fairytale là gì

Bản dịch của "fairy tale" nhập Việt là gì?

en

volume_up

fairy tale = vi chuyện cổ tích

Bạn đang xem: fairytale là gì

chevron_left

chevron_right

EN

volume_up

fairy tale {danh}

VI

 • chuyện cổ tích
 • chuyện thần tiên

Bản dịch

EN

fairy tale {danh từ}

volume_up

fairy tale

chuyện cổ tích {danh}

fairy tale

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "fairy tale":

fairy tale

English

 • cock-and-bull story
 • fairy story
 • fairytale
 • song and dance

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "fairy tale" nhập giờ đồng hồ Việt

fairy danh từ

Vietnamese

 • bà tiên

tale danh từ

Vietnamese

 • chuyện bịa
 • chuyện tào lao
 • câu chuyện

Hơn

Duyệt qua chuyện những chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9

Những kể từ khác

English

Xem thêm: thirty nghĩa là gì

 • faculty
 • fade
 • faded
 • fag
 • fail
 • failure
 • faint
 • fainthearted
 • fair
 • fairy
 • fairy tale
 • fairyland
 • faith
 • faithful
 • fake
 • fake hero
 • falcon
 • fall
 • fall asleep
 • fall back
 • fall backwards

Động từ Chuyên mục phân tách động kể từ của bab.la Chia động kể từ và tra cứu vớt với thể loại của bab.la. Chuyên mục này bao hàm cả những cơ hội phân tách động kể từ bất qui tắc. Chia động từ

Treo Cổ Treo Cổ Quý khách hàng ham muốn nghỉ ngơi giải lao bởi vì một trò chơi? Hay mình thích học tập tăng kể từ mới? Sao ko gộp công cộng cả nhị nhỉ! Chơi