cash on hand là gì

Tiền mặt mày (tiếng Anh: Cash on hand) nhập kế toán tài chính là số vốn liếng vì thế chi phí tự thủ quĩ bảo vệ bên trên quĩ của công ty gồm những: chi phí nước Việt Nam, nước ngoài tệ, vàng bạc, kim cương, kim loại quí, tín phiếu và ngân phiếu.

the beach is calling má (1)

Bạn đang xem: cash on hand là gì

Hình minh họa

Tiền mặt mày (Cash on hand)

Định nghĩa

Tiền mặt nhập giờ Anh là Cash on hand. Tiền mặt là số vốn liếng vì thế chi phí tự thủ quĩ bảo vệ bên trên quĩ (két) của công ty gồm những: chi phí nước Việt Nam, nước ngoài tệ, vàng bạc, kim cương, kim loại quí, tín phiếu và ngân phiếu.

Đặc điểm

- Trong từng công ty đều phải sở hữu một lượng chi phí mặt mày chắc chắn bên trên quĩ nhằm đáp ứng mang lại sinh hoạt phát hành sale hằng ngày của tôi.

- Số chi phí thông thường xuyên tồn quĩ cần được xem toán toan nút phù hợp, nút tồn quĩ này tùy nằm trong nhập qui tế bào, đặc thù sinh hoạt, ngoại giả công ty cần gửi chi phí nhập ngân hàng hoặc những tổ chức triển khai tài chủ yếu không giống.

- Mọi khoản chi thu, bảo vệ chi phí mặt mày đều tự thủ quĩ phụ trách triển khai. 

Thủ quĩ ko thẳng giao thương vật tư, sản phẩm & hàng hóa, tiếp liệu hoặc ko được kiêm nghiệm công tác làm việc kế toán tài chính.

Tất cả những khoản thu, chi chi phí mặt mày đều cần với hội chứng kể từ hợp thức minh chứng và cần với chữ kí của Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị chức năng.

Sau Lúc triển khai chi thu chi phí, thủ quĩ hội tụ lại những hội chứng kể từ nhằm cuối ngày ghi nhập bong quĩ kiêm report quĩ.

Các hội chứng kể từ dùng nhập kế toán tài chính chi phí mặt

- Phiếu thu - Mẫu 01 - TT (BB)

- Phiếu chi - Mẫu 02 - TT (BB)

- Bảng kê vàng bạc, kim cương - Mẫu 07 - TT (HD)

- Bảng kiểm kê quĩ  - Mẫu 08a - TT, 08b - TT (HD)

Các hội chứng kể từ sau thời điểm đang được đánh giá đáp ứng tính hợp thức được biên chép, phản ánh nhập những bong kế toán tài chính tương quan bao gồm:

- Số quĩ chi phí mặt

- Các bong kế toán tài chính tổng hợp

- Sổ kế toán tài chính cụ thể chi phí mặt

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 111 - Tiền mặt

Để phản ánh tình hình chi thu và tồn quĩ chi phí mặt mày của công ty, kế toán tài chính dùng Tài khoản 111 "Tiền mặt".

Xem thêm: bogie là gì

Kết cấu

Tài khoản 111 với kết cấu như sau:

Bên Nợ:

- Các khoản chi phí mặt mày, nước ngoài tệ, vàng chi phí tệ nhập quĩ

- Số chi phí mặt mày, nước ngoài tệ, vàng chi phí tệ quá ở quĩ trừng trị hiện tại Lúc kiểm kê

- Chênh chếch tỉ giá bán hối hận đoái tự Đánh Giá lại số dư nước ngoài tệ bên trên thời gian report (trường phù hợp tỉ giá bán nước ngoài tệ tăng đối với Đồng Việt Nam)

- Chênh chếch Đánh Giá lại vàng chi phí tệ tăng bên trên thời gian báo cáo

Bên Có:

- Các khoản chi phí mặt mày, nước ngoài tệ, vàng chi phí tệ xuất quĩ

- Số chi phí mặt mày, nước ngoài tệ, vàng chi phí tệ thiếu vắng quĩ trừng trị hiện tại Lúc kiểm kê

- Chênh chếch tỉ giá bán hối hận đoái tự Đánh Giá lại số dư nước ngoài tệ report (trường phù hợp tỉ giá bán nước ngoài tệ hạn chế đối với Đồng Việt Nam)

- Chênh chếch Đánh Giá lại vàng chi phí tệ hạn chế bên trên thời gian report.

Số dư mặt mày Nợ:

Các khoản chi phí mặt mày, nước ngoài tệ, vàng chi phí tệ còn tồn quĩ chi phí mặt mày bên trên thời gian report.

Nội dung

Tài khoản 111 - Tiền mặt mày với tía thông tin tài khoản cung cấp hai:

- Tài khoản 1111 - Tiền Việt Nam: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quĩ chi phí nước Việt Nam bên trên quĩ chi phí mặt mày.

Xem thêm: cmm là gì

- Tài khoản 1112 - Ngoại tệ: Phản ánh tình hình thu, chi, chênh chếch tỉ giá bán và số dư nước ngoài tệ bên trên quĩ chi phí mặt mày theo dõi độ quý hiếm qui thay đổi đi ra Đồng nước Việt Nam.

- Tài khoản 1113 - Vàng chi phí tệ: Phản ánh tình hình dịch chuyển và độ quý hiếm vàng chi phí tệ bên trên quĩ của công ty.

(Tài liệu tham lam khảo: Giáo trình Kế toán tài chủ yếu, NXB Tài chính)