engage with là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ɪn.ˈɡeɪdʒ/
Hoa Kỳ[ɪn.ˈɡeɪdʒ]

Ngoại động từ[sửa]

engage ngoại động từ /ɪn.ˈɡeɪdʒ/

Xem thêm: as keen as mustard là gì

Bạn đang xem: engage with là gì

 1. Hẹn, hứa hứa hẹn, ước hứa hẹn, cam kết; gắn ước, hứa thơm.
  to engage oneself to tướng bởi something — hứa hứa hẹn thực hiện gì
  to become engaged to — hứa thơm với
 2. Thuê (người ở); lưu giữ trước (chỗ ngồi... ).
 3. Lấy (danh dự... ) nhưng mà khẳng định.
 4. Thu mút hút (sự lưu ý... ); giành được (tình cảm... ); thực hiện cho tới thoáng mát.
 5. (Thường Động tính kể từ vượt lên trên khứ) giắt bận.
  to be engaged in something — bận thao tác làm việc gì
 6. (Quân sự) Giao chiến, tiến công nhau với.
  to engage the enemy in heavy fighting — tiến công nhau với kẻ thù rất rất dữ dội
 7. (Kỹ thuật) Gài (số... ).
 8. (Kiến trúc) Gắn nhập tường; ghép (vật nọ với vật kia).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

engage nội động từ /ɪn.ˈɡeɪdʒ/

 1. (+ in) Làm, tổ chức.
  to engage in politics — thực hiện chủ yếu trị
  to engage in business — kinh doanh
  to engage in negotiations with someone — tổ chức thương lượng với ai
 2. (Kỹ thuật) (+ with) gài, khớp (với).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "engage". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)