curry là gì

Công cụ cá nhân
 • /´kʌri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bột ca ri
  Món ca ri

  Ngoại động từ

  Nấu cà ri, mang lại bột cà ri (vào vật dụng ăn)
  curried chicken
  món gà nấu nướng ca ri
  Chải lông (cho ngựa)
  Sang sửa (da thuộc)
  Đánh đập, quấy rầy và hành hạ (ai)
  to curry favour with somebody
  nịnh hót ai, bợ nâng ai, xum xoe với ai nhằm cầu ơn huệ, cậy cục ai nhằm xin xỏ ân huệ

  Nguồn không giống

  • curry : Corporateinformation

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bột cari
  nấu cari

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Bạn đang xem: curry là gì

  Xem thêm: nice tiếng anh là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ