deliberation là gì

/Phiên âm ngóng chúng ta trả thiện/

Thông dụng

Danh từ

Sự tâm lý Để ý đến kỹ, sự suy tính thiệt hơn; sự thận trọng
to act with deliberation
hành động thận trọng
Cuộc bàn cãi
Sự từ tốn và thận trọng; lờ lững và cứng cáp, tính ko tất tả vàng
to speak with deliberation
nói thong thả

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
application , attention , brainwork , calculation , care , carefulness , caution , cerebration , circumspection , cogitation , confabulation , conference , consideration , consultation , debate , forethought , heed , meditation , prudence , purpose , rap , ratiocination , reflection , speculation , study , ventilation , wariness , lucubration , contemplation , excogitation , rumination , counsel , parley , discussion

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: deliberation là gì

Xem thêm: ngoại trừ tiếng anh là gì

NHÀ TÀI TRỢ