died of là gì

Bạn đang được lúc nào gặp gỡ trường hợp trở ngại lúc không kiên cố bản thân cần dùng giới kể từ này với động kể từ die nhằm thực hiện mang đến nghĩa của câu trọn vẹn đúng mực chưa? Trên thực tiễn, việc dùng đích giới kể từ với động kể từ die thông thường rất dễ gây lầm lẫn mang đến toàn bộ cơ thể phát biểu lộn người nghe. Trong nội dung bài viết này, IELTS Vietop tiếp tục ra mắt cho chính mình die cút với giới kể từ gì nhé.

Trong giờ Anh die cút với giới kể từ away, back, down, for, off, on, out, of from,…

Bạn đang xem: died of là gì

Die cút với giới kể từ gì Phrasal verb với Die phổ biến vô giờ Anh
Die cút với giới kể từ gì Phrasal verb với Die phổ biến vô giờ Anh

1.1. Die away

Cụm kể từ “die away” với nghĩa là: trở thành càng ngày càng yếu đuối cút và sau cuối là bặt tăm hẳn (dùng với âm thanh).

E.g. The sound of their laughter died away. (Tiếng mỉm cười của mình dần dần bặt tăm.)

1.2. Die back

Cụm kể từ “die back” với nghĩa là: một chiếc cây tuy rằng thất lạc không còn những thành phần tuy nhiên vẫn còn đó sinh sống.

E.g. The leaves on the tree die back when winter comes. (Những cái lá bên trên cây bị tiêu diệt cút khi ngày đông cho tới.)

→ Trong tình huống này, chỉ mất lá bị tiêu diệt cút tuy nhiên cây vẫn sinh sống.

1.3. Die down

Cụm kể từ “die down” với nghĩa là: trở thành từ từ yếu đuối cút, hoặc trở thành yên tĩnh tĩnh rộng lớn và những điều này rất giản đơn nhằm phân biệt.

E.g. The flames finally died down. (Ngọn lửa sau cuối đang được tắt.)

1.4. Die for

Cụm kể từ “die for” với nghĩa là: ước muốn cái gì thật nhiều, hoặc mong ước điều gì bại.’

E.g. I’d die for a chance to tướng go to tướng the big game. (Tôi mong ước được thời cơ nhập cuộc những trận đấu rộng lớn.)

1.5. Die off

Cụm kể từ “die off” với nghĩa là: bị tiêu diệt dần dần bị tiêu diệt ngót cho tới khi không thể gì hoặc phát biểu cách thứ hai là trở thành tuyệt diệt.

E.g. The reindeer herds are slowly dying out. (Những đàn tuần lộc đang được bị tiêu diệt dần dần bị tiêu diệt mòn/đang dần dần trở thành tuyệt diệt.)

1.6. Die on

Cụm kể từ “die on” với nghĩa là: Chết hoặc ngừng hoạt động và sinh hoạt vô thời khắc cần thiết. Thông thường nó dùng làm chỉ ngày bị tiêu diệt của một ai đó/cái gì bại.

E.g. Thomas died on Thursday. (Thomas bị tiêu diệt vô loại năm.)

1.7. Die out

Cụm kể từ “die out” với nghĩa là: tuyệt diệt hoặc bặt tăm trọn vẹn.

Xem thêm: hobbies đọc là gì

E.g. This species has nearly died out because its habitat is being destroyed. (Loài này gần như là tuyệt diệt vì thế môi trường xung quanh sinh sống của bọn chúng hiện giờ đang bị đập phá bỏ.)

1.8. Die of

Cụm kể từ “die of” với nghĩa là: bị tiêu diệt vì thế một cái gì bại.

E.g. Thousands of people die of cancer yearly in the developing nations of the world. (Hàng ngàn con người bị tiêu diệt vì thế ung thư thường niên ở những vương quốc đang được trở nên tân tiến bên trên trái đất.)

1.9. Die from

Cụm kể từ “die from” với nghĩa là: bị tiêu diệt vì thế một vẹn toàn nhân con gián tiếp này bại.

E.g. He died from old age. (Anh ấy bị tiêu diệt vì thế tuổi tác già cả.)

Xem thêm:

Turn Up là gì? Cách dùng Turn Up vô giờ Anh

Take off là gì? Cách người sử dụng take off vô giờ Anh

Cấu trúc It takes vô giờ Anh – Phân biệt cấu hình it take và spend

2. Quá khứ của Die vô giờ Anh

Die là động kể từ bất quy tắc vô giờ Anh. Quá khứ của kể từ “die” là “died”.

Quá khứ của Die vô giờ Anh
Quá khứ của Die vô giờ Anh

Ví dụ: He died in a siêu xe accident last year. (Anh ấy đang được tạ thế vô một vụ tai nạn đáng tiếc xe pháo khá năm ngoái.)

Trong bài xích đua IELTS, kể từ die hoàn toàn có thể được dùng trong những phần về chủ thể như sức mạnh, khoa học tập và technology.

Xem thêm: non greasy là gì

Trong chủ thể sức mạnh, kể từ die được dùng nhằm chỉ việc một người hoặc một động vật hoang dã bị tiêu diệt vì thế một vẹn toàn nhân này bại. Ví dụ, vô vượt lên khứ, dịch bệnh hạch sách đang được khiến cho mặt hàng triệu con người bị tiêu diệt vì thế bệnh dịch này.

Xem thêm: Bảng vần âm giờ Anh

3. Bài luyện động kể từ Die cút với giới kể từ gì?

Bài luyện rèn luyện về động kể từ Die cút với giới kể từ gì
Bài luyện rèn luyện về động kể từ Die cút với giới kể từ gì

Điền những Phrasal verb với Die và phân tách dạng đích dạng của kể từ tương thích vô vị trí trống

 1. The sound of the siêu xe engine ___________.
 2. This chocolate cake is to tướng ___________.
 3. The fire was beginning to tướng ___________.
 4. When the rain ___________, let’s go for a walk.
 5. The new paint smell should ___________ over time.
 6. Soldiers who ___________ their country have made the supreme sacrifice.
 7. The outbreaks of rain will ___________ later in the day.
 8. Old family traditions have ___________ with the younger generations.
 9. This chocolate cake is to tướng ___________.
 10. The excitement of Christmas ___________ as the kids got older.
 11. It is better to tướng ___________ your feet phàn nàn to tướng live on your knees.
 12. Our yard ___________ in the winter.
 13. We have to tướng prevent rare species from ___________.
 14. Adam hopes the service will eventually become bilingual because many workers who ___________ the job are Canadian.
 15. Anna waited for the applause to tướng ___________ before continuing.

Đáp án

 1. Died away
 2. Die for
 3. Die down
 4. Dies down
 5. Die away
 6. Die for
 7. Die out
 8. Died out
 9. Die for
 10. Died away
 11. Die on
 12. Dies back
 13. Dying out
 14. Die on
 15. Die down

Như vậy, trải qua nội dung bài viết bên trên, IELTS Vietop đang được giúp cho bạn dò thám hiểu về động kể từ die cút với giới kể từ gì vô giờ Anh. Hy vọng những kỹ năng và kiến thức bên trên tiếp tục giúp cho bạn dùng giới từ 1 cơ hội đúng mực và mạnh mẽ và tự tin rộng lớn vô tiếp xúc. Chúc bạn làm việc tốt!