can't stand là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ đồng hồ Anh

Thứ tư, 30/9/2015, 16:24 (GMT+7)

Việc dùng "can't" kết phù hợp với một động kể từ không giống tiếp tục đã cho ra nhiều cụm kể từ đem nghĩa thú vị.

Bạn đang xem: can't stand là gì

30-9-b3-a1-1842-1443602767.jpg

11 cụm đem chứa chấp "can't" phát biểu bên trên hoặc được người phiên bản ngữ dùng.Thay vì như thế dịch nghĩa đen sạm là "không thể + động từ", những cụm này còn chứa chấp sắc thái nghĩa không giống nhằm mục đích nhấn mạnh vấn đề điều người phát biểu đang được phát biểu cho tới. 

1. Can't wait:

Nghĩa đen sạm của cụm này là "không thể chờ", tuy nhiên thực tiễn đem nghĩa "phấn khích về điều gì đó".

Ví dụ: 

I can't wait vĩ đại see Dad. It's been a year.

2. Can't stand:

Khi là nội động kể từ, "stand" đem nghĩa "đứng". Còn là nước ngoài động kể từ (cần tân ngữ theo dõi sau), kể từ này còn có thêm thắt nghĩa "chịu đựng". "Can't stand" là "cực kỳ ko mến, ko Chịu nổi loại gì". 

Ví dụ: 

- None of us can stand this place.

- Nobody can't stand Tom when he smokes a cigar.

3. Can't bear:

Tương tự động "stand", "bear" cũng đều có thêm thắt nghĩa "chịu đựng" là nước ngoài động kể từ. Cụm "can't bear" cũng chính là "cực kỳ ko thích". 

4. Can't help:

Cũng ở ngoài nghĩa đen sạm, cụm kể từ "can't help" đem nghĩa "không trấn áp được" "không thể thực hiện không giống đi". Ví dụ:

I can't help thinking that the keys will turn up eventually (Tôi ko thể ngừng tâm lý rằng khóa xe tiếp tục xuất hiện tại quay về khi nào là đó)

5. Can't take (it):

Câu thân thuộc của những người phiên bản ngữ là "I can't take it anymore". Với cụm này, người nghe cần thiết hiểu là "tôi ko thể Chịu đựng nó nữa".

6. Can't be bothered: 

Xem thêm: fortification là gì

Nếu dịch nôm cụm này tiếp tục trở thành "không thể bị thực hiện phiền". Tuy nhiên người nghe, gọi cần thiết hiểu theo dõi nghĩa bóng là "không đem hào hứng thao tác làm việc gì".

Ví dụ:

Do you want vĩ đại go the thể hình today?

- No, I really can't be bothered.

7. Can't afford: không tồn tại đầy đủ tiền

8. Can't take my eyes off someone:

Dịch nghĩa đen sạm, cụm kể từ này tức là "không thể rời đôi mắt ngoài ai đó", cũng tức là "bị mê hoặc vì chưng ai đó". 

9. You can't win:

Cụm này ùng nhằm bảo rằng mặc dù các bạn làm những gì ra sao, các bạn vẫn ko thể thành công xuất sắc. 

Ví dụ:

Whatever I tự, she isn’t happy – you just can’t win.

10. Can't think straight: 

Nhiều người rất có thể hiểu theo dõi nghĩa đen sạm trở thành "không thể nghĩ về thẳng", tuy nhiên thực tiễn cụm  từ này còn có nghĩa tương đối không giống một ít là ko thể triệu tập nhằm tâm lý một cơ hội chính đắn, cẩn trọng.

Ví dụ:

- "I just can’t think straight", she said, trying not vĩ đại cry.

11. Can't hear myself think: ko thể tập dượt trung 

30-9-b3-a2-5426-1443602767.jpg

Lưu ý: Trong giờ đồng hồ Anh, các bạn ko dùng "can know", "can't know". Thay vô này là động kể từ "tell". Ví dụ:

Xem thêm: on record là gì

- You can tell he is from nhật bản because of his accent. (Bạn nói theo cách khác rằng anh tao tới từ Nhật Bản dựa vào giọng nói)

- You can't tell that this bread is cheap. (Bạn ko thể bảo rằng ổ bánh mỳ này rẻ mạt chi phí được)

Y Vân