deformation là gì

/¸di:fɔ:´meiʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự thực hiện mang lại méo sờ, sự thực hiện biến tấu, sự thực hiện xấu xí đi; sự méo sờ, sự biến đổi dạng
(ngôn ngữ học) biến tấu (của một từ)

Chuyên ngành

Toán & tin

sự biến đổi dạng
deformation of a surfface
biến dạng của một mặt
angular deformation
biến dạng góc
chain deformation
biến dạng chão chuyền
continuos deformation
biến dạng liên tục
finit deformation
biến dạng hữu hạn
homogeneous deformation
biến dạng thuần nhất
irrotational deformation
biến dạng ko rôta
linear deformation
biến dạng lâu năm, biến tấu tuyến tính
non-homogeneous deformation
biến dạng ko thuần nhất
plane deformation
biến dạng phẳng
plastic deformation
biến dạng dẻo
pure deformation
biến dạng thuần tuý
tangent deformation
biến dạng tiếp xúc
topological deformation
biến dạng tôpô

Cơ - Điện tử

Sự biến đổi dạng

Xây dựng

phép biến đổi hình

Y học

sự biến tấu, biến đổi hình

Điện

méo dạng

Kỹ thuật công cộng

biến dạng
absolute deformation
biến dạng tuyệt đối
allowable deformation
biến dạng mang lại phép
alternating deformation
sự biến tấu thay đổi đầu
anchorage deformation
biến dạng của cọc neo
angular deformation
biến dạng góc
angular deformation
sự biến tấu góc
axes of deformation
trục biến đổi dạng
axial deformation
biến dạng dọc trục
bending deformation
biến dạng bởi uốn
bending deformation
biến dạng uốn
breaking deformation
sự biến tấu bởi gãy
chain deformation
biến dạng chão chuyền
classic deformation method
phương pháp biến tấu cổ điển
clastic deformation
biến dạng đàn hồi
coefficient of deformation
hệ số biến đổi dạng
component of deformation
thành phần biến đổi dạng
compression deformation
biến dạng nén
compression modulus of deformation
môđun biến tấu nén
compressive deformation
biến dạng nén
continuity of deformation
tính liên tiếp của biến đổi dạng
continuous deformation
biến dạng hữu hạn
continuous deformation
biến dạng liên tục
creep deformation
biến dạng bởi kể từ biến
creep deformation
biến dạng kể từ biến
creep deformation
sự biến tấu rão
critical deformation
biến dạng cho tới hạn
critical deformation
biến dạng cho tới hạng
critical deformation
sự biến tấu cho tới hạn
deep creep deformation
biến dạng trượt sâu
deformation (dueto buckling)
biến dạng bởi thất lạc ổn định định
deformation (dueto fatigue)
biến dạng bởi mỏi
deformation (underload)
biến dạng bởi vận tải trọng
deformation calculation
tính toán biến đổi dạng
deformation capacity
khả năng biến đổi dạng
deformation condition
điều khiếu nại biến đổi dạng
deformation diagram
biểu đồ vật biến đổi dạng
deformation due to lớn bending
biến dạng bởi uốn
deformation due to lớn creep
biến dạng bởi kể từ biến
deformation due to lớn fatigue
sự biến tấu mỏi
deformation due to lớn shear
biến dạng bởi lực cắt
deformation energy
năng lượng biến đổi dạng
deformation equation
phương trình biến đổi dạng
deformation field
miền biến đổi dạng
deformation gap
khe biến đổi dạng
deformation gradient
građien biến đổi dạng
deformation increment
lượng tăng biến đổi dạng
deformation matrix
ma trận biến đổi dạng
deformation modulus
suất biến đổi dạng
deformation of a surface
biến dạng của một mặt
DEFORMATION OF A SURFACE
phép biến tấu của một mặt
deformation of foundation
sự biến tấu của nền
deformation of river bed
sự biến tấu lòng sông
deformation per unit of length
biến dạng bên trên đơn vị chức năng dài
deformation point
điểm biến đổi dạng
deformation process
quá trình biến đổi dạng
deformation range
phạm vi biến đổi dạng
deformation rate
tốc chừng biến đổi dạng
deformation ratio
tỷ số biến đổi dạng
deformation retract
co rút biến đổi dạng
deformation retract
so rút biến đổi dạng
deformation space
khoảng biến đổi dạng
deformation temperature
nhiệt chừng biến đổi dạng
deformation test
sự demo biến đổi dạng
deformation texture
cấu tạo nên biến đổi dạng
deformation thermometer
nhiệt kế tiếp biến đổi dạng
deformation work
công thực hiện biến đổi dạng
deformation zone
vùng biến đổi dạng
deformation-free continuum
continum ko biến đổi dạng
density of work of deformation
tỷ trọng công biến đổi dạng
downslope deformation
biến dạng bám theo mái
eccentric compression deformation
sự biến tấu nén nghiêng tâm
effective deformation
biến dạng thực tế
elastic deformation
biến dạng đàn hồi
elastic deformation
sự biến tấu đàn hồi
elastic deformation modulus
môđun biến tấu đàn hồi
elastoplastic deformation
biến dạng đàn hồi dẻo
energy of deformation
công biến đổi dạng
energy of deformation
năng lượng biến đổi dạng
excessive deformation
biến dạng quá mức
extensional deformation
biến dạng giãn dài
failure deformation
sự biến tấu huỷ hoại
final deformation
sự biến tấu hữu hạn
finite deformation
biến dạng hữu hạn
flexible and torsional deformation of the deck
biến dạng xoắn và uốn nắn của mặt mày cầu
flexion deformation
biến dạng bởi uốn
flexural deformation
biến dạng bởi uốn
flexural deformation
biến dạng uốn
flowing deformation
biến dạng chảy
foundation deformation
biến dạng móng
general deformation modulus
môđun biến tấu đàn hồi
hardening by deformation
sự tăng bền bởi biến đổi dạng
hereditary deformation
sự biến tấu di truyền
hereditary deformation
sự biến tấu truyền lại
homogeneous deformation
biến dạng thuần nhất
homogeneous deformation
sự biến tấu đồng nhất
horizontal deformation of foundation
sự biến tấu ngang của nền
hyperelastic deformation
biến dạng siêu đàn hồi
immediate deformation
biến dạng tức thời
inelastic deformation
biến dạng ko đàn hồi
inelastic deformation
biến dạng phi đàn hồi
instantaneous deformation
biến dạng tức thời
internal deformation
biến dạng trong
invariants of deformation
lượng không thay đổi của biến đổi dạng
irrotational deformation
biến dạng ko rota
lagging deformation
sự biến tấu chậm
lagging deformation
sự biến tấu trễ
lateral deformation
biến dạng hông
lateral deformation
biến dạng ngang
lateral deformation
biến dạng bên trên phương ngang
lattice deformation
sự biến tấu mạng
limit of deformation
giới hạn biến đổi dạng
limiting deformation
biến dạng giới hạn
linear deformation
biến dạng dài
linear deformation
biến dạng thẳng
linear deformation
biến dạng tuyến tính
linear deformation
sự biến tấu tuyến tính
linear deformation diagram
biểu đò biến tấu tuyến tính
linear deformation medium
môi ngôi trường biến tấu tuyến tính
local deformation
biến dạng viên bộ
long-term deformation
biến dạng lâu năm hạn
longitudinal deformation
biến dạng dọc
loss of pre tress due to lớn deformation of anchorage device
mất đuối ứng suất trước bởi neo biến đổi dạng
method of total deformation
phương pháp biến tấu tổng quát
modulus of deformation
môđun biến đổi dạng
modulus of soil deformation
môđun biến tấu đất
modulus of total deformation
môđun biến tấu toàn bộ
Modulus, General deformation
môđun biến tấu đàn hồi
mushroom-shaped column deformation
sự biến tấu cột hình nấm
non-clastic deformation
biến dạng phi đàn hồi
non-homogeneous deformation
biến dạng ko thuần nhất
nuclear deformation
sự biến tấu phân tử nhân
permanent deformation
biến dạng dư
permanent deformation
biến dạng thông thường xuyên
permanent deformation
biến dạng vĩnh cửu
permanent deformation
độ biến tấu còn dư
permanent deformation
độ biến tấu dư
permissible deformation
biến dạng mang lại phép
plane deformation
biến dạng phẳng
plastic (flow) deformation
biến dạng dẻo
plastic deformation
biến dạng dẻo
plastic deformation
sự biến tấu hóa học dẻo
plastic deformation
sự biến tấu dẻo
plastic deformation energy
năng lượng biến tấu dẻo
plastic deformation rate
tốc chừng biến tấu dẻo
plastic deformation stage
giai đoạn biến tấu dẻo
plastic flow deformation
biến dạng chảy dẻo
post crystalline deformation
biến dạng sau kết tinh
potential of work of deformation
thế năng (của) công biến đổi dạng
pre-crystalline deformation
biến dạng trước kết tinh
principal deformation
sự biến tấu chính
principle of foundation linear deformation
nguyên lý nền biến tấu tuyến tính
pure deformation
biến dạng thuần thúy
pure deformation
biến dạng thuần túy
pure deformation
sự biến tấu thuần túy
radial deformation
biến dạng phía tâm
recoverable deformation
biến dạng nhì chiều
recoverable deformation
biến dạng phục hồi
recoverable deformation
biến dạng thuận nghịch
relative deformation
biến dạng tương đối
relative modulus of deformation
môđun biến tấu tương đối
residual deformation
biến dạng dư
residual deformation
sự biến tấu dư
resilient deformation
biến dạng đàn hồi
resistance of deformation
sức bền chống biến đổi dạng
resistance to lớn deformation
tính ko biến đổi dạng
retract deformation
biến dạng bởi teo ngót
reversible deformation
biến dạng thuận nghịch
reversible deformation
sự biến tấu thuận nghịch
ring deformation
sự biến tấu vòng
river bed deformation
biến dạng lòng sông
river deformation
biến dạng lòng sông
road-bed deformation
sự biến tấu nền đường
rock deformation
biến dạng của đá
shear deformation
biến dạng bởi lực cắt
shearing deformation
biến dạng cắt
shearing deformation
biến dạng trượt
shrinkage deformation
biến dạng bởi teo ngót
single-stage deformation
sự biến tấu một lần
skew deformation
biến dạng uốn
small deformation
sự biến tấu nhỏ
soil deformation
sự biến tấu của đất
specific deformation
biến dạng riêng
stability of deformation
độ ổn định toan của biến đổi dạng
stage of soil linear deformation
giai đoạn biến tấu tuyến tính của đất
state of deformation
trạng thái biến đổi dạng
stress due to lớn imposed deformation
ứng suất bởi biến tấu chống bức
stress-deformation diagram
biểu đồ vật ứng suất-biến dạng
structural adsorptive deformation
biến dạng nước bú cấu trúc
structural deformation
biến dạng cấu trúc
structural deformation
biến dạng kết cấu
swelling deformation
sự biến tấu nở
tangent deformation
biến dạng tiếp xúc
tangential deformation
biến dạng tiếp tuyến
temperature deformation
biến dạng do nhiệt độ cao độ
tensile deformation
biến dạng kéo
tension deformation
sự biến tấu kéo
theory of partial elastic deformation
lý thuyết biến tấu đàn hồi viên bộ
thermal deformation
biến dạng bởi nhiệt
three-dimensional deformation
sự biến tấu ko gian
tidal deformation
biến dạng (do) triều
tilting deformation
biến dạng nghiêng
time deformation curve
đường biến tấu thời gian
time-dependent deformation
biến dạng bám theo thời gian
topological deformation
biến dạng topo
torsional deformation
biến dạng bởi xoắn
torsional deformation
biến dạng xoắn
tow dimensional deformation
biến dạng nhì chiều
transverse deformation
biến dạng bên trên phương ngang
two-dimensional deformation
biến dạng nhì chiều
two-dimensional deformation
biến dạng phẳng
ultimate permissible deformation
sự biến tấu (ở) số lượng giới hạn mang lại phép
unit deformation
biến dạng đơn vị
unit deformation
biến dạng nghiêng
unit deformation
biến dạng riêng
unit deformation
biến dạng tỷ đối
unit deformation
sự biến tấu riêng
unit deformation
sự biến tấu tương đối
unrecoverable deformation
biến dạng ko phục hồi
vertical deformation of foundation
sự biến tấu trực tiếp của nền
vertical shear deformation
biến dạng rời trực tiếp đứng
virtual deformation
biến dạng ảo
virtual deformation
biến dạng khả dĩ
virtual deformation
sự biến tấu ảo
virtual deformation
sự biến tấu khả dĩ
viscous deformation
sự biến tấu nhớt
volume deformation
biến dạng thể tích
volumetric deformation
biến dạng thể tích
wave deformation
biến dạng sóng
work of deformation
công biến đổi dạng
độ biến đổi dạng
deformation diagram
biểu đồ vật biến đổi dạng
deformation rate
tốc chừng biến đổi dạng
deformation temperature
nhiệt chừng biến đổi dạng
linear deformation diagram
biểu đò biến tấu tuyến tính
permanent deformation
độ biến tấu còn dư
permanent deformation
độ biến tấu dư
plastic deformation rate
tốc chừng biến tấu dẻo
sự biến đổi dạng
alternating deformation
sự biến tấu thay đổi đầu
angular deformation
sự biến tấu góc
breaking deformation
sự biến tấu bởi gãy
creep deformation
sự biến tấu rão
critical deformation
sự biến tấu cho tới hạn
deformation due to lớn fatigue
sự biến tấu mỏi
deformation of foundation
sự biến tấu của nền
deformation of river bed
sự biến tấu lòng sông
eccentric compression deformation
sự biến tấu nén nghiêng tâm
elastic deformation
sự biến tấu đàn hồi
failure deformation
sự biến tấu huỷ hoại
final deformation
sự biến tấu hữu hạn
hereditary deformation
sự biến tấu di truyền
hereditary deformation
sự biến tấu truyền lại
homogeneous deformation
sự biến tấu đồng nhất
horizontal deformation of foundation
sự biến tấu ngang của nền
lagging deformation
sự biến tấu chậm
lagging deformation
sự biến tấu trễ
lattice deformation
sự biến tấu mạng
linear deformation
sự biến tấu tuyến tính
mushroom-shaped column deformation
sự biến tấu cột hình nấm
nuclear deformation
sự biến tấu phân tử nhân
plastic deformation
sự biến tấu hóa học dẻo
plastic deformation
sự biến tấu dẻo
principal deformation
sự biến tấu chính
pure deformation
sự biến tấu thuần túy
residual deformation
sự biến tấu dư
reversible deformation
sự biến tấu thuận nghịch
ring deformation
sự biến tấu vòng
road-bed deformation
sự biến tấu nền đường
single-stage deformation
sự biến tấu một lần
small deformation
sự biến tấu nhỏ
soil deformation
sự biến tấu của đất
swelling deformation
sự biến tấu nở
tension deformation
sự biến tấu kéo
three-dimensional deformation
sự biến tấu ko gian
ultimate permissible deformation
sự biến tấu (ở) số lượng giới hạn mang lại phép
unit deformation
sự biến tấu riêng
unit deformation
sự biến tấu tương đối
vertical deformation of foundation
sự biến tấu trực tiếp của nền
virtual deformation
sự biến tấu ảo
virtual deformation
sự biến tấu khả dĩ
viscous deformation
sự biến tấu nhớt
sự biến đổi hình
sự thay đổi dạng
sự méo
sự méo mó

Địa chất

sự biến tấu