determinant là gì

Chuyên ngành

Toán & tin

(đại số ) tấp tểnh thức
determinant of a matrix
định thức của ma mãnh trận
adjoint determinant
định thức phó, tấp tểnh thức liên hợp
adjugate determinant
định thức phụ hợp
alternate determinant
định thức thay cho phiên
axisymmetric determinant
định thức đối xứng qua chuyện lối chéo
bordered determinant
định thức được viền
characteristic determinant
định thức quánh trưng
composite determinant
định thức nhiều hợp
compound determinants
định thức nhiều hợp
cubic determinant
định thức bậc ba
group determinant
định thức nhóm
minor determinant
định thức con
signular determinant
định thức kỳ dị
skew-symmetric determinant
định thức đối xứng lệch
symmetric determinant
định thức đối xứng

Cơ - Điện tử

Hình:Determinant.gif

định thức, (adj) xác định rõ, xác định

Đo lường & điều khiển

phần tử quyết định

Giải mến EN: A product of partial return differences associated with the nodes of a signal-flow graph. Giải mến VN: Kết trái khoáy của tín hiệu hồi không giống kết phù hợp với những nút của đồ vật thị dòng sản phẩm tín hiệu.

Bạn đang xem: determinant là gì

Xem thêm: hobbies đọc là gì

Kỹ thuật cộng đồng

định thức
adjoint determinant
định thức phó
adjunct determinant
định thức phụ hợp
adjutage determinant
định thức phụ hợp
alternate determinant
định thức luân phiên
alternate determinant
định thức thay cho phiên
bordered determinant
định thức được viền
bordered determinant
định thức lối viền
characteristic determinant
định thức quánh trưng
composite determinant
định thức composite
composite determinant
định thức nhiều hợp
cubic determinant
định thức bậc ba
determinant calculus
phép tính tấp tểnh thức
determinant of a matrix
định thức của ma mãnh trận
determinant of a matrix
định thức ma mãnh trận
develop (thedeterminant of a matrix)
khai triển tấp tểnh thức của một ma mãnh trận
expansion (development) of a determinant
khai triển một tấp tểnh thức
group determinant
định thức nhóm
minor determinant
định thức con
singular determinant
định thức kì dị
singular determinant
định thức kỳ dị
skew-symmetric determinant
định thức đối xứng lệch
symmetric determinant
định thức đối xứng

quyết tấp tểnh tố