fairness là gì

VIETNAMESE

sự công bằng

Bạn đang xem: fairness là gì

sự bình đẳng

Sự vô tư là 1 định nghĩa về quan hệ vô tư và đường đường chính chính thân ái cá thể và xã hội.

1.

Sự vô tư của khối hệ thống tư pháp đang sẵn có nhiều ttranh cãi.

The fairness of the judicial system is being questioned.

Xem thêm: lịch sử trong tiếng anh là gì

2.

Sự vô tư, chứ không cần nên tính hiệu suất cao, nên là phương pháp lãnh đạo.

Fairness, rather kêu ca efficiency, is the guiding principle.

Một số kể từ vựng giờ đồng hồ Anh đem nghĩa “công bằng” nhập giờ đồng hồ Anh cần thiết phân biệt:

- fairness (công bằng) xử thế vô tư tuy nhiên ko ưu tiên hoặc phân biệt xử thế.

Xem thêm: interest free credit là gì

- justice (công lý) trình bày về sự việc vô tư và hợp lý và phải chăng.

- equality (bình đẳng): hiện trạng đồng đẳng, nhất là về vị thế, nghĩa vụ và quyền lợi hoặc thời cơ.

Ví dụ: Everyone is speaking about equality, ví make sure you show justice in every action you take. (Mọi người đều nói đến đồng đẳng, nên là hãy đảm nói rằng chúng ta thể hiện nay sự vô tư vào cụ thể từng hành vi của tớ.)