drainage là gì

/'dreinidʤ/

Thông dụng

Danh từ

Sự rút nước, sự dỡ nước, sự xài nước
Hệ thống nước thải, khối hệ thống kênh mương, khối hệ thống mương máng
(y học) sự dẫn lưu
Nước bay chuồn (qua kênh mương...); nước xài (qua khối hệ thống mương máng...)

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

mạng sông

Xây dựng

sự rút nước

Y học

sự dẫn lưu

Kỹ thuật công cộng

nước bay đi
nước tiêu
mạng lưới sông
sự bú nước
sự dỡ nước
seepage water drainage
sự dỡ nước rỉ thấm
sự bay nước

Giải mến EN: The process of draining, or a system for carrying out this process. Used đồ sộ size various compounds, such as drainage ditch, drainage canal.

Xem thêm: hobbies đọc là gì

Bạn đang xem: drainage là gì

Giải mến VN: Quá trình rút nước hoặc khối hệ thống tiến hành quy trình này, kể từ tê liệt sở hữu những kể từ ghép như: rãnh nước thải, kênh nước thải.

cockpit drainage
sự nước thải chống lái
drainage by well points
sự nước thải vì chưng hệ giếng
furrow drainage
sự nước thải theo đòi luống
interior rain-water drainage
sự nước thải mưa (trong nhà)
internal drainage
sự nước thải mặt mày trong
road drainage
sự nước thải mặt mày đường
surface drainage
sự nước thải bề mặt
surface drainage
sự nước thải bên trên mặt
town drainage
sự nước thải trở nên phố
vertical drainage
sự nước thải trực tiếp đứng
sự xài nước
artificial drainage
sự xài nước nhân tạo
bog drainage
sự xài nước váy đầm lầy
drainage by open channel
sự xài nước vì chưng kênh hở
gravity drainage
sự xài nước tự động chảy
gutter drainage
sự xài nước theo đòi rãnh
natural drainage
sự xài nước tự động nhiên
pump drainage
sự xài nước vì chưng bơm
rill drainage
sự xài nước theo đòi rãnh
salt drainage
sự xài nước mặn
seepage water drainage
sự xài nước thấm
slope drainage
sự xài nước ở taluy
soil drainage
sự xài nước mang lại đất
storm drainage
sự xài nước mưa rào
subsurface drainage
sự xài nước ngầm
surface drainage
sự xài nước mặt
swamp drainage
sự xài nước váy đầm lầy
under drainage
sự xài nước ở đáy
underground drainage
sự xài nước ngầm
vertical drainage
sự xài nước trực tiếp đứng
thoát nước
accumulation diagram of drainage area
biểu đồ vật thu thập diện tích S bay nước
clay drainage tile
ống nước thải vì chưng khu đất sét
cockpit drainage
sự nước thải chống lái
common drainage system
hệ thống nước thải chung
conversed drainage
hệ thống nước thải kín
depth (ofdrainage)
độ thâm thúy bay nước
drainage adit
đường bay nước
drainage area
vùng bay nước
drainage basin
bồn bay nước
drainage basin
vùng bay nước
drainage by well points
sự nước thải vì chưng hệ giếng
drainage channel
kênh bay nước
drainage channel
mương bay nước
drainage channel
rãnh bay nước
drainage coefficient
hệ số bay nước
drainage coil
lõi bay nước
drainage culvert
đường ống bay nước
drainage ditch
rãnh bay nước
drainage facilities
thiết bị bay nước
drainage factor
khả năng bay nước
drainage ground base
nền khu đất bay nước
drainage layer
lớp bay nước
drainage layer
tầng bay nước
drainage mattress
tầng đệm bay nước
drainage network
mạng lưới bay nước
drainage of track formation
việc nước thải của nền đường
drainage opening
lỗ bay nước
drainage pattern
mô hình bay nước
drainage pipe outlet
ống nước thải hở
drainage pipeline
đường ống bay nước
drainage pipes and fittings
lắp bịa ống dẫn bay nước
drainage pit
rãnh bay nước
drainage property
tính năng bay nước
drainage pump
bơm thực hiện bay nước
drainage scheme
sơ đồ vật bay nước
drainage structure
cấu trúc bay nước
drainage system
hệ thống bay nước
drainage terrace
bậc dốc bay nước
drainage terrace
thềm dốc bay nước
drainage trough
máng bay nước
drainage tunnel
đường hầm bay nước
drainage work
công tác bay nước
drainage-tube
ống bay nước
electric drainage
thoát nước vì chưng điện
furrow drainage
sự nước thải theo đòi luống
interior drainage
hệ thống nước thải trong
interior rain-water drainage
sự nước thải mưa (trong nhà)
interior rain-water drainage system
hệ thống nước thải mưa nhập nhà
internal drainage
sự nước thải mặt mày trong
internal drainage system
hệ thống nước thải nội địa
land drainage
thoát nước váy đầm lầy
landscape subsoil drainage
thoát nước ngầm mang lại cảnh quan
longitudinal drainage
thoát nước dọc
pipeless drainage system
hệ thống nước thải ko (có) ống
Plumbing and Drainage
đường ống cung cấp và bay nước
plumbing and drainage
lắp ống dẫn bay nước
radial drainage pattern
mô hình nước thải lan tia
radial drainage pattern
mô hình nước thải xuyên tâm
rain - water drainage
máng nước thải mưa
rain - water drainage standpipe
máng nước thải mưa
rainwater drainage
ống nước thải mưa
real working drainage area
diện tích nước thải bên dưới cầu
road drainage
sự nước thải mặt mày đường
sanitary drainage system
hệ thống nước thải vệ sinh
storm-water drainage
rãnh nước thải mưa
storm-water drainage system
hệ thống nước thải mưa
stray current drainage system for pipeline
thiết bị ống dẫn bay nước
surface drainage
sự nước thải bề mặt
surface drainage
sự nước thải bên trên mặt
town drainage
sự nước thải trở nên phố
town drainage main
cống nước thải trở nên phố
town storm-water drainage system
đường nước thải mưa trở nên phố
town storm-water drainage system
ống nước thải mưa trở nên phố
transverse drainage of the roadway
thoát nước ngang lối dù tô
vertical drainage
sự nước thải trực tiếp đứng
water drainage
sự bay nước
water-drainage pipe laid over road
ống nước thải qua chuyện đường
tiêu nước
artificial drainage
sự xài nước nhân tạo
bog drainage
sự xài nước váy đầm lầy
by-the-way drainage
rãnh xài nước dọc đường
central drainage system
ống xài nước trung tâm
ceramic drainage
rãnh xài nước vì chưng gốm
ceramic drainage
rãnh xài nước vì chưng sành
closed drainage
rãnh xài nước kín
depth of drainage
chiều thâm thúy xài nước
depth of drainage
độ thâm thúy xài nước
drainage area
bồn xài nước
drainage area
diện tích xài nước
drainage area
vùng xài nước
drainage basin
bồn xài nước
drainage basin
lưu vực xài nước
drainage basin
diện tích xài nước
drainage basin
vùng xài nước
drainage blanket
đệm xài nước
drainage blanket
thảm xài nước
drainage by open channel
sự xài nước vì chưng kênh hở
drainage canal
kênh xài nước
drainage cannal
kênh xài nước
drainage channel
kênh xài nước
drainage channel
rãnh xài nước
drainage coefficient
hệ số xài nước
drainage culvert
đường ống xài nước
drainage ditch
mương xài nước
drainage duct
ống xài nước
drainage facilities
thiết bị xài nước
drainage facility
thiết bị xài nước
drainage factor
khả năng xài nước
drainage field
ruộng xài nước
drainage gallery
hầm xài nước
drainage gallery
hành bác sĩ xài nước
drainage layer
lớp xài nước
drainage line
đường xài nước
drainage main
kênh xài nước chính
drainage map
bản đồ vật xài nước
drainage mattress
thảm xài nước
drainage modulus
hệ số xài nước
drainage modulus
môđun xài nước
drainage net
mạng lưới xài nước
drainage network
mạng lưới xài nước
drainage path
đường xài nước
drainage pipe
ống xài nước
drainage pipeline
đường ống xài nước
drainage pit
hố xài nước
drainage plant
trạm xài nước
drainage pump
bơm xài (nước)
drainage pump
bơm xài nước
drainage pump
máy bơm xài nước
drainage pumping station
trạm bơm xài nước
drainage shaft
giếng xài nước
drainage structures
công trình xài nước
drainage surface
mặt xài nước
drainage system
hệ thống xài nước
drainage tool
dụng cụ xài nước
drainage tool
vật xài nước
drainage trench
hào xài nước
drainage tunnel
hầm xài nước
drainage well
giếng xài nước
drainage works
công tác xài nước
drainage works
công trình xài nước
flat drainage
thảm xài nước
gravitational drainage
tiêu nước trọng lực
gravity drainage
sự xài nước tự động chảy
gravity drainage
tiêu nước trọng lực
gutter drainage
sự xài nước theo đòi rãnh
horizontal drainage
hệ xài nước ngang
horizontal drainage blanket
thảm thanh lọc (tiêu nước)
longitudinal drainage
phương pháp xài nước dọc
mole drainage
ống xài nước loại kè
natural drainage
sự xài nước tự động nhiên
open drainage ditch
rãnh xài nước lộ thiên
pump drainage
sự xài nước vì chưng bơm
radial drainage
hệ xài nước dạng tia
rill drainage
sự xài nước theo đòi rãnh
road drainage
rãnh xài nước bên trên đường
rock-fill drainage
cống xài nước sụp đổ đá
salt drainage
sự xài nước mặn
seepage water drainage
sự xài nước thấm
slope drainage
sự xài nước ở taluy
soil drainage
sự xài nước mang lại đất
storm drainage
sự xài nước mưa rào
subsurface drainage
sự xài nước ngầm
surface drainage
sự xài nước
surface drainage
sự xài nước mặt
swamp drainage
sự xài nước váy đầm lầy
tile drainage
ống xài nước vì chưng sành
tube drainage
ống xài nước
tube drainage
vật xài nước dạng ống
under drainage
sự xài nước ở đáy
underground drainage
hệ thống xài nước ngầm
underground drainage
sự xài nước ngầm
underground drainage
vật xài nước ngầm
vertical drainage
sự xài nước trực tiếp đứng

Kinh tế

hệ thống dẫn lưu
sự bay đi
sự tháo

Địa chất

sự nước thải, sự xài nước, sự khử nước

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa