chất xám tiếng anh là gì

👋 Nhắn cho tới DOL nhằm dò xét hiểu cụ thể về những khóa đào tạo và huấn luyện IELTS nhé!

Điểm & Review

Bạn đang xem: chất xám tiếng anh là gì

Đội ngũ giáo viên

Linear-thinking

DOL Dictionary

VIETNAMESE

chất xám

ENGLISH

grey matter

NOUN

/greɪ ˈmætər/

Chất xám là tế bào thần kinh trung ương được màu sắc xám.

Ví dụ

1.

Mặc cho dù anh B chiếm hữu lượng đầu óc có một không hai tuy nhiên anh ấy ko hề phô trương phiên bản đằm thắm.

Even though Mr. B possesses unique grey matter, he does not flaunt himself.

2.

Nếu chúng ta dùng đầu óc của tớ, chúng ta cũng có thể giải được câu hỏi này.

If you use your grey matter, you can solve this math problem.

Khóa học tập IELTS

Ghi chú

Xem thêm: deconstructed là gì

Cùng học tập thêm thắt một số trong những cơ sở nằm trong hệ thần kinh trung ương nhé!

  • Dây thần kinh: nerve

  • Não: brain

  • Tuyến yên: pituitary gland

  • Tủy sống: spinal cord

  • Chất xám: grey matter

  • Đĩa đệm: spinal disc

Danh sách kể từ mới mẻ nhất:

Xem chi tiết

Từ liên quan

dây thần kinh

não

tuyến yên

tủy sống

đĩa đệm

Kết ngược khác

ăn cắp hóa học xám

chảy huyết hóa học xám

bán cầu não

Xem thêm: carry through là gì

xăm

tuyến yên

Khóa học tập IELTS