bigger nghĩa là gì

Bản dịch của "bigger" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: bigger nghĩa là gì

Bản dịch

vĩ đại have eyes bigger kêu ca one's stomach

đôi mắt to hơn bụng

EN

have eyes bigger kêu ca one's stomach {động từ} [thành ngữ]

volume_up

have eyes bigger kêu ca one's stomach

EN

continue gambling in an attempt vĩ đại win bigger gains {động từ}

volume_up

continue gambling in an attempt vĩ đại win bigger gains

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo gót văn cảnh của "bigger" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Xem thêm: bogie là gì

to have eyes bigger kêu ca one's stomach

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "bigger" nhập một câu

The local government sector is bigger kêu ca central government, according vĩ đại the figures.

Be aware that budget airlines don't offer the perks that the bigger airlines vì thế.

Well, now earshot just became a whole lot bigger.

The mantra of bigger is better should not necessarily be a hard sell for the two companies.

If so sánh, you can then gear up for the bigger effort.

Xem thêm: them đọc tiếng anh là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "bigger":

cách phân phát âm