finger cross là gì

Mời quý vị theo gót dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 214 của đài Tiếng Nói Hoa kỳ, bởi Huyền Trang và Brandon Garner phụ trách.

TRANG: Huyền Trang và Brandon Garner van lơn kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS thời điểm hôm nay, chúng tôi van lơn giới thiệu cùng quý vị nhì thành ngữ mới. Một có từ FINGER là ngón tay, và một có động từ TO CURRY nghĩa là nịnh hót, mong chờ cạnh. Brandon van lơn hiểu rõ thành ngữ thứ nhất.

Bạn đang xem: finger cross là gì

BRANDON: The first idiom is CROSS ONE’S FINGERS, CROSS ONE’S FINGERS

.

TRANG: CROSS ONE’S FINGERS có nghĩa là móc nhì ngón tay vào nhau để mong chờ may. Đó là cách người Tây phương thường làm Lúc mong chờ một điều gì tốt đẹp sẽ xảy rời khỏi vô một hoàn cảnh có thể ko tốt.

Một đội bóng rổ sắp phải giành giật tài với một đội khác và kỳ vọng sẽ thắng. Ông huấn luyện viên của đội nói:

BRANDON: Our basket ball team has beaten every team in the state so sánh far.I know it’s because we have better players and we’ve practiced harder.Still, we’re up against our greatest challenger next week and many of us are CROSSING OUR FINGERS.We’re hoping that we’ll be successful and win the trophy.

TRANG: Tính đến ni đội bóng rổ của chúng tôi đã thắng tất cả các đội khác vô tiểu bang. Tôi biết đó là vì chúng tôi có mong chờ thủ tuyệt rộng lớn và chúng tôi luyện tập nhiều rộng lớn. Tuy vậy, chúng tôi sẽ đấu với đối thủ mạnh nhất vào tuần tới. Chúng tôi kỳ vọng sẽ thắng và đoạt giải thưởng.

CHALLENGER là người thách thức, đối thủ, và TROPHY là giải thưởng.Bây giờ van lơn mời quý vị nghe lại thí dụ này.

BRANDON: Our basket ball team has beaten every team in the state so sánh far.I know it’s because we have better players and we’ve practiced harder. Still, we’re up against our greatest challenger next week and many of us are CROSSING OUR FINGERS.We’re hoping that we’ll be successful and win the trophy.

TRANG: Nạn thất nghiệp đang được hình ảnh hưởng đến nhiều người ở Mỹ cũng như tại nhiều nước khác bên trên thế giới.Một ông bố nói về hoàn cảnh tìm việc của con cái gái ông như sau:

BRANDON: My daughter has been looking for a job for almost two years.After sending in lots of résumés and going on a number of interviews, she’s become really frustrated.The position she just applied for looks lượt thích a good match for her skills and experience.She’s got her FINGERS CROSSED.This may be the chance she’s been waiting for.

TRANG: Con gái tôi vẫn tìm việc từ gần nhì trong năm này. Sau Lúc gởi rất nhiều đơn van lơn việc và được phỏng vấn mấy lần, con cái tôi cảm thấy hết sức nản lòng. Công việc mà con cái tôi vừa van lơn nom có vẻ như rất hợp với tài năng và kinh nghiệm của con cái.Con tôi đang được kỳ vọng sẽ thành công. Đây có lẽ là cơ may mà con cái tôi vẫn ngóng đợi.

RÉSUMÉ là đơn van lơn việc, và FRUSTRATED là nản chí, nản lòng.Bây giờ Brandon van lơn hiểu rõ lại thí dụ này.

BRANDON: My daughter has been looking for a job for almost two years.After sending in lots of résumés and going on a number of interviews, she’s become really frustrated.The position she just applied for looks lượt thích a good match for her skills and experience.She’s got her FINGERS CROSSED.This may be the chance she’s been waiting for.

MUSIC BRIDGE

Xem thêm: waived là gì

TRANG: Tiếp theo gót phía trên là thành ngữ thứ nhì.

BRANDON: The second idiom is CURRY FAVOR, CURRY FAVOR.

TRANG: CURRY FAVOR có một từ mới là FAVOR nghĩa là ân huệ.CURRY FAVOR là nịnh hót ai, tưng bốc ai, mong chờ cạnh ai để van lơn ân huệ.

Một người láng giềng của ông Brown vừa ghé nhà ông để mang đến ông một gói bánh bà làm lấy. Nhiều người nghĩ rằng bà ấy tốt bụng, tuy nhiên ông Brown lại nghĩ khác.Ông nói:

BRANDON: I happen đồ sộ know that she and her husband are interested in putting up a fence and that they need my approval before it can be built. I think that’s an attempt đồ sộ CURRY FAVOR with mạ so sánh that I’ll sign off on her request, but I’m not inclined đồ sộ approve a fence that blocks my view of a park !

TRANG: Tôi biết được là nhì vợ chồng bà ấy muốn dựng một cái hàng rào và họ cần tôi chấp thuận thì mới được phép làm.Tôi mang đến rằng phía trên là một cách mong chờ cạnh tôi để tôi đồng ý với yêu thương mong chờ của họ. Nhưng tôi ko muốn chấp thuận việc xây một cái hàng rào làm che mất một khu dã ngoại công viên vô tầm mắt của tôi!

FENCE là hàng rào, và APPROVAL là chấp thuận.Bây giờ van lơn mời quý vị nghe lại thí dụ này.

BRANDON: I happen đồ sộ know that she and her husband are interested in putting up a fence and that they need my approval before it can be built. I think that’s an attempt đồ sộ CURRY FAVOR with mạ so sánh that I’ll sign off on her request, but I’m not inclined đồ sộ approve a fence that blocks my view of a park !

TRANG: Không phải chỉ có láng giềng mới mong chờ cạnh để có được những gì họ muốn.Một người dân thành phố có nhận xét đầy mỉa mai về bà thị trưởng như sau:

BRANDON: Don’t assume that the mayor has a special fondness for you.If you’re influential and can help her deliver on her chiến dịch promises, she’ll compliment you, invite you out đồ sộ dinner and treat you very specially.The truth is she CURRIES FAVOR with anyone she considers đồ sộ be very important.

TRANG: Đừng mang đến rằng bà thị trưởng đặc biệt ưa thích người tiêu dùng.Nếu người tiêu dùng là người có thế lực và có thể giúp bà tớ thực hiện những cam kết trong những lúc giành giật cử, thì bà tớ sẽ khen ngợi ngợi người tiêu dùng, mời người tiêu dùng cút ăn ngoài và đối xử đặc biệt với người tiêu dùng.Sự thật là bà tớ tưng bốc bất cứ người nào mà bà tớ mang đến là rất quan tiền trọng.

Xem thêm: con voi trong tiếng anh đọc là gì

FONDNESS là sự ưa thích, INFLUENTIAL là có hình ảnh hưởng, có thế lực, và CAMPAIGN là cuộc vận động giành giật cử.Bây giờ Brandon van lơn hiểu rõ lại thí dụ này.

BRANDON: Don’t assume that the mayor has a special fondness for you.If you’re influential and can help her deliver on her chiến dịch promises, she’ll compliment you, invite you out đồ sộ dinner and treat you very specially.The truth is she CURRIES FAVOR with anyone she considers đồ sộ be very important.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS thời điểm hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ.Như vậy là chúng tớ vừa học được nhì thành ngữ mới. Một là CROSS ONE’S FINGERS nghĩa là kỳ vọng thành công, và nhì là CURRY FAVOR là tưng bốc, mong chờ cạnh ai để được lợi.Huyền Trang và Brandon Garner van lơn kính chào quý vị thính giả, và van lơn hẹn gặp lại quý vị vô bài học kế tiếp.