blow away là gìCụm động kể từ Blow away đem 4 nghĩa:

Nghĩa kể từ Blow away

Ý nghĩa của Blow away là:

Bạn đang xem: blow away là gì

 • Giết, giết thịt chết

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Blow away:

 
- He grabbed a gun and BLEW the police officer AWAY.
Hắn tao vồ lấy khẩu pháo và giết thịt bị tiêu diệt viên công an.

Nghĩa kể từ Blow away

Ý nghĩa của Blow away là:

 • Đánh bại những đối thủ cạnh tranh tuyên chiến và cạnh tranh vày một số trong những lề rộng lớn ( lề là số chênh nghiêng đằm thắm giá bán vốn liếng và giá bán bán)

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Blow away:

 
- Their new product has BLOWN all the others AWAY.
Sản phẩm mới nhất của mình vẫn vượt qua toàn bộ những đối thủ cạnh tranh tuyên chiến và cạnh tranh không giống vày một
số lề rộng lớn.

Nghĩa kể từ Blow away

Ý nghĩa của Blow away là:

 • Gây tuyệt hảo mạnh mẽ

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Blow away:

 
- Her first novel BLEW mạ AWAY.
Cuốn tè thuyết thứ nhất của cô ý tao làm ra tuyệt hảo mạnh với tôi.

Nghĩa kể từ Blow away

Ý nghĩa của Blow away là:

Xem thêm: backpacking là gì

 • Bị thổi cất cánh (bởi gió)

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Blow away:

 
- The flag BLEW AWAY in the storm; we'll have đồ sộ buy a new one.
Lá cờ đã trở nên thổi cất cánh nhập cơn bão; tất cả chúng ta sẽ rất cần mua sắm một lá cờ mới nhất.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Blow away bên trên, động kể từ Blow còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động kể từ Blow away

 • Cụm động kể từ Blow down

 • Cụm động kể từ Blow in

 • Cụm động kể từ Blow off

 • Cụm động kể từ Blow out

  Xem thêm: panini là gì

 • Cụm động kể từ Blow over

 • Cụm động kể từ Blow up


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp