drawer nghĩa là gì

/´drɔ:ə/

Thông dụng

Danh từ

Người kéo; người nhổ
Người ký vạc ăn năn phiếu, người công ty tạo
Người vẽ
(từ cổ,nghĩa cổ) người trích rượu (chuyên lấy rượu, bia ở thùng ra)
Ngăn kéo
chest of drawers
tủ com mốt

Chuyên ngành

Xây dựng

thiết bị nhổ

Điện tử & viễn thông

ngăn chứa

Kỹ thuật công cộng

ngăn kéo
chill drawer
ngăn kéo lạnh
cold drawer
ngăn (kéo) lạnh
sliding filter drawer
ngăn kéo kính thanh lọc trượt
người vẽ

Kinh tế

người ký phát
draft drawer
người ký vạc ăn năn phiếu
drawer of a bill of exchange
người ký vạc ăn năn phiếu
drawer of a cheque
người ký vạc séc
Refer đồ sộ drawer (R/D)
trả lại sức ký phát
return a bill đồ sộ drawer
trả ăn năn phiếu cho những người ký phát
return a bill đồ sộ drawer (to...)
trả ăn năn phiếu lại cho những người ký phát
return of an unpaid bill đồ sộ a drawer
sự trả lại một ăn năn phiếu ko giao dịch cho những người ký phát
return of bill đồ sộ drawer
sự phản trả ăn năn phiếu cho những người ký phát
return of bill đồ sộ drawer
sự trả lại ăn năn phiếu cho những người ký phát
người ký vạc (hối phiếu, chi phiếu)

nôi

Bạn đang xem: drawer nghĩa là gì

Xem thêm: praise là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ