civil service là gì

Bản dịch của "civil service" nhập Việt là gì?

en

volume_up

civil service = vi ngành dân chính

Bạn đang xem: civil service là gì

chevron_left

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "civil service" nhập một câu

Hitherto the railway had been lập cập as a department of the government, and was subject vĩ đại the normal civil service rules and requirements.

Xem thêm: spiky là gì

All but two survived vĩ đại return vĩ đại civil service.

It is also a necessary precondition for employment in the civil service.

Xem thêm: bulletproof là gì

Many of his civil service experiences are woven into his writings.

He was later recalled vĩ đại serve as deputy minister of civil service affairs again.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "civil service" nhập giờ Việt