dummies là gì

/'dʌmi/

Thông dụng

Danh từ

Người nộm, người rơm, người bung xung, bù nhìn
Người fake (hình người fake khoác ăn mặc quần áo ở những tiệm may); hình nhân thực hiện đích (tập bắn)
Vật fake (cửa fake, gáy sách fake, gói fake...)
giả trang, ngụy trang, mang đến có
Người ngốc nghếch, người đần độn
Đầu vú cao su thiên nhiên (cho trẻ em con)
(bóng bầu dục, bóng đá) động người sáng tác (giả vờ vĩnh chuyền bóng lừa bịp đối phương)
(đánh bài) chân cần hạ bài xích (đánh brit); số bài xích của chân cần hạ bài

Tính từ

Giả
dummy window
cửa bong giả
dummy cartridge
đạn giả
dummy run
cuộc thao diễn tập

Chuyên ngành

Toán & tin cậy

vật giả

Xây dựng

sa bàn

Kỹ thuật công cộng

hình thức
dummy argument
đối số hình thức
dummy bit
bit fake hình thức
người nộm
máy giả

Giải mến EN: A device that appears to lớn be a working instrument but actually does not operate..

Xem thêm: take by là gì

Bạn đang xem: dummies là gì

Giải mến VN: Thiết bị giống như là đang thao tác tuy nhiên thực ra là ko cần.

mô hình

Kinh tế

giả
giả tạo
hình nhân
người mang đến mượn tên
người giả
trên danh nghĩa
vật giả

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
copy , counterfeit , duplicate , figure , khuông , imitation , manikin , model , ringer , sham * , stand-in , sub , substitute , blockhead * , dimwit * , dolt * , dullard * , dunce , fool , idiot , ignoramus , moron , numskull , oaf , simpleton , blockhead , chump , clod , dolt , dummkopf , thickhead , dimwit , doll , effigy , kém chất lượng , front , klutz , mannequin , puppet , stooge

Từ trái khoáy nghĩa