dec là gì

Ý nghĩa của Dec. nhập giờ Anh

Bản dịch của Dec.

nhập giờ Trung Quốc (Phồn thể)

十二月(December的縮寫)…

Bạn đang xem: dec là gì

nhập giờ Trung Quốc (Giản thể)

十二月(December的缩写)…

Cần một máy dịch?

Nhận một phiên bản dịch nhanh chóng và miễn phí!

Tìm kiếm

Từ của Ngày

Xem thêm: slower nghĩa là gì

moral victory

UK

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˌmɒr.əl ˈvɪk.tər.i/

US

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˌmɔːr.əl ˈvɪk.tɚ.i/

Xem thêm: pig đọc tiếng anh là gì

an occasion when you prove that your beliefs are right, although you lose an argument

Về việc này

Tác giả

Bình luận