en route là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈruːt/, /ˈrɑʊt/
Hoa Kỳ[ˈruːt]

Danh từ[sửa]

route /ˈruːt/

 1. Tuyến lối, lối đi.
  en route — bên trên lối đi
  bus route — tuyến phố xe cộ buýt
 2. (Quân sự) Lệnh tiến quân.
  column of route — group hình hành quân
  to give the route — rời khỏi mệnh lệnh hành quân
  to get the route — nhận mệnh lệnh hành quân

Đồng nghĩa[sửa]

lệnh hành quân
 • raut

Ngoại động từ[sửa]

route ngoại động từ /ˈruːt/

Bạn đang xem: en route là gì

Xem thêm: nice tiếng anh là gì

 1. Gửi (hàng hoá) theo đòi một tuyến phố chắc chắn.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "route". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /ʁut/
Pháp (Ba Lê)[ʁut]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
route
/ʁut/
routes
/ʁut/

route gc /ʁut/

 1. Đường, lối sá.
  Route empierrée — lối rải đá
  Route pavée — lối lát (đá, gạch ốp, gỗ)
  Route de terre battue — lối khu đất nện
  Route stratégique — lối chiến lược
 2. Đường chuồn.
  Changer de route — thay cho thay đổi lối đi
  Route estimée — hành trình dài ước tính
 3. (Nghĩa bóng) Con lối.
  La route qui mène au bonheur — tuyến đường dẫn cho tới hạnh phúc
 4. Cuộc hành trình dài.
  En cours de route — thân thiết cuộc hành trình
 5. Hướng chuồn.
  Perdre tụt xuống route — tổn thất phía đi
  à moitié route — thân thiết đường
  code de la route — quy tắc giao thông vận tải lối bộ
  couper la route à un navire — (hàng hải) vượt qua bên trên trước một tàu
  en route! — lên đường!
  faire de la route — chuồn nhanh
  faire fausse route — lạc lối, chuồn sai hướng+ sai lầm
  faire route avec quelqu'un — thực hiện bạn tri kỷ với ai
  feuille de route — giấy tờ chuồn đường
  la route est toute tracée — phương phía tiếp tục rõ rệt rồi, cứ việc tiến bộ hành
  mettre en route — khởi động
  Mettre en route une machine — phát động một cỗ máy
  mise en route — sự phát động (máy, xe)+ sự khởi công+ sự sẵn sàng giấy tờ thủ tục lên đường
  route aérienne — lối mặt hàng không
  se metre en route — rời khỏi đi
  vivres de route — loại ăn chuồn đường

Tham khảo[sửa]

 • "route". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)