đền tiếng anh là gì

Đền thờ là công trình xây dựng phong cách xây dựng được kiến tạo nhằm thờ cúng một vị thần hoặc một danh nhân quá cố.

Bạn đang xem: đền tiếng anh là gì

1.

Tôi cho tới đền rồng hàng tháng một lượt.

I go to lớn the temple once a month.

2.

Xem thêm: box có nghĩa là gì

Bạn sở hữu thấy ngôi đền rồng cơ không?

Sự khác lạ thân thiện temple, pagoda communal house:

Xem thêm: a household name là gì

- temple: đền rồng là điểm thờ tự động, được kiến tạo nhằm thờ những hero sở hữu thiệt vô lịch sử vẻ vang nước nhà như vua chúa, vợ vua,...

- pagoda: miếu là điểm thờ tự động của Phật giáo, điểm người tao thờ tượng Đức Phật nhằm những Phật tử cho tới nguyện cầu.

- communal house: đình là điểm nhằm thờ trở thành hoàng (tutelary spirits), người bảo đảm an toàn buôn bản (villages' protectors), tô thần (saint of the mountain), thuỷ thần (saint of the river).