Blog

nano3 đọc là gì

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

sentiment là gì

Tra từ 'sentiment' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác.

roll nghĩa là gì

Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt.

lịch sử trong tiếng anh là gì

1. (the study of or a record of) past events considered together, especially…

we có nghĩa là gì

Tra từ 'we' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác.

backpacking là gì

1. the activity of travelling while carrying your clothes and other things that…

as far as i'm concerned là gì

"What do you think about it", "In my opinion", "The way I see it"... là những cụm từ thường gặp trong bài nghe TOEIC.

eligibility là gì

Từ điển mở Wiktionary

script là gì

Script là một dạng ngôn ngữ kịch bản lập trình, khi viết không cần bộ phận chuyển đổi, tiện ích là vậy nhưng không phải ai cũng biết Script là gì.

without a hitch là gì

Tra từ 'without a hitch' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác.