em tiếng anh đọc là gì

Bản dịch

expand_more brother in law

Cho anh/em mời mọc em/anh một ly nhé?

Bạn đang xem: em tiếng anh đọc là gì

expand_more May I buy you something to lớn drink?

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Cả ngày thời điểm hôm nay anh/em chỉ suy nghĩ cho tới em/anh!

I have been thinking about you all day!

Cảm ơn anh/em vì như thế một ban đêm tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Em/Anh cũng muốn về mái ấm anh/em coi phim không?

Would you lượt thích to lớn watch a movie at my place?

Cảm ơn anh/em vì như thế một ban đêm tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Em/Anh cũng muốn về mái ấm anh/em coi phim không?

Would you lượt thích to lớn watch a movie at my place?

Cảm ơn anh/em vì như thế một ban đêm tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Em/Anh cũng muốn về mái ấm anh/em coi phim không?

Would you lượt thích to lớn watch a movie at my place?

Cảm ơn anh/em vì như thế một ban đêm tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Em/Anh cũng muốn về mái ấm anh/em coi phim không?

Would you lượt thích to lớn watch a movie at my place?

Cảm ơn anh/em vì như thế một ban đêm tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Em/Anh cũng muốn về mái ấm anh/em coi phim không?

Would you lượt thích to lớn watch a movie at my place?

Cảm ơn anh/em vì như thế một ban đêm tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Xem thêm: i have nghĩa là gì

Em/Anh cũng muốn về mái ấm anh/em coi phim không?

Would you lượt thích to lớn watch a movie at my place?

expand_more brother in law

expand_more brothers by the same mother

brothers by the same mother

Ví dụ về phong thái dùng

Cảm ơn anh/em vì như thế một ban đêm tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Anh/Em cũng muốn vào trong nhà húp một ly coffe không?

Would you lượt thích to lớn come inside for a coffee?

Em/Anh cũng muốn về mái ấm anh/em coi phim không?

Would you lượt thích to lớn watch a movie at my place?

Cả ngày thời điểm hôm nay anh/em chỉ suy nghĩ cho tới em/anh!

I have been thinking about you all day!

Anh/Em cũng muốn chuồn húp một ly coffe không?

Would you lượt thích to lớn go get a coffee?

Anh/Em đem loại áo/váy này rất rất đẹp!

You look beautiful in that dress/shirt!

Em/Anh cũng muốn chuồn nơi khác không?

Do you want to lớn go to lớn a different party?

Tối ni em/anh đang được kế hoạch gì chưa?

Do you have any plans for tonight?

Nói chuyện với anh/em rất rất vui!

It's been really nice talking to lớn you!

Cho anh/em mời mọc em/anh một ly nhé?

May I buy you something to lớn drink?

Anh/Em cũng muốn nhảy nằm trong em/anh không?

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

Để anh/em trả em/anh về nhé?

May I walk/drive you home?

Mình về vị trí anh/em hoặc vị trí em/anh?

Em/Anh đem hoặc cho tới trên đây không?

Anh/Em thực hiện nghề ngỗng gì?

So, what bởi you bởi for a living?

Anh/Em đem hai con mắt thiệt đẹp!

anh em đồng bào

brothers by the same mother

Ví dụ về đơn ngữ

Instead, we should treat each other with love and respect lượt thích brothers and sisters.

It just means you're at the back, watching your brothers and sisters get burned in the front.

Xem thêm: o'clock nghĩa là gì

Brothers and sisters clutching each other's hands were lined up in village and school halls, where locals took their pick.

Today, there are around 300 consecrated brothers and sisters.

He keeps telling his indigenous brothers and sisters to lớn stop asking the government for money.