economically là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ Anh

Thứ nhì, 15/8/2016, 01:00 (GMT+7)

Bạn đem hoặc người sử dụng lộn lạo kể từ Economic và Economical. Cùng là tính kể từ những bọn chúng lại sở hữu nghĩa không giống nhau.

Bạn đang xem: economically là gì

Với vần âm E, tất cả chúng ta tiếp tục phân biệt 3 cặp kể từ Economic và Economical, Envelop and Envelope, Everyday and Every day.

3-cap-tu-chu-e-hay-bi-nham

1. Economic và Economical

Các tính từ economic economical đều tương quan cho tới nền danh kể từ economy, tuy nhiên ý nghĩa sâu sắc của bọn chúng là không giống nhau.

Tính kể từ economic (liên quan liêu cho tới nghành kinh tế) thông thường nói đến việc tạo ra, phân phối và dung nạp sản phẩm & hàng hóa và công ty.

Trong cơ hội dùng thời nay, tính kể từ economical thường Có nghĩa là tiết kiệm ngân sách và chi phí - dùng cảnh giác những nguồn lực có sẵn hoặc sinh hoạt với không nhiều hóa học thải.

Economically là kiểu dáng trạng kể từ của tất cả economic economical.

Ví dụ:

- “Destroying a rainforest for economic gain is lượt thích burning a Renaissance painting đồ sộ cook a meal”. - E. O. Wilson.

(“Phá hoại rừng nhiệt đới gió mùa mang đến quyền lợi kinh tế tài chính là như nhóm một hình ảnh thời Phục hưng nhằm nấu nướng một giở ăn”).

- The most economical and carbon-friendly way đồ sộ travel đồ sộ Boston from Thành Phố New York is by train.

(Cách tiết kiệm ngân sách và chi phí và thải đi ra vừa phải nên lượng carbon nhất nhằm lên đường phượt cho tới Boston kể từ Thành Phố New York là vì tàu hỏa).

2. Envelop and Envelope

Envelop (nhấn nhập âm tiết loại hai) là một trong những động kể từ Có nghĩa là quấn, tất nhiên, hoặc quấn lên (cái gì).

Envelope (nhấn nhập âm tiết đầu tiên) là một trong những danh kể từ Có nghĩa là phong suy bì, vỏ quấn, màng quấn.

Ví dụ:

- “A long sand-colored envelope from Houston lắc amid the junk and bills”. - John Updike.

(“Một phong suy bì color cát lâu năm kể từ Houston nằm trong lòng nhộn nhịp sách vở và hóa đơn”).

- A figure enveloped in a Black cloak. 

Số liệu được quấn nhập một cái áo choàng color đen).

Xem thêm: experiencing là gì

3. Everyday and Every day

Tính từ everyday có tức thị thông thường xuyên, thông thường và thông dụng.

Cụm trạng kể từ every day Có nghĩa là thường ngày hoặc mỗi ngày.

Ví dụ:

- “The effort involved in doing even the smallest, most everyday job in rough weather is very tiring”. - Dee Caffari.

(“Những nỗ lực nhập cuộc nhập việc thậm chí còn nhất nhỏ nhất, thông thường nhất nhập không khí nghiêm khắc là vô cùng mệt mỏi mỏi”).

- “Every day was a happy day, and every night was peaceful”. - E.B. White.

(“Mỗi ngày là một trong những ngày niềm hạnh phúc, và từng tối là bình yên”).

Quiz:

(a) Unlikemany other leisure pursuits, cycling is absurdly _____. (economic/economical)

(b) “The only function of _____ forecasting is đồ sộ make astrology look respectable”. - John Kenneth Galbraith. (economic/economical)

(c) “An _____ solution đồ sộ a problem is a solution that involves economics, while an _____ solution is one that saves money”. - R.L. Trask. (economic/economical)

(d) “Very soon the fog would _____ the house”. - Mignon G. Eberhart. (envelope/envelop)

(e) “She shivered slightly in the _____ of her own warmth”. - Lawrence Sargent Hill. (envelope/envelop)

(f) “Atiya walked slowly back home page, Gopal's letter clutched in her hands. She tore the _____ open as soon as she got đồ sộ her room”. - Leela Gour Broome. (envelope/envelop)

(g) A smoky haze from the steel mills used đồ sộ _____ the đô thị. (envelope/envelop)

(h) “If something can be used _____, it is suitable for _____ use. Some chores must be done _____, which makes them _____ chores”. - Charles Harrington Elster. (everyday/every day)

(i) Try doing something _____ for no other reason phàn nàn you would rather not vì thế it. (everyday/every day)

Xem thêm: pro choice là gì

(j) “Music is supposed đồ sộ wash away the dust of _____ life”. - Art Blakey. (everyday/every day)

>>Xem đáp án

Quỳnh Linh