garage sale là gì

Focas’s Yard Sale 2019 – Trao thay đổi thiết bị cũ, bán sản phẩm thanh lý

Yard Sale là gì? Yard Sale (hay Garage Sale) hiểu nôm mãng cầu là sự việc khiếu nại bán sản phẩm hạn chế giá bán, hoặc trao thay đổi những dụng cụ Like New 99%. Tại Mỹ, Yard Sale khá thịnh hành nhập xã hội dân sinh sống, quý khách tiếp tục trao thay đổi những vật dụng cũ của tớ lấy số thiết bị […]

Xem thêm: how có nghĩa là gì

Bạn đang xem: garage sale là gì

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • 09/09/2019