delete nghĩa là gì

Bản dịch của "delete" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: delete nghĩa là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo dõi văn cảnh của "delete" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "delete" vô một câu

There is one safe resource, the return đồ sộ nature.; all the previous blog entries were deleted.

Later released on Clip, it was quickly deleted.

Xem thêm: điều khiển tivi tiếng anh là gì

Both editions of the album have since been deleted and are difficult đồ sộ purchase.

If it is not exclusive, it prevents tin nhắn from being deleted or sent đồ sộ the junk mail thư mục by the spam filter.

In a transaction time table, records are never deleted.

Xem thêm: order processing là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "delete":

cách trừng trị âm