galley là gì

/'gæli/

Thông dụng

Danh từ

(sử học) thuyền galê (sàn thấp, chạy vì chưng buồm và chèo, (thường) bởi bầy tớ hoặc tù nhân chèo)
(hàng hải) nhà bếp (ở bên dưới tàu)
(ngành in) khay (để chuẩn bị chữ)
( the galley) lao dịch, những việc làm khổ sở sai

Chuyên ngành

Giao thông & vận tải

bếp (tàu thủy)
khoang bếp

Kỹ thuật công cộng

băng in thử
bát chữ
bếp bên dưới tàu/trên máy bay

Giải mến EN: A kitchen area, particularly such an area in a ship or airplane.

Xem thêm: vitality là gì

Bạn đang xem: galley là gì

Giải mến VN: Nơi nấu nướng nướng, nhất là bên trên máy cất cánh hoặc tàu thủy.

bông in thử

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
galleon , quarter galley , galleass , galiot , bireme , trireme , dinghy , rowboat , tender , caboose , scullery , cookroom , boat , cuddy , kitchen , proof , ship , tray , vessel