e là gì

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

E
E
Bảng vần âm Latinh
Bảng vần âm chữ Quốc ngữ
Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee
Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn
Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Ưư Vv Xx Yy
Bảng vần âm Latinh cơ phiên bản của ISO
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz
 • x
 • t
 • s

Đừng lầm lẫn với chữ Kirin Е.

Bạn đang xem: e là gì

E, e (phát âm là /e/ vô giờ Việt; /i:/ vô giờ Anh) là chữ loại năm vô phần nhiều vần âm dựa vào Latinh và là chữ loại tám vô Bảng vần âm giờ Việt, nó tới từ chữ epsilon của giờ Hy Lạp. Chữ của giờ Xê-mit có lẽ rằng sở hữu nghĩa thứ nhất là "người cầu nguyện". Trong giờ Xê-mit, chữ này gọi như /h/ (nhưng gọi là /e/ trong mỗi kể từ sở hữu gốc kể từ giờ khác); vô giờ Hy Lạp, phát triển thành epsilon, gọi như /e/. Người Etruscan và người La Mã người sử dụng lối phân phát âm này.

 • Trong bảng mã ASCII người sử dụng ở PC, chữ E hoa có mức giá trị 69 và chữ e thông thường có mức giá trị 101.
 • Trong music, E đồng nghĩa tương quan với nốt Mi.
 • E cũng là tên gọi của một loại Vi-Ta-Min.
 • Trong hệ giám sát quốc tế, E được sử dụng cho tới chi phí tố êxa – hoặc 1018.
 • Trong toán học:
  • Số e là hằng số Euler, một trong những siêu việt (vào khoảng chừng 2,71828182846). Nó được dùng như thể cơ số trong số phép tắc tính logarit ngẫu nhiên.
  • E vô cơ hội ghi khoa học tập của một trong những biểu thị a10b. Ví dụ 7E8 = 7x108 = 700.000.000
  • Trong những hệ điểm cơ số kể từ 15 trở lên trên, E được dùng như ký hiệu của số 14. Xem thêm thắt hệ thập lục phân.
 • Trong Hoá Học:
  • e là ký hiệu của phân tử electron.
 • Trong vật lý cơ học:
  • E là ký hiệu cho tới tích điện như vô E=mc2.
  • E cũng rất có thể là ký hiệu cho tới năng lượng điện ngôi trường.
  • là ký hiệu cho tới electron.
 • Trong đo đếm và phần trăm, E là độ quý hiếm biểu con kiến mong ngóng.
 • € là ký hiệu của đồng triệu Euro, đơn vị chức năng chi phí tệ của Liên Minh Âu Châu.
 • Theo mã số xe pháo quốc tế, E được sử dụng cho tới Tây Ban Nha (España).
 • E được gọi là Echo vô bảng vần âm âm học tập NATO.
 • Trong bảng vần âm Hy Lạp, E tương tự với Ε và e tương tự với ε.
 • Trong bảng vần âm Cyrill, E sở hữu 2 tương đương: E và Э cho tới chữ hoa, e và э cho tới chữ thông thường.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Bảng vần âm Latinh

 • x
 • t
 • s

Bảng vần âm chữ Quốc ngữ

Xem thêm: lead time là gì

Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ưư Vv Xx Yy

Bảng vần âm Latinh cơ phiên bản của ISO

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Chữ E với những lốt phụ

Xem thêm: ngoại trừ tiếng anh là gì

Éé Èè Ĕĕ Êê Ěě Ëë Ẽẽ Ėė Ȩȩ Ḝḝ Ęę Ēē Ḗḗ Ḕḕ Ẻẻ Ȅȅ Ȇȇ Ẹẹ Ḙḙ Ḛḛ Ɇɇ

Ghép nhì chữ cái

Ea Eb Ec Ed Ee Ef Eg Eh Ei Ej Ek El Em En Eo Ep Eq Er Es Et Eu Ev Ew Ex Ey Ez
EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO EP EQ ER ES ET EU EV EW EX EY EZ
aE ăE âE bE cE dE đE eE êE fE gE hE iE jE kE lE mE nE oE ôE ơE pE qE rE sE tE uE ưE vE wE xE yE zE
AE ĂE ÂE BE CE DE ĐE EE ÊE FE GE HE IE JE KE LE ME NE OE ÔE ƠE PE QE RE SE TE UE ƯE VE WE XE YE ZE

Ghép chữ E với số hoặc số với chữ E

E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 0E 1E 2E 3E 4E 5E 6E 7E 8E 9E

Xem thêm

 • Biến thể
 • Chữ số
 • Cổ tự động học
 • Danh sách những chữ cái
 • Dấu câu
 • Dấu phụ
 • ISO/IEC 646
 • Lịch sử
 • Unicode
Wikimedia Commons nhận thêm hình hình ảnh và phương tiện đi lại truyền đạt về E.