ vô trật tự chữ cái

Tìm mò mẫm Tiếng anh-Tiếng việt Từ điển vày thư

Truy vấn tự vị mặt hàng đầu

Tiếng anh - Tiếng việt

Tiếng việt - Tiếng anh