control group là gì

Will student test scores be affected by distracting sounds in the testing environment?

Part 1: Observational vs. Experimental Studies

Bạn đang xem: control group là gì

Trong phần này Campus ra mắt với những em một định nghĩa mới: Nhóm thực nghiệm (Experiment Group) và Nhóm trấn áp (Control Group). Các Experimental Studies luôn luôn tương quan tới sự đối chiếu số liệu của nhì group này.

Nhóm trấn áp (Control Group) là group không sở hữu và nhận được những thay cho thay đổi gì mới nhất khi nhập cuộc thực nghiệm.

Còn group thực nghiệm (Experimental Group) là group đem những ĐK thực hiện thực nghiệm trọn vẹn không giống đối với Control Group. Mục đích của Control Group là thể hiện một chi chuẩn chỉnh cơ phiên bản (baseline) nhằm kể từ bại liệt tất cả chúng ta rất có thể thấy khi những ĐK vừa mới được vận dụng với Experimental Group thì đem những thay cho thay đổi đáng chú ý gì ko.

Trong ví dụ nghiên cứu và phân tích tác động của khối hệ thống Air Conditioning cho tới năng suất thao tác của nhân viên cấp dưới, những mái ấm khoa học tập tiếp tục tích lũy số liệu về năng suất thao tác của tập thể nhóm nhân viên cấp dưới thao tác ở nhiệt độ phỏng chống bởi vì với nhiệt độ phỏng ngoài cộng đồng (Control Group) và năng suất của tập thể nhóm thao tác nhập văn chống đem Air Conditioning (Experiment Group). Việc đối chiếu này sẽ hỗ trợ những mái ấm khoa học tập rất có thể Review cường độ tác động của khối hệ thống Air Conditioning cho tới năng suất thao tác của nhân viên cấp dưới.

Một ví dụ không giống là nghiên cứu và phân tích hiệu quả của việc rèn luyện thể dục thể thao thể thao so với cân nặng năng. Có fake thuyết nhận định rằng thể dục thể thao thể thao sẽ hỗ trợ người Khủng phì rời cân nặng. Để đánh giá fake thuyết này, những mái ấm khoa học tập tiếp tục tổ chức thực hiện thực nghiệm với nhì nhóm: Một group người Khủng phì không tồn tại sinh hoạt luyện tập gì (Control Group) và một group chạy cỗ một phần hai tiếng thường ngày (Experiment Group). Các mái ấm khoa học tập tiếp tục đo trọng lượng của từng member từng group nhập một thời hạn. So sánh trọng lượng khoảng của từng group sẽ hỗ trợ những mái ấm khoa học tập đem câu vấn đáp về ứng dụng của thể thao so với rời cân nặng.

Xem thêm: backwash là gì

QUIZ
Example 1
To determine the effects of a new drug on memory, one group is given a pill that contains the drug. A second group is given a sugar pill that does not contain the drug. This second group is the

A) control group
B) experimental group

Example 2
An unethical experimenter wants vĩ đại test the relationship between discomfort and aggression. On a hot day, she turns off the air conditioning in one dorm and leaves it on in another, then has her research assistants count occurrences of verbal aggression in common areas of the buildings. Students in the air-conditioned dorm would be the _______, and students in the overheated dorm would be the _______.

Xem thêm: nhạc sĩ tiếng anh là gì

A) control group; experimental group
B) experimental group; control group

Thông tin cậy khóa học:

Lịch khai giảng: