duress là gì

/´djuəres/

Thông dụng

Cách viết lách không giống duresse

Danh từ

Sự câu đốc, sự cầm cố tù
Sự ép buộc, sự xay buộc
to vì thế something under duress
làm gì vì thế chống ép

Chuyên ngành

Kinh tế

cưỡng hành cưỡng bức thực hiện (hợp đồng đã ký kết kết)
sự chống chế

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bondage , captivity , coercion , compulsion , confinement , constraint , control , detention , discipline , force , imprisonment , incarceration , pressure , restraint , violence , strength , durance , stranglehold , threat

Bạn đang xem: duress là gì

Xem thêm: pegs là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ