đọc sách tiếng anh là gì

Đọc sách là hành vi nhìn vô những kể từ được ghi chép hoặc in vô một cuốn sách hoặc tư liệu vì như thế văn bạn dạng không giống và hiểu được ý nghĩa của bọn chúng.

Bạn đang xem: đọc sách tiếng anh là gì

1.

Tôi mến xem sách trước lúc lên đường ngủ - nó hùn tôi thư giãn và giải trí và tự do.

I love vĩ đại read books before I go vĩ đại bed - it helps má relax and unwind.

2.

Để nâng cấp tài năng ghi chép của tôi, tôi nỗ lực xem sách từ rất nhiều phân mục và người sáng tác.

In order vĩ đại improve my writing skills, I make a point vĩ đại read books from a variety of genres and authors.

Xem thêm: some đọc tiếng anh là gì

Một số tính kể từ nhằm thao diễn mô tả người xem sách nè!

- avid reader (người ham gọi sách): Her shelf is packed with hundreds of book. She's always been an avid reader.

(Kệ của cô ấy ấy chứa chấp hàng ngàn cuốn sách. Cô ấy bại giờ vẫn là một người ham xem sách.)

- astute reader (người gọi tinh anh ý): Astute readers will have spotted the deliberate mistake by now.

Xem thêm: good for nothing là gì

(Những fan hâm mộ tinh anh ý tiếp tục sớm vạc hình thành sai lầm không mong muốn đem công ty đích này rồi.)

- fluent reader (người gọi trôi chảy): Using this system the children have become more fluent and confident readers.

(Sử dụng khối hệ thống đã hỗ trợ trẻ nhỏ phát triển thành những người dân gọi trôi chảy và mạnh mẽ và tự tin.)