drew up là gì

Key takeaways

 • Ý nghĩa của cấu tạo “Draw up” là sẵn sàng, biên soạn thảo, hoạch quyết định.

  Bạn đang xem: drew up là gì

 • Draw up có rất nhiều cụm kể từ và idiom tương đương về nghĩa, đều đem nghĩa chuẩn chỉnh bị

Ý nghĩa của cụm kể từ “Draw up”

Ý nghĩa của kể từ “Draw”

“Draw” một vừa hai phải là danh kể từ, một vừa hai phải là động kể từ. Là động kể từ, draw đem nghĩa “kéo, thú vị, nhổ, vẽ”. 

Ví dụ:

 • These fishermen are drawing the heavy net. (Những ngư gia này đang được kéo tấm lưới u ám.)

 • She tried her best to tướng draw his attention, but she failed. (Cô tiếp tục nỗ lực rất là nhằm thú vị sự để ý của anh ấy tao, tuy nhiên cô tiếp tục thất bại.)

 • A good salesman knows how to tướng draw customers. (Một người bán sản phẩm xuất sắc biết phương pháp mách bảo quý khách hàng.)

 • Just thinking that the doctor would draw my tooth makes mạ scared. (Chỉ cho rằng bác bỏ sĩ tiếp tục nhổ răng mang lại tôi khiến cho tôi hoảng sợ hãi.)

 • The artist is drawing a portrait of the girl. (Người nghệ sỹ đang được vẽ một bức chân dung của cô nàng.)

Ý nghĩa của giới kể từ “Up”

Up là 1 trong những giới kể từ nhằm mục đích chỉ địa điểm phía trên một vật thể, một sự vật này cơ.

Ví dụ:

 • He jumped up from the ground. (Anh ấy nhảy lên rất cao kể từ mặt mũi khu đất.)

 • The Moon was already up. (Mặt Trăng tiếp tục nhú rồi.)

Ý nghĩa của giới kể từ up

Ý nghĩa của cụm động kể từ “Draw up”

Theo kể từ điểm Cambridge, cụm kể từ draw something up sở hữu nghĩa là: Chuẩn bị một cái gì cơ mang tính chất đầu tiên, hành chủ yếu, thưởng ở bên dưới dạng văn bạn dạng. cũng có thể hiểu nôm mãng cầu là biên soạn thảo, hoạch quyết định trước.

Ví dụ:

 • I've drawn up a list of potential candidates to tướng interview. (Tôi tiếp tục lập một list những ứng cử viên tiềm năng nhằm phỏng vấn.)

 • The HR staff have drawn up a shortlist for the job. (Các nhân viên cấp dưới nhân sự tiếp tục lập một list rút gọn gàng mang lại việc làm.)

 • My first plans were drawn up in rough. (Những plan trước tiên của tôi đã và đang được vạch rời khỏi khá sơ lược.)

Ngoài rời khỏi, draw up còn đem tức là dịch chuyển ghế ngồi nhằm lại ngay sát ai cơ hoặc vật gì cơ rộng lớn.

Ví dụ:

 • Draw up a chair, and I have something to tướng tell you. (Hãy kéo ghế lại phía trên, và tôi sở hữu vài ba điều ham muốn phát biểu với các bạn.)

Cách dùng Draw up với tân ngữ

Khi tân ngữ là 1 trong những danh kể từ, người học tập hoàn toàn có thể bịa đối tượng người dùng vô đằm thắm hoặc sau cụm động kể từ này. Cả 2 cơ hội đều tạo nên cơ hội hiểu như nhau.

Draw up something

Draw something up

Ví dụ:

 • He drew up a business plan outlining what he was going to tướng tự. (Anh ấy tiếp tục vạch rời khỏi một plan marketing phác hoạ thảo những gì anh ấy tiếp tục thực hiện.)

 • Lisa didn’t draw her script up, sánh she was really confused about what to tướng talk about. (Lisa dường như không vẽ rời khỏi kịch bạn dạng của tôi, vậy nên cô ấy thực sự hoảng loạn ko biết nên nói đến điều gì.)

Nếu tân ngữ là 1 trong những đại kể từ (ví dụ: it), người học tập luôn luôn bịa tân ngữ vô giữa:

Draw it up

Ví dụ: 

 • A plan was supposed to tướng complete before her presentation, but she didn’t draw it up. (Một plan được nghĩ rằng nên hoàn thành xong trước lúc cô ấy trình diễn, tuy nhiên cô ấy dường như không biên soạn trước.)

Các kể từ hoặc cụm kể từ tương quan, đồng nghĩa tương quan với Draw up

 1. batten down the hatches: sẵn sàng cho 1 trường hợp khó khăn khăn

When you're coming down with Covid 19, all you can tự is batten down the hatches and wait for it to tướng pass. (Khi các bạn bị cảm ổm, toàn bộ những gì chúng ta có thể thực hiện là sẵn sàng chờ đón điều xấu xí nhất xẩy ra và đợi nó trải qua.)

 1. build-up: khoảng tầm thời hạn sẵn sàng trước lúc điều gì cơ xảy ra

  Xem thêm: peace là gì

There was a lot of excitement in the build-up to tướng the Sea Games. (Có thật nhiều sự phấn khích vô quy trình sẵn sàng mang lại Sea Games.)

 1. clear the decks: vô hiệu hóa những loại ko quan trọng nhằm các bạn sẵn sàng hành động

Why don’t we clear the decks and start cooking dinner? (Tại sao tất cả chúng ta dẹp không còn những loại ko quan trọng này và chính thức nấu nướng bữa tối?)

 1. forewarned is forearmed: Có nghĩa là nếu như bạn biết về điều gì cơ trước lúc nó xẩy ra, chúng ta có thể sẵn sàng mang lại nó

As a saying goes, forewarned is forearmed. (Như một lời nói lên đường, biết trước là chống bị trước.)

 1. gear something to/towards somebody/something: kiến thiết hoặc tổ chức triển khai cái gì cơ sao mang lại phù phù hợp với mục tiêu, trường hợp hoặc group người cụ thể

The seminars are geared towards helping people to tướng become more productive. (Các cuộc hội thảo chiến lược nhắm tới việc canh ty người xem trở thành hiệu suất cao rộng lớn.)

 1. get/have your ducks in a row: sẵn sàng chất lượng hoặc tổ chức triển khai chất lượng cho 1 điều gì cơ chuẩn bị xảy ra

We should have had their ducks in a row beforehand, but we didn’t. (Đáng lẽ tất cả chúng ta nên sẵn sàng chất lượng từ xưa cơ, tuy nhiên tất cả chúng ta dường như không thực hiện vì vậy.)

 1. lay the basis/foundations for something: sẵn sàng hoặc chính thức một hoạt động và sinh hoạt hoặc nhiệm vụ

The encouragement is seen as laying the basis for more efforts. (Những câu nói. khích lệ sẽ là hạ tầng nhằm nỗ lực không dừng lại ở đó.)

 1. muster something up: Nếu các bạn tụ hợp được cảm hứng mạnh mẽ hoặc nghị lực, các bạn sẽ nỗ lực lần tìm kiếm phẩm hóa học cơ vô chủ yếu bản thân chính vì bạn phải nó nhằm thực hiện điều gì đó

She finally mustered up the courage to tướng ask him for coming back. (Cuối nằm trong cô cũng thu không còn mạnh mẽ nhằm nài anh trở về.)

 1. roll up your sleeves: sẵn sàng mang lại việc làm khó khăn khăn

You see. We have a lot of work to tướng tự, sánh let’s roll up our sleeves and get busy. (Bạn thấy đấy. Chúng tao sở hữu thật nhiều việc nên thực hiện, vậy nên tất cả chúng ta hãy xắn ống tay áo lên và dành hết thời gian này.)

 1. set the scene/stage: Có nghĩa là những ĐK đã và đang được tạo nên thích hợp nhằm điều gì cơ xẩy ra hoặc điều gì cơ sở hữu kỹ năng xảy ra

These talks between the two CEOs have set the scene for a contract to tướng be signed. (Cuộc thủ thỉ này đằm thắm nhị CEO sẽ khởi tạo nền móng cho 1 hợp ý đồng được thỏa thuận.)

Các kể từ hoặc cụm kể từ tương quan, đồng nghĩa tương quan với Draw up

Tham khảo thêm:

 • Cấu trúc Keen on

 • Cấu trúc Get rid of

Bài tập dượt vận dụng

Điền kể từ Draw hoặc draw up vô vị trí trống

 1. _________ a circle at the bottom of the page.

 2. It's sometimes very difficult to tướng _________ a clear distinction between the meanings of different words.

 3. The lawyers _________  a contract over the weekend.

 4. Could I _________ your attention to tướng item number 4 on the agenda?

 5. An investigation has been _________ for the new siêu xe crash.

Đáp án

 1. Draw

 2. draw

 3. drew up

 4. draw 

 5. drawn up

  Xem thêm: meme đọc là gì

Tổng kết

Bài viết lách tiếp tục share cho tới người học tập chân thành và ý nghĩa của cụm kể từ draw up - tức là biên soạn thảo, sẵn sàng ở bên dưới dạng văn bạn dạng. Thông qua quýt nội dung bài viết này, người sáng tác kỳ vọng người học tập tiếp tục nắm rõ Draw up là gì và hoàn toàn có thể dùng láng tru cụm động kể từ này.

Nguồn tham lam khảo

https://dictionary.cambridge.org/