flesh and blood'' nghĩa là gì

Bản dịch của "flesh and blood" vô Việt là gì?

en

volume_up

flesh and blood = vi họ mặt hàng gần

Bạn đang xem: flesh and blood'' nghĩa là gì

chevron_left

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ bám theo văn cảnh của "flesh and blood" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "flesh and blood" vô một câu

They could have had a flesh and blood triumph.

Xem thêm: some đọc tiếng anh là gì

A replacement limb that moves, feels and responds just lượt thích flesh and blood.

She wants đồ sộ experience life as a real human being in an actual physical toàn thân of living flesh and blood.

But at the same time there is another element when it's your own flesh and blood.

Flesh and blood, not just something the statistician jumbles around with., he began mobilising supporters đồ sộ stage a series of high profile street demonstrations.

Xem thêm: archetypes là gì

cách vạc âm

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "flesh and blood" vô giờ đồng hồ Việt