[TÍNH NĂNG] Thần Binh

[TÍNH NĂNG] Thần Binh

Bảy loại vũ khí vang danh thiên hạ sẽ được tái hiện ở Cổ Long Quần Hiệp Truyện.

Game SG140