content nghĩa là gì

/kən'tent/

Thông dụng

Danh kể từ, thông thường ở số nhiều

Nội dung
the contents of a letter
nội dung một bức thư
(chỉ số ít) mức độ chứa chấp, mức độ đựng, dung tích, dung tích (bình, hồ nước, ao...); thể tích (khối đá...); diện tích S, mặt phẳng (ruộng...)
the content of a case
dung lượng một chiếc thùng
Lượng, phân lượng
the sugar content per acre of beer
lượng lối thu hoạch bên trên một khuôn Anh củ cải
the ester content of an oil
(phân) lượng este nhập một hóa học dầu
table of contents
Xem table

Danh từ

Sự ưng ý, sự thỏa mãn nhu cầu, sự lý tưởng, sự một vừa hai phải ý, sự toại nguyện, sự toại nguyện, sự thoả mãn
to one's heart's content
thoả mãn; thỏa mãn nhu cầu mãn ý
Sự bỏ thăm thuận (thượng nghị viện Anh)
( số nhiều) những phiếu thuận; những người dân bỏ thăm thuận
supposing the number of contents and not contents are strictly equal
giả dụ rằng số phiếu thuận và số phiếu chống chính vì thế nhau

Tính từ

Bằng lòng, thỏa mãn nhu cầu, lý tưởng, một vừa hai phải ý, toại nguyện, toại nguyện, thoả mãn
to be content with something
vừa lòng dòng sản phẩm gì
Sẵn lòng, sướng lòng
I am content to tướng go, if you want
tôi sẵn sàng (vui lòng) chuồn, nếu như anh muốn
Thuận (thượng nghị viện Anh)

Chuyên ngành

Xây dựng

Hàm lượng

Cơ - Điện tử

Dung lượng, dung tích, mức độ chứa chấp, thể tích, nộidung, dung lượng, trở thành phần

Kỹ thuật công cộng

độ chứa
absolute moisture content
độ chứa chấp độ ẩm tuyệt đối
enthalpy-water content diagram
đồ thị entanpy-độ chứa chấp ẩm
excess moisture content
độ chứa chấp độ ẩm thừa
initial moisture content
độ chứa chấp độ ẩm ban đầu
reduced moisture content
độ chứa chấp độ ẩm bị giảm
residual moisture content
độ chứa chấp khá còn lại
dung lượng dung tích
dung lượng
absolute moisture content
dung lượng độ ẩm tuyệt đối
information content
dung lượng thông tin
memory content
dung lượng nhớ
moisture content
dung lượng ẩm
reduced moisture content
dung lượng độ ẩm bị giảm
dung tích
content function
hàm dung (tích)
content function
hàm dung tích
cubic content of a building
dung tích một ngôi nhà
lượng
absolute moisture content
dung lượng độ ẩm tuyệt đối
absolute moisture content
hàm lượng độ ẩm tuyệt đối
acid content
hàm lượng axit
air content
hàm lượng khí
air content
hàm lượng ko khí
air-dry moisture content
hàm lượng độ ẩm sau khoản thời gian hong
ash content
lượng chứa chấp tro
ash content
hàm lượng tro
asphalt content
lượng chứa chấp atphan
asphalt content
hàm lượng atphan
average trans-information content
lượng vấn đề trả trung bình
beryllium content meter
máy đo dung lượng beryli
binder content
hàm lượng hóa học kết dính
calcium carbonate content
hàm lượng can xi cacbonat
caloric content
hàm lượng nhiệt
carbon content
hàm lượng cacbon
carbon dioxide content
hàm lượng cabonic
carbon dioxide content
hàm lượng CO2
cement content
hàm lượng xi măng
chlorine content
hàm lượng clo
clay content
lượng chứa chấp sét
clay content
hám lượng khu đất sét
clay content
hàm lượng khu đất sét
clay content
hàm lượng sét
clouds of high water content
máy chứa chấp (hàm lượng) nước lớn
cold content
hàm lượng Lúc nguội
colour content
hàm lượng màu
content control
khống chế hàm lượng
content control
điều chỉnh hàm lượng
content control
sự kiểm soát và điều chỉnh hàm lượng
content control
sự kiểm soát hàm lượng
content gauge
hàm lượng kế
content of fossil
lượng chứa chấp hóa đá
content of volatile matter
hàm lượng hóa học cất cánh hơi
Content, Dosage
hàm lượng
cubical content
khối lượng đua công
cubical content
khối lượng xây dựng
dry content
hàm lượng khô
dry matter content
hàm lượng hóa học khô
dust-content meter
bụi lượng kế
effluent moisture content
hàm lượng độ ẩm bên trên cửa ngõ ra
energy content
độ tụ tập năng lượng
energy content
hàm lượng năng lượng
energy content
mức tụ tập năng lượng
enthalpy-water content diagram
giản đồ gia dụng entanpy-hàm lượng ẩm
equilibrium water content
hàm lượng độ ẩm cân nặng bằng
equilibrium water content
hàm lượng nước [ẩm] cân nặng bằng
equilibrium water content
hàm lượng nước cân nặng bằng
estimated moisture content
hàm lượng độ ẩm tính toán
estimated moisture content
hàm lượng độ ẩm ước lượng
excess moisture content
hàm lượng độ ẩm thừa
fat content
hàm lượng hóa học béo
fiber content
lượng chứa chấp xơ
fiber content
hàm lượng xơ
fibre content
lượng chứa chấp xơ
fibre content
hàm lượng xơ
final moisture content
hàm lượng độ ẩm cuối cùng
fines content
hàm lượng cát phân tử nhỏ
frozen water content
hàm lượng nước nhộn nhịp lạnh
gamma ore pulp content meter
máy đo dung lượng bột quặng gama
gas content
lượng chứa chấp khí
gas content
hàm lượng khí
gold content
hàm lượng vàng
guaranteed content
hàm lượng đảm bảo
gum content
hàm lượng cao su
gum content
hàm lượng nhựa
harmonic content
hàm lượng sóng hài
heat content
hàm lượng nhiệt
impurity content
hàm lượng tạp chất
information content
lượng thông tin
information content
dung lượng thông tin
initial water content
hàm lượng nước ban đầu
iron content
hàm lượng sắt
job content
hàm lượng công việc
juice content
hàm lượng dịch quả
lime content
lượng chứa chấp vôi
lime content
hàm lượng vôi
limestone of high carbonate content
đá vôi quality cao
limestone of low carbonate content
đá vôi quality thấp
lumber moisture content
hàm lượng nước nhập gỗ
mean transinformation content
lượng vấn đề trả trung bình
memory content
dung lượng nhớ
moisture content
độ độ ẩm dung lượng nức
moisture content
dung lượng ẩm
moisture content
hàm lượng ẩm
moisture content (ofair)
hàm lượng độ ẩm của ko khí
moisture content meter
máy đo dung lượng ẩm
moisture content of a gas
hàm lượng độ ẩm nhập khí
moisture content of air
hàm lượng độ ẩm của ko khí
Moisture content, Natural
lượng ngậm nước tự động nhiên
moisture-content meter
ẩm lượng kế
mud content
hàm lượng bùn
natural moisture content
hàm lượng nước tự động nhiên
natural water content test
thí nghiệm dung lượng nước tự động nhiên
nominal content
lượng chứa chấp danh định
nutrient content
hàm luợng hóa học dinh cơ dưỡng
oil content
hàm lượng dầu
oil-content gauge
thước đo lượng dầu
olefinic content
hàm lượng olefin
optimum moisture content
hàm lượng độ ẩm tối ưu
optimum water content
hàm lượng nước tối ưu
organic content
hàm lượng hóa học hữu cơ
oxygen content
hàm lượng ôxi
paraffin content
hàm lượng parafin
paste content
hàm lượng xi măng xi-măng (trong bê tông)
reduced moisture content
dung lượng độ ẩm bị giảm
reduced moisture content
hàm lượng độ ẩm bị giảm
reduced moisture content
hàm lượng độ ẩm rút gọn
relative harmonic content
hàm lượng của sóng hài
relative water content
hàm lượng nước tương đối
residual moisture content
hàm lượng khá dư
residual salt content
hàm lượng muối hạt dư
residual water content
hàm lượng nước dư
ring content
hàm lượng vòng
saline content
hàm lượng muối
salt content
hàm lượng muối
salt content in water
hàm lượng muối hạt của nước
salt content meter
máy đo dung lượng muối
sand content
hàm lượng cát
sand content a river discharge
lưu lượng cát nhập dòng sản phẩm sông
segregated ash content
hàm lượng tro tự động do
silica content
hàm lượng xilic đionit
silt content
hàm lượng bùn
silver content
hàm lượng bạc
soil moisture content
hàm lượng độ ẩm của mặt mũi trời
solids content
hàm lượng hóa học rắn
sulfur content
hàm lượng lưu huỳnh
sulfur content
hàm lượng diêm sinh (hóa dầu)
sulphur content
hàm lượng lưu huỳnh
sulphur content
hàm lượng diêm sinh (hóa dầu)
test for oil content in paraffin wax
thí nghiệm xác lập dung lượng dầu nhập parafin
thermal content
hàm lượng nhiệt
total content
hàm lượng tổng
total content
tổng hàm lượng
total moisture content
hàm lượng độ ẩm tổng
total water content
hàm lượng nước tổng
transinformation (content)
lượng vấn đề truyền
transinformation (content)
lượng vấn đề tương hỗ
transinformation content
lượng vấn đề chuyển
void content
hàm lượng lỗ rỗng
water content
lượng ngậm nước
water content
hàm lượng nước
water content of (sewage) sludge
hàm lượng nước nội địa cống
water-vapour content
hàm lượng khá nước
work content
hàm lượng công việc
lượng chứa
ash content
lượng chứa chấp tro
asphalt content
lượng chứa chấp atphan
clay content
lượng chứa chấp sét
content of fossil
lượng chứa chấp hóa đá
fiber content
lượng chứa chấp xơ
fibre content
lượng chứa chấp xơ
gas content
lượng chứa chấp khí
lime content
lượng chứa chấp vôi
nominal content
lượng chứa chấp danh định
hàm lượng
absolute moisture content
hàm lượng độ ẩm tuyệt đối
acid content
hàm lượng axit
air content
hàm lượng khí
air content
hàm lượng ko khí
air-dry moisture content
hàm lượng độ ẩm sau khoản thời gian hong
ash content
hàm lượng tro
asphalt content
hàm lượng atphan
beryllium content meter
máy đo dung lượng beryli
binder content
hàm lượng hóa học kết dính
calcium carbonate content
hàm lượng can xi cacbonat
caloric content
hàm lượng nhiệt
carbon content
hàm lượng cacbon
carbon dioxide content
hàm lượng cabonic
carbon dioxide content
hàm lượng CO2
cement content
hàm lượng xi măng
chlorine content
hàm lượng clo
clay content
hám lượng khu đất sét
clay content
hàm lượng khu đất sét
clay content
hàm lượng sét
clouds of high water content
máy chứa chấp (hàm lượng) nước lớn
cold content
hàm lượng Lúc nguội
colour content
hàm lượng màu
content control
khống chế hàm lượng
content control
điều chỉnh hàm lượng
content control
sự kiểm soát và điều chỉnh hàm lượng
content control
sự kiểm soát hàm lượng
content gauge
hàm lượng kế
content of volatile matter
hàm lượng hóa học cất cánh hơi
dry content
hàm lượng khô
dry matter content
hàm lượng hóa học khô
effluent moisture content
hàm lượng độ ẩm bên trên cửa ngõ ra
energy content
hàm lượng năng lượng
enthalpy-water content diagram
giản đồ gia dụng entanpy-hàm lượng ẩm
equilibrium water content
hàm lượng độ ẩm cân nặng bằng
equilibrium water content
hàm lượng nước [ẩm] cân nặng bằng
equilibrium water content
hàm lượng nước cân nặng bằng
estimated moisture content
hàm lượng độ ẩm tính toán
estimated moisture content
hàm lượng độ ẩm ước lượng
excess moisture content
hàm lượng độ ẩm thừa
fat content
hàm lượng hóa học béo
fiber content
hàm lượng xơ
fibre content
hàm lượng xơ
final moisture content
hàm lượng độ ẩm cuối cùng
fines content
hàm lượng cát phân tử nhỏ
frozen water content
hàm lượng nước nhộn nhịp lạnh
gamma ore pulp content meter
máy đo dung lượng bột quặng gama
gas content
hàm lượng khí
gold content
hàm lượng vàng
guaranteed content
hàm lượng đảm bảo
gum content
hàm lượng cao su
gum content
hàm lượng nhựa
harmonic content
hàm lượng sóng hài
heat content
hàm lượng nhiệt
impurity content
hàm lượng tạp chất
initial water content
hàm lượng nước ban đầu
iron content
hàm lượng sắt
job content
hàm lượng công việc
juice content
hàm lượng dịch quả
lime content
hàm lượng vôi
lumber moisture content
hàm lượng nước nhập gỗ
moisture content
độ độ ẩm dung lượng nức
moisture content
hàm lượng ẩm
moisture content (ofair)
hàm lượng độ ẩm của ko khí
moisture content meter
máy đo dung lượng ẩm
moisture content of a gas
hàm lượng độ ẩm nhập khí
moisture content of air
hàm lượng độ ẩm của ko khí
mud content
hàm lượng bùn
natural moisture content
hàm lượng nước tự động nhiên
natural water content test
thí nghiệm dung lượng nước tự động nhiên
nutrient content
hàm luợng hóa học dinh cơ dưỡng
oil content
hàm lượng dầu
olefinic content
hàm lượng olefin
optimum moisture content
hàm lượng độ ẩm tối ưu
optimum water content
hàm lượng nước tối ưu
organic content
hàm lượng hóa học hữu cơ
oxygen content
hàm lượng ôxi
paraffin content
hàm lượng parafin
paste content
hàm lượng xi măng xi-măng (trong bê tông)
reduced moisture content
hàm lượng độ ẩm bị giảm
reduced moisture content
hàm lượng độ ẩm rút gọn
relative harmonic content
hàm lượng của sóng hài
relative water content
hàm lượng nước tương đối
residual moisture content
hàm lượng khá dư
residual salt content
hàm lượng muối hạt dư
residual water content
hàm lượng nước dư
ring content
hàm lượng vòng
saline content
hàm lượng muối
salt content
hàm lượng muối
salt content in water
hàm lượng muối hạt của nước
salt content meter
máy đo dung lượng muối
sand content
hàm lượng cát
segregated ash content
hàm lượng tro tự động do
silica content
hàm lượng xilic đionit
silt content
hàm lượng bùn
silver content
hàm lượng bạc
soil moisture content
hàm lượng độ ẩm của mặt mũi trời
solids content
hàm lượng hóa học rắn
sulfur content
hàm lượng lưu huỳnh
sulfur content
hàm lượng diêm sinh (hóa dầu)
sulphur content
hàm lượng lưu huỳnh
sulphur content
hàm lượng diêm sinh (hóa dầu)
test for oil content in paraffin wax
thí nghiệm xác lập dung lượng dầu nhập parafin
thermal content
hàm lượng nhiệt
total content
hàm lượng tổng
total content
tổng hàm lượng
total moisture content
hàm lượng độ ẩm tổng
total water content
hàm lượng nước tổng
void content
hàm lượng lỗ rỗng
water content
hàm lượng nước
water content of (sewage) sludge
hàm lượng nước nội địa cống
water-vapour content
hàm lượng khá nước
work content
hàm lượng công việc
nội dung
ambiguous content model
mô hình nội dung nhiều nghĩa
average information content
nội dung vấn đề trung bình
cell content alignment
căn lề nội dung ô
Character Content Architecture (CCA)
kiến trúc nội dung ký tự
conditional information content
nội dung vấn đề phụ thuộc
content analysis
phân tích nội dung
content analysis
sự phân tách nội dung
content architecture
cấu trúc nội dung
content architecture
kiến trúc nội dung
content architecture class
lớp cấu hình nội dung
content architecture class
lớp bản vẽ xây dựng nội dung
content architecture level
mức cấu hình nội dung
content architecture level
mức bản vẽ xây dựng nội dung
content convention
chuẩn nội dung
content element
phần tử nội dung
content filtering
lọc nội dung
content handler
bộ quản lý và vận hành nội dung
content handler
bộ xử lý nội dung
content handler
trình quản lý và vận hành nội dung
content handler
trình xử lý nội dung
content indicator
bộ chỉ báo nội dung
content indicator
trang nội dung
content layout process
tiến trình bố trí nội dung
content model
mô hình nội dung
content portion
phần nội dung
content portion description
mô mô tả phần nội dung
content provider
cái hỗ trợ nội dung
content provider
người hỗ trợ nội dung
content provider
nhà hỗ trợ nội dung
content provider
nơi hỗ trợ nội dung
content rating system (forTV, movies)
hệ thống phân loại nội dung
content reference attribute
thuộc tính tham ô chiếu nội dung
content retrieval
lấy nội dung
content type
loại nội dung
content type indication
biểu thị loại nội dung
content-bundling
đóng gói nội dung
content-length
chiều nhiều năm nội dung
content-returned
nội dung trả về
data content
nội dung dữ kiện
data content
nội dung dữ liệu
DCA (documentcontent architecture)
kiến trúc nội dung tài liệu
decision content
nội dung quyết định
design content
nội dung thiết kế
Document Content Architecture (IBM) (DCA)
kiến trúc nội dung tài liệu
End Of Content/ Conversion/ Contract/ Cylinder (EOC)
Kết đốc nội dung/Chuyển đổi/Hợp đồng/trụ
executable content
nội dung khả thi
executable content
nội dung thực hành được
explicit content reference
tham chiếu nội dung tường minh
Final Form Text Document Content Architecture (FFTDCA)
kiến trúc nội dung tư liệu của văn bạn dạng dạng cuối
generic content portion
phần nội dung chung
generic content portion description
mô mô tả phần nội dung chung
GOCA (graphicobject content architecture)
kiến trúc nội dung đối tượng người tiêu dùng đồ gia dụng họa
Graphic Object Content Architecture (GIRL)
kiến trúc nội dung đối tượng người tiêu dùng đồ gia dụng họa
gross information content
nội dung vấn đề thô
image content
nội dung ảnh
Information and Content Exchange (Standard) (ICE)
Trao thay đổi vấn đề và nội dung (Tiêu chuẩn)
information content
nội dung thông tin
Internet Content Providers (ICP)
Các mái ấm hỗ trợ nội dung Internet
IOCA (imageobject content architecture)
kiến trúc nội dung đối tượng người tiêu dùng ảnh
join information content
nội dung vấn đề liên kết
link to tướng content
nối với nội dung
mean information content
nội dung vấn đề trung bình
memory content
nội dung nhớ
natural unit of information content
đơn vị nội dung vấn đề tự động nhiên
object content architecture (OCA)
kiến trục nội dung đối tượng
object content envelop
bao nội dung đối tượng
OCA (objectcontent architecture)
kiến trúc nội dung phía đối tượng
off-content
không đem nội dung
picture content
nội dung hình ảnh
Platform for Internet Content (PIC)
Nền tảng mang đến nội dung Internet
Platform for Internet Content Selection (PICS)
Nền tảng nhằm lựa chọn nội dung Internet
Query By Image Content [IBM] (QBIC)
Hỏi theo đòi nội dung hình họa [IBM]
return of content
nội dung trả về
Revisable Form Text Document Content Architecture (RFTDCA)
cấu trúc nội dung tư liệu của văn bạn dạng đem dạng rất có thể thay cho đổi
SCD (systemcontent directory)
thư mục nội dung hệ thống
service content
nội hỗn hợp vụ
service content
nội dung phục vụ
Text and Office Systems Content Architecture (TOSCA)
kiến trúc nội dung của những khối hệ thống văn chống và văn bản
total electron content
nội dung năng lượng điện tử trả toàn
trans information content
nội dung truyền tin
sức chứa
thành phần
aggregate content
thành phần cốt liệu
carbon content
thành phần cacbon
cement content
thành phần xi măng
thể tích

Kinh tế

độ chứa
hàm lượng
alcohol content
hàm lượng rượu
ash content
hàm lượng tro
bacterial content
hàm lượng vi khuẩn
bone content
hàm lượng xương nhập thịt
extract content
hàm lượng hóa học tách ly
fat content
hàm lượng hóa học béo
gold content
hàm lượng vàng
oil content
hàm lượng dầu
protein content
hàm lượng protein
salt content
hàm lượng muối
solids content
hàm lượng hóa học rắn
sugar content
hàm lượng đường
total sugar content
hàm lượng lối chung
water vapour content
hàm lượng khá nước
nội dung
content of inventory
nội dung mặt hàng trữ
content of the award
nội dung phán quyết của trọng tài
content validity
tính xác thực của nội dung
information content
nội dung thông tin

Địa chất

nội dung, dòng sản phẩm được chứa chấp, mức độ chứa chấp, dung tích, dung lượng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
appeased , at ease , can’t complain , comfortable , complacent , contented , fat dumb and happy , fulfilled , gratified , pleased as punch , satisfied , smug , tickled pink * , willing , happy , calm , sans souci , unperturbed
noun
contentment , ease , gratification , peace , peace of mind , pleasure , satisfaction , burden , composition , constitution , gist , idea , matter , significance , subject , subject matter , substance , text , thought , filling , load , measure , packing , size , complacency , eudaemonia , euphoria , felicity , repose , tranquility
verb
appease , bewitch , captivate , charm , delight , enrapture , gladden , gratify , humor , indulge , make happy , mollify , placate , reconcile , satisfy , suffice , thrill , tickle , fulfill , amount , calm , capacity , cozy , ease , essence , gist , happy , meaning , peace , please , satiate , smug , text , volume

Từ trái khoáy nghĩa